دانلود رایگان مقالات بیس پزشکی - صفحه 7 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازگاری فرهنگی با لبخند سرگرم کننده است برای درمان افسردگی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازگاری فرهنگی با لبخند سرگرم کننده است برای درمان افسردگی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سازگاری فرهنگی با لبخند سرگرم کننده است برای درمان افسردگی در سیستم مراقبت های بهداشتی عمومی اکوادور است: یک پروتکل مطالعه برای یک آزمایش کنترل شده تصادفی عنوان انگلیسی مقاله Cultural adaptation of the Smiling is Fun program for the treatment of depression in the Ecuadorian public health care […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اولین موج COVID-19 در کارکنان بیمارستان مراقبت های عالی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اولین موج COVID-19 در کارکنان بیمارستان مراقبت های عالی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اولین موج COVID-19 در اعضای کارکنان بیمارستان های یک بیمارستان مراقبت های عالی در پاریس: مطالعه نظارت و عوامل خطر عنوان انگلیسی مقاله The first wave of COVID-19 in hospital staff members of a tertiary care hospital in the greater Paris area: A surveillance and risk factors study انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علم تغذیه کلوئیدی برای درک تعامل غذا و بدن – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علم تغذیه کلوئیدی برای درک تعامل غذا و بدن – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله علم تغذیه کلوئیدی برای درک تعامل غذا و بدن عنوان انگلیسی مقاله Colloidal nutrition science to understand food-body interaction انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستورالعمل های JAID / JSC برای مدیریت بیماری های عفونی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستورالعمل های JAID / JSC برای مدیریت بیماری های عفونی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دستورالعمل های JAID / JSC برای مدیریت بیماری های عفونی ۲۰۱۷ – سپسیس و عفونت جریان خون مربوط به کاتتر عنوان انگلیسی مقاله The JAID/JSC guidelines for management of infectious diseases 2017 – Sepsis and catheter-related bloodstream infection انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کودکان دو زبانه و داشتن لکنت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کودکان دو زبانه و داشتن لکنت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کودکان دو زبانه که لکنت دارند: همگرایی، شکاف ها و جهت های تحقیق عنوان انگلیسی مقاله Bilingual children who stutter: Convergence, gaps and directions for research انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های یادگیری ماشین برای طبقه بندی سیگنال ECG – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های یادگیری ماشین برای طبقه بندی سیگنال ECG – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل های یادگیری ماشین مخصوص بیمار برای طبقه بندی سیگنال ECG عنوان انگلیسی مقاله Patient Specific Machine Learning Models for ECG Signal Classification انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دمانس مختلط و موجودیت بالینی نادیده گرفته شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دمانس مختلط و موجودیت بالینی نادیده گرفته شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دمانس مختلط: موجودیت بالینی نادیده گرفته شده یا nosographic artifice عنوان انگلیسی مقاله Mixed dementia: Neglected clinical entity or nosographic artifice? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط شاخص توده بدنی و حجم کمتر لوب گیجگاهی در بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط شاخص توده بدنی و حجم کمتر لوب گیجگاهی در بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شاخص توده بدنی به حجم کمتر لوب گیجگاهی میانی در افراد در معرض خطر بیماری آلزایمر وابسته است عنوان انگلیسی مقاله Body mass index is associated with smaller medial temporal lobe volume in those at risk for Alzheimer’s disease انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خودکار فیبریلاسیون دهلیزی در سیگنالهای ECG – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خودکار فیبریلاسیون دهلیزی در سیگنالهای ECG – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص خودکار فیبریلاسیون دهلیزی در سیگنالهای ECG مبتنی بر تبدیل بسته های موجک و تابع همبستگی فرایند تصادفی عنوان انگلیسی مقاله Automated detection of atrial fibrillation in ECG signals based on wavelet packet transform and correlation function of random process انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص حمله صرعی غیر ارادی مبتنی بر EEG چند کاناله – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص حمله صرعی غیر ارادی مبتنی بر EEG چند کاناله – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص حمله صرعی غیر ارادی مبتنی بر EEG چند کاناله با استفاده از تجزیه فیلترینگ تکراری و مدل پنهان مارکوف عنوان انگلیسی مقاله Multi-channel EEG based automatic epileptic seizure detection using iterative filtering decomposition and Hidden Markov Model انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع مکانی در امید به زندگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع مکانی در امید به زندگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تنوع مکانی در امید به زندگی در آمریکا عنوان انگلیسی مقاله Explaining the spatial variation in American life expectancy انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هراس اجتماعی در بیماریهای التهابی با واسطه سیستم ایمنی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هراس اجتماعی در بیماریهای التهابی با واسطه سیستم ایمنی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هراس اجتماعی در بیماریهای التهابی با واسطه سیستم ایمنی عنوان انگلیسی مقاله Social phobia in immune-mediated inflammatory diseases انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری آلزایمر ارثی اوتوزومی غالب – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیماری آلزایمر ارثی اوتوزومی غالب – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بیماری آلزایمر ارثی اوتوزومی غالب: تجزیه و تحلیل زیر گروه های ژنتیکی توسط یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله Autosomal Dominantly Inherited Alzheimer Disease: Analysis of genetic subgroups by Machine Learning انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس پزشکی به زبان انگلیسی از مجلات ISI