دانلود رایگان مقاله ISI مغز و اعصاب به زبان انگلیسی - صفحه 7 از 13 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حجم هیپوکامپ و آمیگدال در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی-اجباری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حجم هیپوکامپ و آمیگدال در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی-اجباری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حجم هیپوکامپ و آمیگدال در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی-اجباری عنوان انگلیسی مقاله Hippocampus and amygdalar volumes in patients with obsessive-compulsive personality disorder انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد يادگيری حرکتی تعادل پويای دشوار – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد يادگيری حرکتی تعادل پويای دشوار – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله يادگيری حرکتی تعادل پويای دشوار: تاثير قدرت اندام تحتانی و تمرين قبلی تعادل عنوان انگلیسی مقاله Motor learning of a dynamic balance task: Influence of lower limb power and prior balance practice انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پلاسیبو بر لرزش در حال استراحت در بیماری پارکینسون – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پلاسیبو بر لرزش در حال استراحت در بیماری پارکینسون – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The placebo effect on resting tremor in Parkinson’s disease: an electrophysiological study ترجمه عنوان مقاله اثر پلاسیبو بر لرزش در حال استراحت در بیماری پارکینسون: یک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Detecting human emotions using electroencephalography (EEG) using dynamic programming approach ترجمه عنوان مقاله تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم قطبیدگی یاخته بیگانه خوار با ویتامین ب۳ در بیماری پارکینسون – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم قطبیدگی یاخته بیگانه خوار با ویتامین ب۳ در بیماری پارکینسون – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنظیم قطبیدگی یاخته بیگانه خوار با ویتامین ب۳ در بیماری پارکینسون عنوان انگلیسی مقاله Niacin modulates macrophage polarization in Parkinson’s disease انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short Communication) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکمل های بیومارکرهای سیستم در صرع – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکمل های بیومارکرهای سیستم در صرع – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکمل های بیومارکرهای سیستم در صرع عنوان انگلیسی مقاله Complement system biomarkers in epilepsy انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های بیماری پارکینسون در حامل های LRRK2 G2019S – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های بیماری پارکینسون در حامل های LRRK2 G2019S – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی های حرکتی و غیر حرکتی بیماری پارکینسون در حامل های LRRK2 G2019S در مقابل مطالعات مشهود عنوان انگلیسی مقاله Motor and non-motor features of Parkinson’s disease in LRRK2 G2019S carriers versus matched controls انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی مرکزی عمیق برای تشخیص تشنج – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی مرکزی عمیق برای تشخیص تشنج – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه عصبی مرکزی عمیق برای شناسایی خودکار کشف و تشخیص تشنج با استفاده از سیگنال EEG عنوان انگلیسی مقاله Deep convolutional neural network for the automated detection and diagnosis of seizure using EEG signals انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی گاستروستومی پس از خونریزی داخل مغزی با یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی گاستروستومی پس از خونریزی داخل مغزی با یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود دقت نمرات برای پیش بینی گاستروستومی پس از خونریزی داخل مغزی با یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله Improving the Accuracy of Scores to Predict Gastrostomy after Intracerebral Hemorrhage with Machine Learning انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داروهای ضد افسردگی در صرع – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داروهای ضد افسردگی در صرع – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله داروهای ضد افسردگی در صرع عنوان انگلیسی مقاله Antidepressants in epilepsy انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از داروی متامفتامین و عوارض بعدی آن در بیماری پارکینسون – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از داروی متامفتامین و عوارض بعدی آن در بیماری پارکینسون – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از داروی متامفتامین و عوارض بعدی آن در بیماری پارکینسون: شواهد و مفاهیم بالینی عنوان انگلیسی مقاله Methamphetamine use and future risk for Parkinson’s disease: Evidence and clinical implications انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین ارائه محیطی آفت کش ها و صرع – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین ارائه محیطی آفت کش ها و صرع – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین ارائه محیطی آفت کش ها و صرع عنوان انگلیسی مقاله Association between environmental exposure to pesticides and epilepsy انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر دینامیک شبکه مغز در اسکیزوفرنی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر دینامیک شبکه مغز در اسکیزوفرنی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییر دینامیک شبکه مغز در اسکیزوفرنی: مطالعه الکتروانسفالوگرافی شناختی عنوان انگلیسی مقاله Altered Brain Network Dynamics in Schizophrenia: A Cognitive Electroencephalography Study انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مغز و اعصاب به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر