دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی نفت به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل سیستم نفتی سری پالئوزوئیک در بستر فارس ایران – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل سیستم نفتی سری پالئوزوئیک در بستر فارس ایران – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل سیستم نفتی سری پالئوزوئیک در بستر فارس ایران عنوان انگلیسی مقاله Petroleum system analysis of the Paleozoic series in the Fars Platform of Iran انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرایند، صنایع نفت و گاز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرایند، صنایع نفت و گاز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فصل ۸ – اسناد رده دوم – فرایند، صنایع نفت و گاز عنوان انگلیسی مقاله Chapter 8 – Second Tier Documents—Process, Oil and Gas Industries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله فصلی (Chapter […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی اجزای فعال از سولفونات نفت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی اجزای فعال از سولفونات نفت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی و مشخص سازی اجزای فعال از سولفونات نفت عنوان انگلیسی مقاله Recognition and characterization of active fractions from petroleum sulfonate انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی بازده سهام با قیمت نفت خام – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی بازده سهام با قیمت نفت خام – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی بازده سهام با استفاده از قیمت نفت خام: تجزیه و تحلیل در سطح شرکت بخش نفت و گاز نیجریه عنوان انگلیسی مقاله Predicting stock returns using crude oil prices: A firm level analysis of Nigeria’s oil and gas sector انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ریسک های مالی در واردات نفت خام – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ریسک های مالی در واردات نفت خام – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل ریسک های مالی در واردات نفت خام: در نظر گرفتن قیمت های نفت خام همانند ریسک های کشوری و حمل و نقل عنوان انگلیسی مقاله Handling financial risks in crude oil imports: Taking into account crude oil prices as well as country and transportation risks انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره برداری از هیدرات گاز طبیعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره برداری از هیدرات گاز طبیعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسائل ژئومکانیکی در بهره برداری از هیدرات گاز طبیعی عنوان انگلیسی مقاله Geomechanical issues in the exploitation of natural gas hydrate انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار جریان نفت فومی از یک سیستم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار جریان نفت فومی از یک سیستم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه تجربی در مورد رفتار جریان نفت فومی از یک سیستم نفت سنگین و N2 تحت شرایط مخزن عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on foamy oil flow behavior of a heavy oil-N2 system under reservoir condition انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییرات قیمت نفت خام و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در انگلستان: بررسی خارج از نمونه عنوان انگلیسی مقاله Crude oil price changes and the United Kingdom real gross domestic product growth rate: An out-of-sample investigation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ایجاد موجودی انتشار ترکیب ارگانیک فرار مبتنی بر فرایند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ایجاد موجودی انتشار ترکیب ارگانیک فرار مبتنی بر فرایند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش ایجاد موجودی انتشار ترکیب ارگانیک فرار مبتنی بر فرایند برای صنعت تصفیه نفت عنوان انگلیسی مقاله Process-based volatile organic compound emission inventory establishment method for the petroleum refining industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید اقتصادی و متعادل در سیستم سایبری – فیزیکی نفت هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید اقتصادی و متعادل در سیستم سایبری – فیزیکی نفت هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تولید اقتصادی و متعادل در سیستم سایبری – فیزیکی نفت هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Economical and balanced production in smart Petroleum Cyber–Physical System انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل کربن و گوگرد کک نفتی در فرآیند گازی‌سازی حلقه شیمیایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل کربن و گوگرد کک نفتی در فرآیند گازی‌سازی حلقه شیمیایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تبدیل کربن و گوگرد کک نفتی در فرآیند گازی‌سازی حلقه شیمیایی عنوان انگلیسی مقاله Carbon and sulfur conversion of petroleum coke in the chemical looping gasification process انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صنعت تصفیه نفت خام ایالت متحده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صنعت تصفیه نفت خام ایالت متحده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله صنعت تصفیه نفت خام ایالت متحده: توسعه های اخیر، چالش های پیش رو و چشم اندازی برای صادرات عنوان انگلیسی مقاله The U.S. crude oil refining industry: Recent developments, upcoming challenges and prospects for exports انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های انرژی تجدیدپذیر منابع نفت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های انرژی تجدیدپذیر منابع نفت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی های انرژی تجدیدپذیر منابع نفت – از نفت گرفته تا انرژی؟ عنوان انگلیسی مقاله The renewable energy strategies of oil majors – From oil to energy? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقالات انگلیسی رایگان مهندسی نفت – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مهندسی نفت (به انگلیسی Petroleum Engineering) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مهندسی نفت با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره نفت از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مهندسی نفت (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مهندسی نفت به ترتیب سال انتشار: