دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی مواد به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 6 از 14 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خواص کشسان کامپوزیت های تقویت شده توسط فیبر شبکه ای تصادفی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خواص کشسان کامپوزیت های تقویت شده توسط فیبر شبکه ای تصادفی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خواص کشسان کامپوزیت های تقویت شده توسط فیبر شبکه ای تصادفی همسانگرد عرضی عنوان انگلیسی مقاله The elastic properties of composites reinforced by a transversely isotropic random fibre-network انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعال سازی انتخابی عناصر منسجم اصلی برای تجزیه و تحلیل شکست کامپوزیت های چندلایه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعال سازی انتخابی عناصر منسجم اصلی برای تجزیه و تحلیل شکست کامپوزیت های چندلایه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فعال سازی انتخابی عناصر منسجم اصلی برای تجزیه و تحلیل شکست کامپوزیت های چندلایه ای عنوان انگلیسی مقاله Selective activation of intrinsic cohesive elements for fracture analysis of laminated composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد نانوذرات در سوخت های زیستی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد نانوذرات در سوخت های زیستی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد نانوذرات در سوخت های زیستی: یک مرور کلی عنوان انگلیسی مقاله Application of nanoparticles in biofuels: An overview انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری اپوکسی با نانوذرات CoxFe3-xO4 اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری اپوکسی با نانوذرات CoxFe3-xO4 اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عمل آوری اپوکسی با نانوذرات مغناطیسی CoxFe3-xO4 دستکاری شده سطحی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) عنوان انگلیسی مقاله Curing epoxy with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) surface-functionalized CoxFe3-xO4 magnetic nanoparticles انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات لرزش یک تیغه لمینیت کامپوزیت چرخشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات لرزش یک تیغه لمینیت کامپوزیت چرخشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خصوصیات لرزش یک تیغه لمینیت کامپوزیت چرخشی قبل از پیچ خورده عنوان انگلیسی مقاله Vibration characteristics of a rotating pre-twisted composite laminated blade انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ثبات ترمو مکانیکی پوسته های عملکردی درجه بندی شده هدفمند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ثبات ترمو مکانیکی پوسته های عملکردی درجه بندی شده هدفمند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل ثبات ترمو مکانیکی پوسته های عملکردی درجه بندی شده هدفمند عنوان انگلیسی مقاله thermo mechanical stability analysis functionally graded shells انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پیش عملیات فوم مس در رشد و مهار نانوذرات اکسید مس به وسیله اکسایش حرارتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پیش عملیات فوم مس در رشد و مهار نانوذرات اکسید مس به وسیله اکسایش حرارتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر پیش عملیات فوم مس در رشد و مهار نانوذرات اکسید مس به دست آمده به وسیله اکسایش حرارتی و ارزیابی آنها به عنوان فوتوکاتد عنوان انگلیسی مقاله Effect of the Cu foam pretreatment in the growth and inhibition of copper oxide nanoneedles obtained by thermal oxidation and their […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از نانوذرات نئودیمیم وانادات به عنوان یک کاتالیزور کارآمد – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از نانوذرات نئودیمیم وانادات به عنوان یک کاتالیزور کارآمد – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از نانوذرات نئودیمیم وانادات به عنوان یک کاتالیزور کارآمد برای افزایش تصفیه آب فتوکاتالیتی عنوان انگلیسی مقاله Utilizing of neodymium vanadate nanoparticles as an efficient catalyst to boost the photocatalytic water purification انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهار کردن نانو ذرات ناهمگن فسفید کبالت بر روی پارچه کربن برای واکنش تولید هیدروژن بهینه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهار کردن نانو ذرات ناهمگن فسفید کبالت بر روی پارچه کربن برای واکنش تولید هیدروژن بهینه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهار کردن نانوذرات ناهمگن فسفید کبالت بر روی پارچه کربن برای واکنش تولید هیدروژن بهینه عنوان انگلیسی مقاله Heterogeneous cobalt phosphides nanoparticles anchored on carbon cloth realizing the efficient hydrogen generation reaction انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی و توسعه فرمولاسیون روکش ترمز بدون مس مبتنی بر الیاف فولادی ضد زنگ – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی و توسعه فرمولاسیون روکش ترمز بدون مس مبتنی بر الیاف فولادی ضد زنگ – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی و توسعه فرمولاسیون روکش ترمز بدون مس مبتنی بر الیاف فولادی ضد زنگ: یک راه حل مطمئن برای جایگزینی الیاف فولادی عنوان انگلیسی مقاله Development and characterization of stainless steel fiber-based copper-free brake liner formulation: A positive solution for steel fiber replacement انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای خمش خارج از محور و مشخصه شکست کامپوزیت های ۳D – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای خمش خارج از محور و مشخصه شکست کامپوزیت های ۳D – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتارهای خمش خارج از محور و مشخصه شکست کامپوزیت های ۳D بافته شده عنوان انگلیسی مقاله Off-axis bending behaviors and failure characterization of 3D woven composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار خوردگی فولاد ضد زنگ نوع ۳۱۶L در محیط های آبدار خورنده داغ – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار خوردگی فولاد ضد زنگ نوع ۳۱۶L در محیط های آبدار خورنده داغ – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار خوردگی فولاد ضد زنگ نوع ۳۱۶L در محیط های آبدار خورنده داغ عنوان انگلیسی مقاله Corrosion Behaviour of Type 316L Stainless Steel in Hot Caustic Aqueous Environments انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای احتمالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای احتمالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای احتمالی قشر مشبک آلیاژ آلومینیوم با در نظر گرفتن عدم اطمینان عنوان انگلیسی مقاله Probabilistic seismic vulnerability assessment of aluminium alloy reticulated shells with consideration of uncertainty انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقالات انگلیسی رایگان مهندسی مواد – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مهندسی مواد (به انگلیسی Materials Engineering) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مهندسی مواد با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مواد از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مهندسی مواد (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مهندسی مواد به ترتیب سال انتشار: