مقالات Q1 مهندسی پلیمر به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی کارایی فتوولتائیک با فروکش جنبش اتصالات لایه ای – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی کارایی فتوولتائیک با فروکش جنبش اتصالات لایه ای – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی عملکرد فتوولتائیک با خاموش کردن جنبشی اتصالات ناهمگون لایه ای عنوان انگلیسی مقاله Optimizing Photovoltaic Performance by Kinetic Quenching of Layered Heterojunctions انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزم پلیمریزاسیون ۳,۱-بنزوکسازین توسط PCl5 کاتالیز شده – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیزم پلیمریزاسیون ۳,۱-بنزوکسازین توسط PCl5 کاتالیز شده – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیزم پلیمریزاسیون ۳,۱-بنزوکسازین توسط PCl5 کاتالیز شده و بازآرایی ساختارهای شیمیایی عنوان انگلیسی مقاله Polymerization mechanism of 1,3-benzoxazine catalyzed by PCl5 and rearrangement of chemical structures انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ریزساختار پلیمر تقویت شده با فیبر کربن بر روی فلز موجود در تماس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ریزساختار پلیمر تقویت شده با فیبر کربن بر روی فلز موجود در تماس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ریزساختار پلیمر تقویت شده با فیبر کربن بر روی فلز موجود در تماس عنوان انگلیسی مقاله Influence of microstructure of carbon fibre reinforced polymer on the metal in contact انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی خواص مکانیکی کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر کربن کوتاه/بلند قالب تزریقی با استفاده از توموگرافی کامپیوتری اشعه X میکرو عنوان انگلیسی مقاله Mechanical Properties Prediction of Injection Molded Short/Long Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites Using Micro X-Ray Computed Tomography انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین خصوصیات پیوند FRP – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین خصوصیات پیوند FRP – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین خصوصیات پیوند FRP به FRP و مدل طول باند مبتنی بر نیرو عنوان انگلیسی مقاله FRP-to-FRP bond characterization and force-based bond length model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر طول فاصله انعطاف پذیر بر رفتارهای خود سازماندهی شده پلیمرهای کریستالی مایع – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر طول فاصله انعطاف پذیر بر رفتارهای خود سازماندهی شده پلیمرهای کریستالی مایع – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر طول فاصله انعطاف پذیر بر رفتارهای خود سازماندهی شده و خصوصیات فتوفیزیکی پلیمرهای کریستالی مایع hemifhasmidic حاوی cyanostilbene عنوان انگلیسی مقاله Influence of flexible spacer length on self-organization behaviors and photophysical properties of hemiphasmidic liquid crystalline polymers containing cyanostilbene انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید افزایشی کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر طبیعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید افزایشی کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر طبیعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تولید افزایشی کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با فیبر طبیعی: پردازش و چشم اندازها عنوان انگلیسی مقاله Additive manufacturing of natural fiber reinforced polymer composites: Processing and prospects انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های مبتنی بر سیمان با الیاف سلولزی بامبو – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت های مبتنی بر سیمان با الیاف سلولزی بامبو – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خواص خمشی و تحلیل رفتار تأثیری کامپوزیت های مبتنی بر سیمان پر شده با الیاف سلولزی بامبو عنوان انگلیسی مقاله Flexural properties and impact behaviour analysis of bamboo cellulosic fibers filled cement based composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل گیری ریزساختارهای فرامولکولی معین متشکل از γ-سیکلودکسترین و پلی اتر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکل گیری ریزساختارهای فرامولکولی معین متشکل از γ-سیکلودکسترین و پلی اتر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شکل گیری ریزساختارهای فرامولکولی معین متشکل از γ-سیکلودکسترین و پلی اتر —میله ها، مکعب ها، صفحات و نانوصفحه ها —هدایت شده توسط ساختار پلیمر عنوان انگلیسی مقاله Formation of well-defined supramolecular microstructures consisting of γ-cyclodextrin and polyether —rods, cubes, plates, and nanosheets—guided by guest polymer structure انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ژئوپلیمر مبتنی بر پس مانده سنگ آهن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ژئوپلیمر مبتنی بر پس مانده سنگ آهن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ژئوپلیمر مبتنی بر پس مانده سنگ آهن حاوی باقی مانده پشم شیشه: یک مطالعه از خواص مکانیکی و ریزساختاری عنوان انگلیسی مقاله Iron ore tailing-based geopolymer containing glass wool residue: A study of mechanical and microstructural properties انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار محوری ستون کامپوزیت سیمانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار محوری ستون کامپوزیت سیمانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار محوری ستون کامپوزیت سیمانی مهندسی شده پلی پروپیلن تقویت شده و ستون ترکیبی بتن با استحکام عادی و کامپوزیت سیمانی مهندسی شده تحت فشرده سازی عنوان انگلیسی مقاله Axial behavior of reinforced PP-ECC column and hybrid NSC-ECC column under compression انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت پلیمری تقویت شده با فیبر شیشه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کامپوزیت پلیمری تقویت شده با فیبر شیشه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کامپوزیت پلیمری تقویت شده با فیبر شیشه ای (GFRP) مقاوم به اشعه فرابنفش با استفاده از نانولوله های کربنی عنوان انگلیسی مقاله UV-resistant GFRP composite using carbon nanotubes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای دیوارهای کامپوزیت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای دیوارهای کامپوزیت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار لرزه ای دیوارهای کامپوزیت نوآورانه با بتن ماسه ای ساخته شده با استحکام بالا عنوان انگلیسی مقاله Seismic behaviour of innovative composite walls with high-strength manufactured sand concrete انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]