دانلود رایگان مقاله ISI رایانش لبه ای یا محاسبات لبه ای به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ردیابی شی سیار مبتنی بر محاسبات لبه در اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ردیابی شی سیار مبتنی بر محاسبات لبه در اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ردیابی شی سیار مبتنی بر محاسبات لبه در اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله Edge computing-Based mobile object tracking in internet of things انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخلیه رایانش لبه-ابر در شبکه خودرویی برای الگوریتم ژنتیک انرژی SLA – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخلیه رایانش لبه-ابر در شبکه خودرویی برای الگوریتم ژنتیک انرژی SLA – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم ژنتیک آگاه از انرژی SLA برای تخلیه محاسباتی یکپارچه لبه-ابر در شبکه های خودرویی عنوان انگلیسی مقاله Energy-SLA-aware genetic algorithm for edge–cloud integrated computation offloading in vehicular networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی چندعامله شناختی محاسبات لبه تلفن همراه برای تشریک و ذخیره سازی منابع – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی چندعامله شناختی محاسبات لبه تلفن همراه برای تشریک و ذخیره سازی منابع – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانمندسازی چندعامله شناختی محاسبات لبه تلفن همراه برای تشریک و ذخیره سازی منابع عنوان انگلیسی مقاله Cognitive multi-agent empowering mobile edge computing for resource caching and collaboration انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا (IoT) و رایانش لبه ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا (IoT) و رایانش لبه ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل CAAVI-RICS برای رعایت امنیت سیستم های توزیع شده اینترنت اشیا (IoT) و رایانش لبه ای عنوان انگلیسی مقاله CAAVI-RICS Model for Observing the Security of Distributed IoT and Edge Computing Systems انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش تخلیه محاسبات لبه با حفظ حریم خصوصی برای اینترنت وسایل نقلیه متصل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش تخلیه محاسبات لبه با حفظ حریم خصوصی برای اینترنت وسایل نقلیه متصل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش تخلیه محاسبات لبه با حفظ حریم خصوصی برای اینترنت وسایل نقلیه متصل عنوان انگلیسی مقاله An edge computing-enabled computation offloading method with privacy preservation for internet of connected vehicles انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش تخلیه محاسباتی بر روی داده های بزرگ برای محاسبات لبه ابر فعال IoT – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش تخلیه محاسباتی بر روی داده های بزرگ برای محاسبات لبه ابر فعال IoT – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش تخلیه محاسباتی بر روی داده های بزرگ برای محاسبات لبه ابر فعال IoT عنوان انگلیسی مقاله A computation offloading method over big data for IoT-enabled cloud-edge computing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهاجرت وظایف برای رایانش لبه موبایلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهاجرت وظایف برای رایانش لبه موبایلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مهاجرت وظایف برای رایانش لبه موبایلی با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق عنوان انگلیسی مقاله Task migration for mobile edge computing using deep reinforcement learning انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب رایانش لبه ای و ابری برای تحلیل متاژنومیکس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب رایانش لبه ای و ابری برای تحلیل متاژنومیکس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب رایانش لبه ای و ابری برای تحلیل متاژنومیکس کم قدرت و مقرون به صرفه عنوان انگلیسی مقاله Combining Edge and Cloud Computing for Low-Power, Cost-Effective Metagenomics Analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصیص کار انرژی کارآمد و زمان بندی انرژی در رایانش لبه ای به کمک انرژی سبز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصیص کار انرژی کارآمد و زمان بندی انرژی در رایانش لبه ای به کمک انرژی سبز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخصیص کار انرژی کارآمد و زمان بندی انرژی در رایانش لبه ای به کمک انرژی سبز عنوان انگلیسی مقاله Energy efficient task allocation and energy scheduling in green energy powered edge computing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأخیر کم در رایانش لبه مشترک – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأخیر کم در رایانش لبه مشترک – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک طرح تخلیه با بهره وری انرژی برای تأخیر کم در رایانش لبه مشترک عنوان انگلیسی مقاله An Energy-Efficient Off-Loading Scheme for Low Latency in Collaborative Edge Computing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص مجاورت تقویت شده با رایانش لبه ای سیار – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص مجاورت تقویت شده با رایانش لبه ای سیار – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص مجاورت تقویت شده با رایانش لبه ای سیار در شبکه های جاده ای آگاه از زمان عنوان انگلیسی مقاله Mobile Edge Computing-Enhanced Proximity Detection in Time-Aware Road Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محاسبات لبه موبایل، مه و غیره: بررسی تهدیدها و چالش ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محاسبات لبه موبایل، مه و غیره: بررسی تهدیدها و چالش ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله محاسبات لبه موبایل، مه و غیره: بررسی و تحلیل تهدیدها و چالش های امنیتی عنوان انگلیسی مقاله Mobile edge computing, Fog et al.: A survey and analysis of security threats and challenges انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آینده محاسبات لبه ای و رایانش لبه‌ای برای کاربردهای اینترنت اشیا – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آینده محاسبات لبه ای و رایانش لبه‌ای برای کاربردهای اینترنت اشیا – IEEE 2018

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آینده محاسبات لبه ای و رایانش لبه‌ای برای کاربردهای اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله Future Edge Cloud and Edge Computing for Internet of Things Applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقاله ISI رایانش لبه ای یا محاسبات لبه ای (Edge Computing) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف رایانش لبه ای: رایانش لبه ای روشی ست برای بهینه سازی سامانه های رایانش ابری. در این روش کنترل برنامه های رایانه ای، داده ها و سرویسها از برخی نودهای مرکزی گرفته می شود و به لبه/کناره های اینترنت، که با دنیای واقعی در ارتباطند، سپرده می شود.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات رایانش لبه ای یا محاسبات لبه ای در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.