مقاله ISI امنیت اطلاعات به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 27 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق – حفظ حریم خصوصی افتراقی – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق – حفظ حریم خصوصی افتراقی – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق: حفظ حریم خصوصی تفاضلی در عصر داده های بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Deep Learning: Differential Privacy Preservation in the Era of Big Data نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حریم خصوصی تفاضلی – حریم خصوصی در حفظ ابزار در مجموعه داده ها – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حریم خصوصی تفاضلی – حریم خصوصی در حفظ ابزار در مجموعه داده ها – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حریم خصوصی متفاوت: پوشش حریم خصوصی برای حفظ ابزار در مجموعه داده های ناهمگن عنوان انگلیسی مقاله Differential privacy: a privacy cloak for preserving utility in heterogeneous datasets نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز امنیت اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز امنیت اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چشم انداز امنیت اینترنت اشیا (IoT) عنوان انگلیسی مقاله Landscape of IoT security انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم فروش محصول-خدمات و بررسی حفظ حریم خصوصی  – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم فروش محصول-خدمات و بررسی حفظ حریم خصوصی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پرداختن به نگرانی‌های حفظ حریم خصوصی در سیستم فروش محصول-خدمات: فروش مبتنی بر ارزش به عنوان رفتار منصفانه عنوان انگلیسی مقاله Dealing with privacy concerns in product-service system selling: Value-based selling as fair treatment practice انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حریم خصوصی افتراقی در شبکه های رادیو شناختی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حریم خصوصی افتراقی در شبکه های رادیو شناختی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حریم خصوصی تفاضلی در شبکه های رادیو شناختی: یک بررسی جامع عنوان انگلیسی مقاله Differential Privacy in Cognitive Radio Networks: A Comprehensive Survey نشریه اسپرینگر سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص بدافزار اینترنت اشیاء (IoT) با هوش لبه (EI) – IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص بدافزار اینترنت اشیاء (IoT) با هوش لبه (EI) – IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم تشخیص بدافزار اینترنت اشیاء (IoT) با هوش لبه (EI) عنوان انگلیسی مقاله Edge Intelligence (EI)-Enabled Malware Internet of Things (IoT) Detection System انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر هوش مصنوعی مقاوم در برابر خطا برای اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر هوش مصنوعی مقاوم در برابر خطا برای اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر هوش مصنوعی مقاوم در برابر خطا برای اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله Fault-tolerant AI-driven Intrusion Detection System for the Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم تشخیص نفوذ نرم افزاری برای شبکه های اینترنت اشیا مبتنی بر RPL – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم تشخیص نفوذ نرم افزاری برای شبکه های اینترنت اشیا مبتنی بر RPL – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم تشخیص نفوذ نرم افزاری برای شبکه های اینترنت اشیا مبتنی بر RPL عنوان انگلیسی مقاله A Softwarized Intrusion Detection System for the RPL-based Internet of Things networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  یک سیستم تشخیص خطا مبتنی بر منطق فازی برای اینترنت پزشکی اشیاء نانو – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم تشخیص خطا مبتنی بر منطق فازی برای اینترنت پزشکی اشیاء نانو – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم تشخیص خطا مبتنی بر منطق فازی برای اینترنت پزشکی اشیاء نانو عنوان انگلیسی مقاله A fuzzy-logic-based fault detection system for medical Internet of Nano Things انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم جدید تشخیص نفوذ مبتنی بر مجموعه برای اینترنت اشیا – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم جدید تشخیص نفوذ مبتنی بر مجموعه برای اینترنت اشیا – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم جدید تشخیص نفوذ مبتنی بر مجموعه برای اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله A New Ensemble-Based Intrusion Detection System for Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح های نظارتی امنیت بهداشت و درمان مبنی بر هوش برای تشخیص حمله تکرار گره – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح های نظارتی امنیت بهداشت و درمان مبنی بر هوش برای تشخیص حمله تکرار گره – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طرح های نظارتی امنیت بهداشت و درمان مبنی بر هوش برای تشخیص حمله تکرار گره در شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله An intelligent based healthcare security monitoring schemes for detection of node replication attack in wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی به کارگیری فناوری بلاک چین در امنیت دستگاه های اینترنت اشیا – IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاله انگلیسی به کارگیری فناوری بلاک چین در امنیت دستگاه های اینترنت اشیا – IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله به کارگیری فناوری بلاک چین در امنیت دستگاه های اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله Apply Blockchain Technology for Security of IoT Devices انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اپلیکیشن های کووید-۱۹ و حفظ حریم خصوصی – وایلی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اپلیکیشن های کووید-۱۹ و حفظ حریم خصوصی – وایلی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اپلیکیشن های کووید-۱۹ و حفظ حریم خصوصی از دیدگاه کاربران عنوان انگلیسی مقاله COVID-19 Apps and Privacy Protections from Users’ Perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته امنیت اطلاعات به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر