دانلود رایگان مقاله ISI مراقبت بهداشتی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کلان داده های مراقبت های بهداشتی SLA – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کلان داده های مراقبت های بهداشتی SLA – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل کلان داده های مراقبت های بهداشتی SLA و محاسبات در شبکه های ابری عنوان انگلیسی مقاله SLA based healthcare big data analysis and computing in cloud network انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد مدیریتی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد مدیریتی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود عملکرد مدیریتی در سیستم های بهداشت و درمان عنوان انگلیسی مقاله Improving the managerial performance in health care systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات و رضایت بخشی در بخش مراقبت های بهداشتی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت خدمات و رضایت بخشی در بخش مراقبت های بهداشتی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت خدمات و رضایت بخشی در بخش مراقبت های بهداشتی پاکستان – انتظارات بیماران عنوان انگلیسی مقاله Service quality and satisfaction in healthcare sector of Pakistan— the patients’ expectations انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تکنولوژی مراقبت های بهداشتی بی اثر – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت تکنولوژی مراقبت های بهداشتی بی اثر – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The root causes of ineffective and inefficient healthcare technology management in Benin public health sector ترجمه عنوان مقاله علل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از زندگی و استفاده از مراقبت های بهداشتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از زندگی و استفاده از مراقبت های بهداشتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Relationship Between Life Satisfaction and Healthcare Utilization: A Longitudinal Study ترجمه عنوان مقاله رابطه بین رضایت از زندگی و استفاده از مراقبت های بهداشتی: یک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی در حوزه های مراقبت های بهداشتی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی در حوزه های مراقبت های بهداشتی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Servant leadership and job satisfaction within private healthcare practices ترجمه عنوان مقاله رهبری خدمتکار و رضایت شغلی در حوزه های مراقبت های بهداشتی خصوصی فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مانیتورینگ مراقبت های بهداشتی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مانیتورینگ مراقبت های بهداشتی – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Health care Monitoring System and Analytics Based on Internet of Things Framework ترجمه عنوان مقاله سیستم مانیتورینگ مراقبت های بهداشتی و آنالیز بر اساس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات ارزشمند مراقبت های بهداشتی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات ارزشمند مراقبت های بهداشتی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Big healthcare data: preserving security and privacy ترجمه عنوان مقاله اطلاعات ارزشمند مراقبت های بهداشتی: حفظ امنیت و حریم خصوصی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاظت از مراقبت های بهداشتی از طریق پشتیبانی سازمانی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاظت از مراقبت های بهداشتی از طریق پشتیبانی سازمانی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Protecting healthcare through organizational support to reduce turnover intention ترجمه عنوان مقاله حفاظت از مراقبت های بهداشتی از طریق پشتیبانی سازمانی برای کاهش قصد فروش فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت کیفیت مراقبت بهداشتی با مدل ۳-E ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مدیریت کیفیت مراقبت بهداشتی با مدل ۳-E ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A healthcare quality management system underpinning the 3-E model and its application in a new tertiary hospital in Australia ترجمه عنوان مقاله  یک سیستم مدیریت کیفیت مراقبت های بهداشتی با استفاده از مدل ۳-E و کاربرد آن در یک بیمارستان جدید و عالی در استرالیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازماندهی بیمارستان کارآفرینی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سازماندهی بیمارستان کارآفرینی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Organizing the entrepreneurial hospital: Hybridizing the logics of healthcare and innovation ترجمه عنوان مقاله  سازماندهی بیمارستان های کارآفرینی: ترکیب منطق مراقبت های بهداشتی و نوآوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  پزشکی و مدیریت گرایش های مرتبط  کارآفرینی مجله  سیاست […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی نوآوری با کیفیت مراقبت بهداشتی مبتنی بر درمان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی نوآوری با کیفیت مراقبت بهداشتی مبتنی بر درمان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Simulating healthcare quality innovation based on a novel medical treatment: The case of Hepatitis-C in  Europe ترجمه عنوان مقاله  شبیه سازی نوآوری با کیفیت مراقبت های بهداشتی بر اساس یک درمان جدید درمان: مورد هپاتیت C در اروپا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری فن آوری مدیریتی کیفیت مراقبت بهداشتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری فن آوری مدیریتی کیفیت مراقبت بهداشتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Improving healthcare quality: A technological and managerial innovation perspective ترجمه عنوان مقاله  بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی: چشم انداز نوآوری فن آوری و مدیریتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و پزشکی گرایش های مرتبط  بهداشت حرفه ای مجله […]

دانلود رایگان مقاله ISI مراقبت بهداشتی (Health care) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف مراقبت بهداشتی: مراقبت بهداشتی، مراقبت سلامت، یا خدمات درمانی حفظ یا بهبود سلامت انسان از طریق تشخیص، درمان، یا پیشگیری بیماری، جراحت، و دیگر اختلالات جسمی و روحی است. مراقبت‌های بهداشتی توسط متخصصان بهداشت و متخصصان پیراپزشکی وابسته ارائه می‌شود. پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی، پرستاری، بینایی سنجی، شنوایی‌شناسی، روانشناسی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، پزشکیاری ورزشی و سایر مشاغل بهداشتی، همه بخشی از مراقبت های بهداشتی هستند. مراقبت‌های بهداشتی شامل کارهایی است که در ارائه مراقبت‌های اولیه، مراقبت‌های ثانویه و مراقبت‌های ثالثه و همچنین در بهداشت عمومی انجام می‌شود.
رشته های مرتبط: پزشکی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده مراقبت بهداشتی اینجا کلیک نمایید.