دانلود رایگان مقاله ISI بلاک چین به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های امنیت اینترنت اشیا – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های امنیت اینترنت اشیا – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش های امنیت اینترنت اشیا: ابر و بلاک چین، رمزنگاری پساکوانتوم و فنون تکاملی عنوان انگلیسی مقاله IoT Security Challenges: Cloud and Blockchain, Postquantum Cryptography, and Evolutionary Techniques انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MDPI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری بلاک چین: راهی هوشمند و موثر برای ایمن سازی ارتباطات – IEEE 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری بلاک چین: راهی هوشمند و موثر برای ایمن سازی ارتباطات – IEEE 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فناوری بلاک چین: راهی هوشمند و موثر برای ایمن سازی ارتباطات اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله Blockchain Technology: A Smart and Efficient Way for Securing IoT Communication انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری مبتنی بر بلاک چین برای عملیات ایمن و قابل اعتماد در اینترنت اشیاء صنعتی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری مبتنی بر بلاک چین برای عملیات ایمن و قابل اعتماد در اینترنت اشیاء صنعتی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معماری مبتنی بر بلاک چین برای عملیات ایمن و قابل اعتماد در اینترنت اشیاء صنعتی عنوان انگلیسی مقاله A blockchain-based architecture for secure and trustworthy operations in the industrial Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا بلاک چین برای اینترنت اشیاء پزشکی نوشدارویی برای همه گیری کووید ۱۹ است؟ – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا بلاک چین برای اینترنت اشیاء پزشکی نوشدارویی برای همه گیری کووید ۱۹ است؟ – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا بلاک چین برای اینترنت اشیاء پزشکی نوشدارویی برای همه گیری کووید ۱۹ است؟ عنوان انگلیسی مقاله Is blockchain for Internet of Medical Things a panacea for COVID-19 pandemic? انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم امنیت مبتنی بر بلاک چین در چارچوب اینترنت اشیا برای ارتباط حفاظت شده  – ۲۰۲۱ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم امنیت مبتنی بر بلاک چین در چارچوب اینترنت اشیا برای ارتباط حفاظت شده – ۲۰۲۱ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم امنیت مبتنی بر بلاک چین در چارچوب اینترنت اشیا برای ارتباط حفاظت شده در شهرهای هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Blockchain-based security algorithm on IoT framework for shielded communication in smart cities انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک طرح رمزگذاری پروکسی آستانی برای اشتراک گذاری امن داده های اینترنت اشیا  – mdpi سال ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک طرح رمزگذاری پروکسی آستانی برای اشتراک گذاری امن داده های اینترنت اشیا – mdpi سال ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک طرح رمزگذاری پروکسی آستانی برای اشتراک گذاری امن داده های اینترنت اشیا براساس بلاک چین عنوان انگلیسی مقاله A Threshold Proxy Re-Encryption Scheme for Secure IoT Data Sharing Based on Blockchain انتشار  مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۸ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعبیه فناوری بلاک چین در اینترنت اشیا برای امنیت – IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعبیه فناوری بلاک چین در اینترنت اشیا برای امنیت – IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعبیه فناوری بلاک چین در اینترنت اشیا برای امنیت: یک بررسی عنوان انگلیسی مقاله Embedding Blockchain Technology Into IoT for Security: A Survey انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی ساخت ارز دیجیتالی در استیبل بلاک چین – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی ساخت ارز دیجیتالی در استیبل بلاک چین – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونگی ساخت ارز دیجیتالی در استیبل بلاک چین عنوان انگلیسی مقاله How to make a digital currency on a blockchain stable انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد فناوری بلاک چین در بازاریابی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد فناوری بلاک چین در بازاریابی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد فناوری بلاک چین در مرور اصولی بازاریابی شرکت های فناوری بازاریابی عنوان انگلیسی مقاله Applications of Blockchain Technology in marketing systematic review of marketing technology companies انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشریح بلاک چین بیت کوین – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشریح بلاک چین بیت کوین – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشریح بلاک چین بیت کوین: تجزیه و تحلیل تجربی شبکه بیت کوین (۲۰۰۹-۲۰۲۰) عنوان انگلیسی مقاله Dissecting bitcoin blockchain: Empirical analysis of bitcoin network (2009–۲۰۲۰) انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین: برنامه ها ، فرصت ها و چالش ها عنوان انگلیسی مقاله Survey on blockchain based smart contracts: Applications, opportunities and challenges انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت انرژی مشارکتی جامعه ای با ساختمانهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت انرژی مشارکتی جامعه ای با ساختمانهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت انرژی مشارکتی جامعه ای با ساختمانهای هوشمند: یک رویکرد بلاک چین عنوان انگلیسی مقاله Cooperative energy management of a community of smart-buildings: A Blockchain approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیارهای موثر بر مهندسی الزامات فناوری بلاک چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیارهای موثر بر مهندسی الزامات فناوری بلاک چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دیدگاه خطرات و معیارهای مؤثر بر مهندسی الزامات فناوری بلاک چین عنوان انگلیسی مقاله Perspectives on risks and standards that affect the requirements engineering of blockchain technology انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI بلاک چین (Blockchain) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف بلاک چین: زنجیره بستکی یا زنجیره بلوکی پایگاه داده توزیع شده و مبتنی بر اجماع است که به صورت مستمر فهرستی از رکوردها (رده‌ها) را که هرکدام به گزینه‌های قبلی فهرست ارجاع می‌دهند را حفظ می‌کند و بدین وسیله در مقابله با تضعیف یا بازنگری غیرمجاز تقویت می‌شود. زنجیره بلوکی خود زیربخشی از فناوری‌های دفترکل توزیع شده (Distributed Ledger) است. زنجیره بلوکی گونه ای از معماری‌های داده مورد استفاده در فناوری دفاترکل توزیع شده است که در آن سوابق تراکنش‌ها در زنجیره‌های متصل به یکدیگر ذخیره می‌شوند.
رشته های مرتبط: مهدسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات