دانلود رایگان مقاله ISI روانپزشکی و اعصاب و روان به زبان انگلیسی - صفحه 14 از 15 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روان درمانی ها برای اختلالات کم توجهی – بیش فعالی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روان درمانی ها برای اختلالات کم توجهی – بیش فعالی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Varieties of Psychotherapy for Attention-Deficit Hyperactivity Disorder ترجمه عنوان مقاله انواع روان درمانی ها برای اختلالات کم توجهی – بیش فعالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فقر و راه های برون گرایی و درون گرایی رفتار کودکان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فقر و راه های برون گرایی و درون گرایی رفتار کودکان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Patterns of poverty exposure and children’s trajectories of externalizing and internalizing behaviors ترجمه عنوان مقاله الگو های در معرض دید قرار دادن فقر و راه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم کاهش خطر ابتلا به اسکیزوفرنی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم کاهش خطر ابتلا به اسکیزوفرنی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Childhood exposure to green space – A novel risk-decreasing mechanism for schizophrenia? ترجمه عنوان مقاله قرار گرفتن در معرض دوران کودکی در فضای سبز – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامد مدیریت کلستئاتوم در کودکان مبتلا به سندرم داون – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامد مدیریت کلستئاتوم در کودکان مبتلا به سندرم داون – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Challenges and outcomes of cholesteatoma management in children with Down syndrome ترجمه عنوان مقاله چالش ها و پیامدهای مدیریت کلستئاتوم در کودکان مبتلا به سندرم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکات اندام فوقانی در کودکان مبتلا به سندرم داون – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حرکات اندام فوقانی در کودکان مبتلا به سندرم داون – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of upper limb movements in children with Down’s syndrome: A systematic review ترجمه عنوان مقاله بررسی حرکات اندام فوقانی در کودکان مبتلا به سندرم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخله زودهنگام در اختلال دوقطبی – NCBI 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخله زودهنگام در اختلال دوقطبی – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Early Intervention in Bipolar Disorder ترجمه عنوان مقاله مداخله زودهنگام در اختلال دوقطبی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش های مرتبط روانپزشکی مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر همگرایی معنایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا – هینداوی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر همگرایی معنایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا – هینداوی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Event Related Potentials Study of Semantic Coherence Effect during Episodic Encoding in Schizophrenia Patients ترجمه عنوان مقاله بررسی پتانسیل مربوط به رویداد اثر همگرایی معنایی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط احتمالی بین اضطراب و اسکیزوفرنی – هینداوی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط احتمالی بین اضطراب و اسکیزوفرنی – هینداوی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Possible Link between Anxiety and Schizophrenia and a Possible Role of Anhedonia ترجمه عنوان مقاله ارتباط احتمالی بین اضطراب و اسکیزوفرنی و نقش احتمالی آندونیا […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازوکار نقش و احتمالات Sirt1 در افسردگی – هینداوی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازوکار نقش و احتمالات Sirt1 در افسردگی – هینداوی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Role and Possible Mechanisms of Sirt1 in Depression ترجمه عنوان مقاله سازوکار نقش و احتمالات Sirt1 در افسردگی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستگاه تولید گفتار برای کودکان مبتلا به اوتیسم – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستگاه تولید گفتار برای کودکان مبتلا به اوتیسم – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Use of High-Tech Speech-Generating Devices as an Evidence-Based Practice for Children with Autism Spectrum Disorders: A Meta-analysis ترجمه عنوان مقاله استفاده از دستگاه های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقیاس عملکرد شخصی و اجتماعی در بیماران اسکیزوفرنی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقیاس عملکرد شخصی و اجتماعی در بیماران اسکیزوفرنی (الزویر)

روان مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Responsiveness of the Personal and Social Performance scale in patients with schizophrenia ترجمه عنوان مقاله پاسخگویی مقیاس عملکرد شخصی و اجتماعی در بیماران مبتلا به […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خواب ضعیف در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خواب ضعیف در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Poor Sleep in Multiple Sclerosis Correlates with Beck Depression Inventory Values, but Not with Polysomnographic Data ترجمه عنوان مقاله  کیفیت خواب ضعیف در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با نمرات پرسشنامه افسردگی بک همبستگی دارد اما با داده های حاصل از پلی سومنو گرافی خیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اضطراب در بین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اضطراب در بین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Prevalence of Depression and Anxiety among Patients with Multiple Sclerosis Attending the MS Clinic at Sheikh Khalifa Medical City, UAE: Cross-Sectional Study ترجمه عنوان مقاله  شیوع افسردگی و اضطراب در بین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس کلینیک ام اس در بیمارستان شیخ خلیفه: مطالعه مقطعی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته روانپزشکی و اعصاب و روان به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر