دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی هسته ای به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه امکان سنجی فنی و اقتصادی باس بارهای HTS جریان بالا برای راکتورهای همجوشی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه امکان سنجی فنی و اقتصادی باس بارهای HTS جریان بالا برای راکتورهای همجوشی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه امکان سنجی فنی و اقتصادی باس بارهای HTS جریان بالا برای راکتورهای همجوشی عنوان انگلیسی مقاله Technical and economic feasibility study of high-current HTS busbars for fusion reactors انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه و کاربرد مقدماتی کد قطعی NECP-FISH برای آنالیز نوترونیکی پتوی راکتور همجوشی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه و کاربرد مقدماتی کد قطعی NECP-FISH برای آنالیز نوترونیکی پتوی راکتور همجوشی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه و کاربرد مقدماتی کد قطعی NECP-FISH برای آنالیز نوترونیکی پتوی راکتور همجوشی عنوان انگلیسی مقاله Development and preliminary application of deterministic code NECP-FISH for neutronics analysis of fusion-reactor blanket انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروگاه هسته ای: مهندسی شرایط مرگ در اطراف یک نیروگاه هسته ای – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نیروگاه هسته ای: مهندسی شرایط مرگ در اطراف یک نیروگاه هسته ای – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نیروگاه هسته ای: مهندسی شرایط مرگ در اطراف یک نیروگاه هسته ای در جنوب هند عنوان انگلیسی مقاله Nuclear necropower: The engineering of death conditions around a nuclear power plant in south India انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی درباره راکتور لانه زنبوری با استفاده از متان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی درباره راکتور لانه زنبوری با استفاده از متان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه تجربی درباره راکتور لانه زنبوری با استفاده از متان با چرخه حلقه ای شیمایی برای گاز ترکیبی خورشیدی عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on honeycomb reactor using methane via chemical looping cycle for solar syngas انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده Non-Power از انرژی هسته ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده Non-Power از انرژی هسته ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فصل ۷ – استفاده Non-Power از انرژی هسته ای عنوان انگلیسی مقاله Chapter 7 – Non-Power Use of Nuclear Energy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter Item) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخراج حلال آلی اورانیوم از ضایعات هسته ای قلیایی – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخراج حلال آلی اورانیوم از ضایعات هسته ای قلیایی – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استخراج حلال آلی اورانیوم از ضایعات هسته ای قلیایی عنوان انگلیسی مقاله Organic solvent extraction of uranium from alkaline nuclear waste انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کنترل و اکتساب داده ها برای یک ریزکاو هسته ای رو به تکامل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم کنترل و اکتساب داده ها برای یک ریزکاو هسته ای رو به تکامل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم کنترل و اکتساب داده ها برای یک ریزکاو هسته ای رو به تکامل عنوان انگلیسی مقاله Data acquisition and control system for an evolving nuclear microprobe انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شروع ترک تحت بارگیری دو محوره – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شروع ترک تحت بارگیری دو محوره – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر راکتور آبی تحت فشار بر شروع ترک تحت بارگیری دو محوره معادل: توسعه تجربه عنوان انگلیسی مقاله PWR EFFECT ON CRACK INITIATION UNDER EQUI-BIAXIAL LOADING: DEVELOPMENT OF THE EXPERIMENT انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشش جانشینی انرژی تجدیدپذیر برای انرژی هسته ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشش جانشینی انرژی تجدیدپذیر برای انرژی هسته ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کشش جانشینی انرژی تجدیدپذیر برای انرژی هسته ای: شواهدی از صنعت برق کره عنوان انگلیسی مقاله Elasticity of substitution of renewable energy for nuclear power: Evidence from the Korean electricity industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمل و پوسیدگی آیروسل های رادیواکتیو در یک جریان آشفته محدود به دیوار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حمل و پوسیدگی آیروسل های رادیواکتیو در یک جریان آشفته محدود به دیوار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حمل و پوسیدگی آیروسل های رادیواکتیو در یک جریان آشفته محدود به دیوار عنوان انگلیسی مقاله The transport and decay of radioactive aerosols in a wall-bounded turbulent flow انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفاهیم میکرو راکتور پیشرفته – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مفاهیم میکرو راکتور پیشرفته – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مفاهیم میکرو راکتور پیشرفته عنوان انگلیسی مقاله Advanced micro-reactor concepts انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی تصفیه فاضلاب کارخانه با قدرت بالا – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی تصفیه فاضلاب کارخانه با قدرت بالا – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comprehensive review on treatment of high-strength distillery wastewater in advanced physico-chemical and biological degradation pathways ترجمه عنوان مقاله بازبینی جامع در مورد تصفیه فاضلاب کارخانه […]

مقالات انگلیسی رایگان مهندسی هسته ای – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مهندسی هسته ای (به انگلیسی Nuclear Engineering) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مهندسی هسته ای با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مهندسی هسته ای از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مهندسی هسته ای (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مهندسی هسته ای به ترتیب سال انتشار: