دانلود رایگان مقالات کنفرانسی پزشکی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهسازی و تشخیص گفتار لکنت زبان – IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهسازی و تشخیص گفتار لکنت زبان – IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص و تصحیح گفتار لکنت زبان عنوان انگلیسی مقاله Speech Recognition and Correction of a Stuttered Speech انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد هوش مصنوعی در شناسایی خطر ابتلا به پوکی استخوان در زنان یائسه – IEEE 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد هوش مصنوعی در شناسایی خطر ابتلا به پوکی استخوان در زنان یائسه – IEEE 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افزایش خطر ابتلا به پوکی استخوان در زنان یائسه عنوان انگلیسی مقاله Use of Artificial Intelligence for Identification of Increased Risk of Osteoporosis Development in Postmenopausal Women نشریه آی تریپل ای – IEEE سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های به کارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های به کارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش های به کارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیکی عنوان انگلیسی مقاله Challenges of Deploying Cloud Computing in eHealth انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های یادگیری ماشین برای طبقه بندی سیگنال ECG – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل های یادگیری ماشین برای طبقه بندی سیگنال ECG – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل های یادگیری ماشین مخصوص بیمار برای طبقه بندی سیگنال ECG عنوان انگلیسی مقاله Patient Specific Machine Learning Models for ECG Signal Classification انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری اینترنت اشیا برای سیستم کمکهای اولیه رباتیک هوشمند در اتومبیل سواری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری اینترنت اشیا برای سیستم کمکهای اولیه رباتیک هوشمند در اتومبیل سواری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معماری اینترنت اشیا برای سیستم کمکهای اولیه رباتیک هوشمند در اتومبیل سواری عنوان انگلیسی مقاله Internet of things architecture for a smart passenger-car robotic first aid system انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انواع روشهای نوین تدریس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انواع روشهای نوین تدریس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از انواع روشهای نوین تدریس برای بهبود تأثیر آموزش میکروبیولوژی پزشکی عنوان انگلیسی مقاله Using a Variety of Modern Teaching Methods to Improve the Effect of Medical Microbiology Teaching انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Detecting human emotions using electroencephalography (EEG) using dynamic programming approach ترجمه عنوان مقاله تشخیص احساسات انسانی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهمترین عامل خطرساز در بیماری های غیر واگیر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهمترین عامل خطرساز در بیماری های غیر واگیر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فشارخون بالا: مهمترین عامل خطرساز در بیماری های غیر واگیر در هندوستان عنوان انگلیسی مقاله Hypertension: The most important non communicable disease risk factor in India انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی شبکه عصبی سیگنال های نوار مغزی – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی شبکه عصبی سیگنال های نوار مغزی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی شبکه عصبی سیگنال های نوار مغزی برای شناسایی حمله بیماری ها عنوان انگلیسی مقاله Neural Network Classification Of Eeg Signal For The Detection Of Seizure انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی تصورات حرکتی هم کنش گر مغز و کامپیوتر – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی تصورات حرکتی هم کنش گر مغز و کامپیوتر – IEEE 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی تصورات حرکتی هم کنش گر مغز و کامپیوتر بر اساس الکتروانسفالوگرافی گوش عنوان انگلیسی مقاله Classification of Motor Imagery for Ear-EEG based Brain-Computer Interface انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی محاسبات ذهنی بر اساس الکتروانسفالوگرافی گوش – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی محاسبات ذهنی بر اساس الکتروانسفالوگرافی گوش – IEEE 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی محاسبات ذهنی و حالت استراحت بر اساس الکتروانسفالوگرافی گوش عنوان انگلیسی مقاله Classification of Mental Arithmetic and Resting-State Based on Ear-EEG انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ریز مؤلفه ها در گسیختگی ناشی از خستگی سیمان استخوانی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ریز مؤلفه ها در گسیختگی ناشی از خستگی سیمان استخوانی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش ریز مؤلفه ها در گسیختگی ناشی از خستگی سیمان استخوانی عنوان انگلیسی مقاله The role of microconstituents on the fatigue failure of bone cement انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص زودهنگام حملات صرع با استفاده از ثبت نوری و الکتریکی – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص زودهنگام حملات صرع با استفاده از ثبت نوری و الکتریکی – IEEE 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص زودهنگام حملات صرع با استفاده از ثبت نوری و الکتریکی عنوان انگلیسی مقاله Detecting Epileptic Seizures in Advance Using Optical and Electrical Recordings انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی پزشکی به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر