دانلود رایگان مقالات بیس کامپیوتر - صفحه 21 از 23 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم موثر حریم خصوصی مکان برای خدمات اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم موثر حریم خصوصی مکان برای خدمات اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم موثر حریم خصوصی مکان برای خدمات اینترنت اشیا (IoT) و برنامه های کاربردی عنوان انگلیسی مقاله Efficient location privacy algorithm for Internet of Things (IoT) services and applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش تحقیقات درباره جستجوی ایمیل – ACM 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش تحقیقات درباره جستجوی ایمیل – ACM 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گسترش تحقیقات درباره جستجوی ایمیل عنوان انگلیسی مقاله Query Expansion for Email Search انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه ACM نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه‌بندی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با بهره‌وری انرژی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه‌بندی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با بهره‌وری انرژی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم خوشه‌بندی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با بهره‌وری انرژی بر اساس یک روش فراتکاملی بهبود یافته عنوان انگلیسی مقاله Energy efficient clustering protocol based on improved metaheuristic in wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی معماری یادگیری عمیق برای تشخیص گفتار احساسی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی معماری یادگیری عمیق برای تشخیص گفتار احساسی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی معماری یادگیری عمیق برای تشخیص گفتار احساسی عنوان انگلیسی مقاله Evaluating deep learning architectures for Speech Emotion Recognition انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر همبستگی داده های چندمودی – ۲۰۱۷ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر همبستگی داده های چندمودی – ۲۰۱۷ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر همبستگی داده های چندمودی در اینترنت اشیا شناختی عنوان انگلیسی مقاله Device Clustering Algorithm Based on Multimodal Data Correlation in Cognitive Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم زمانبندی انتقال مبتنی بر یادگیری عمیق Q برای اینترنت اشیا – ۲۰۱۷ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم زمانبندی انتقال مبتنی بر یادگیری عمیق Q برای اینترنت اشیا – ۲۰۱۷ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم زمانبندی انتقال برای مبتنی بر یادگیری عمیق Q برای اینترنت اشیا شناختی عنوان انگلیسی مقاله A New Deep-Q-Learning-Based Transmission Scheduling Mechanism for the Cognitive Internet of Things انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مانیتورینگ بیمار با شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مانیتورینگ بیمار با شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم مانیتورینگ بیمار قوی و ناشناس با استفاده از شبکه های حسگر بی سیم پزشکی عنوان انگلیسی مقاله A robust and anonymous patient monitoring system using wireless medical sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ریسک مبتنی بر شبکه بیزی بهبود یافته – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ریسک مبتنی بر شبکه بیزی بهبود یافته – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل ریسک مبتنی بر شبکه بیزی بهبود یافته و کاربرد آن در ارزیابی ریسک سانحه عنوان انگلیسی مقاله Improved Bayesian Network-Based Risk Model and Its Application in Disaster Risk Assessment انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل علت حادثه انفجار گاز معدن زغال سنگ – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل علت حادثه انفجار گاز معدن زغال سنگ – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل زنجیره علت از حادثه انفجار گاز معدن زغال سنگ بر اساس مدل شبکه بیزی عنوان انگلیسی مقاله Cause-chain analysis of coal-mine gas explosion accident based on Bayesian network model انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص پیچیدگی شبکه های بیزی توسط زبان ارتباطی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص پیچیدگی شبکه های بیزی توسط زبان ارتباطی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص پیچیدگی شبکه های بیزی توسط زبان های گزاره ای و ارتباطی عنوان انگلیسی مقاله The complexity of Bayesian networks specified by propositional and relational languages انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم کلونی مورچه برای برنامه ریزی منابع کنترل ماهواره ای – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم کلونی مورچه برای برنامه ریزی منابع کنترل ماهواره ای – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Ant colony algorithm for satellite control resource scheduling problem ترجمه عنوان مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم کلونی مورچه هیبریدی جدید – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک الگوریتم کلونی مورچه هیبریدی جدید – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A new hybrid ant colony algorithm for scheduling of no-wait flowshop ترجمه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مسیریابی شبکه حسگر بی سیم با الگوریتم کلونی مورچه – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مسیریابی شبکه حسگر بی سیم با الگوریتم کلونی مورچه – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Wireless sensor network routing method based on improved ant colony algorithm ترجمه […]

دانلود رایگان جدیدترین مقالات بیس کامپیوتر به زبان انگلیسی از مجلات ISI