دانلود رایگان مقاله ISI هماتولوژی یا خون شناسی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای بالقوه مهارکننده های NRF2 در درمان سرطان – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای بالقوه مهارکننده های NRF2 در درمان سرطان – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربردهای بالقوه مهارکننده های NRF2 در درمان سرطان عنوان انگلیسی مقاله Potential Applications of NRF2 Inhibitors in Cancer Therapy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت کنترل زود هنگام و سریع فشار خون – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت کنترل زود هنگام و سریع فشار خون – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) scopus – master journals – JCR نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Is early and fast […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخله یک CHW برای بهبود فشارخون – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخله یک CHW برای بهبود فشارخون – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مداخله یک CHW برای بهبود فشارخون در میان آمریکایی های فیلیپینی تبار با فشار خون بالا: یک آزمایش تصادفی کنترل شده عنوان انگلیسی مقاله A community health worker intervention to improve blood pressure among Filipino Americans with hypertension: A randomized controlled trial انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهمترین عامل خطرساز در بیماری های غیر واگیر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهمترین عامل خطرساز در بیماری های غیر واگیر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فشارخون بالا: مهمترین عامل خطرساز در بیماری های غیر واگیر در هندوستان عنوان انگلیسی مقاله Hypertension: The most important non communicable disease risk factor in India انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل فشارخون بالا و عوامل خطرساز آن در ویتنام – هینداوی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل فشارخون بالا و عوامل خطرساز آن در ویتنام – هینداوی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوع، آگاهی، درمان و کنترل فشارخون بالا و عوامل خطرساز آن در ویتنام مرکزی عنوان انگلیسی مقاله Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Hypertension and Its Risk Factors in (Central) Vietnam انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی و درمان اضطراری در هماتولوژی و آنکولوژی کودکان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی و درمان اضطراری در هماتولوژی و آنکولوژی کودکان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی و درمان اضطراری در هماتولوژی و آنکولوژی کودکان عنوان انگلیسی مقاله Evaluation and Treatment of Emergencies in Pediatric Hematology and Oncology انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله سرمقاله (Editorial) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های بیهوشی برای بیماران هماتولوژی / آنکولوژی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های بیهوشی برای بیماران هماتولوژی / آنکولوژی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش های بیهوشی مداخله ای برای درد در بیماران هماتولوژی / آنکولوژی عنوان انگلیسی مقاله Interventional Anesthetic Methods for Pain in Hematology/Oncology Patients انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طیف سنجی جرم و پروتئومیک در هماتولوژی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طیف سنجی جرم و پروتئومیک در هماتولوژی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طیف سنجی جرم و پروتئومیک در هماتولوژی عنوان انگلیسی مقاله Mass spectrometry and proteomics in hematology انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (review article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا برای آموزش پرستاران در مورد فشار خون – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبری تحول گرا برای آموزش پرستاران در مورد فشار خون – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رهبری تحول گرا به عنوان یک چارچوب برای آموزش پرستاران در مورد فشار خون در اوگاندا عنوان انگلیسی مقاله Transformational leadership as a framework for nurse education about hypertension in Uganda انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دینامیک کربن خاک در سویای مزرعه و جنگل – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دینامیک کربن خاک در سویای مزرعه و جنگل – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Soil Carbon Dynamics in Soybean Cropland and Forests in Mato Grosso, Brazil ترجمه عنوان مقاله دینامیک کربن خاک در سویای مزرعه و جنگل در ماتوگروسو […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی جریان خون با آنالیز فیلم ایندوسیانین آنژیوگرافی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی جریان خون با آنالیز فیلم ایندوسیانین آنژیوگرافی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Quantitative Blood Flow Assessment by Multiparameter Analysis of Indocyanine Green Video Angiography ترجمه عنوان مقاله ارزیابی کمی جریان خون با آنالیز چند پارامتری فیلم ایندوسیانین آنژیوگرافی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان خون و جاذبه بسیار کم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جریان خون و جاذبه بسیار کم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Blood flow and microgravity ترجمه عنوان مقاله جریان خون و جاذبه بسیار کم فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی گرایش های مرتبط خون و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویر سازی جریان خون با اشعه فراصوتی آپتو آکوستیک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویر سازی جریان خون با اشعه فراصوتی آپتو آکوستیک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Imaging of blood flow and oxygen state with a multi-segment optoacoustic ultrasound array ترجمه عنوان مقاله تصویر سازی جریان خون و وضعیت اکسیژن با اشعه فراصوتی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته هماتولوژی یا خون شناسی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر