دانلود رایگان مقاله ISI سیستم عامل بلادرنگ یا زمان واقعی (RTOS) به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی زمان واقعی اثرات سیل برق آسا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی زمان واقعی اثرات سیل برق آسا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازتایید: ارزیابی زمان واقعی اثرات سیل برق آسا – یک روش با وضوح بالای منطقه ای عنوان انگلیسی مقاله ReAFFIRM: Real-time Assessment of Flash Flood Impacts – a Regional high-resolution Method انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت پلیمراز Recombinase سریع و حساس بلادرنگ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت پلیمراز Recombinase سریع و حساس بلادرنگ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقویت پلیمراز Recombinase سریع و حساس بلادرنگ برای تشخیص ویروس بیماری مارک عنوان انگلیسی مقاله Rapid and sensitive real-time recombinase polymerase amplification for detection of Marek’s disease virus انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی زمان واقعی بر اساس FPGA سیستم الکترونیک قدرتمند – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی زمان واقعی بر اساس FPGA سیستم الکترونیک قدرتمند – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی زمان واقعی بر اساس FPGA سیستم الکترونیک قدرتمند با ویژگی های IGBT غیرخطی عنوان انگلیسی مقاله FPGA-Based Real-Time Simulation of High-Power Electronic System With Nonlinear IGBT Characteristics انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیتهای نرم افزاری کاوش اتوماتیک – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیتهای نرم افزاری کاوش اتوماتیک – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فعالیتهای روند نرم افزاری کاوش اتوماتیک در زمان واقعی از لاگ های کنترل نسخه تخریبی (SVN) با استفاده از طبقه بندی کننده نایو بیز (Bayes Naive) عنوان انگلیسی مقاله Automatic Real-Time Mining Software Process Activities From SVN Logs Using a Naive Bayes Classifier انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی تویت های اسپم در زمان واقعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی تویت های اسپم در زمان واقعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب مبتنی بر تجمع نظارت نشده برای بازآموزی پویا مدل شناسایی توییت های اسپم در زمان واقعی نظارت شده عنوان انگلیسی مقاله Unsupervised collective-based framework for dynamic retraining of supervised real-time spam tweets detection model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رونوشت حرکات دست در زمان واقعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رونوشت حرکات دست در زمان واقعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رونوشت حرکات دست در زمان واقعی با استفاده از سیگنال های الکترومیوگرافی (EMG) سطحی عنوان انگلیسی مقاله Real-Time Replication of Arm Movements Using Surface EMG Signals انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد برنامه ریزی بهینه سازی شده انرژی، مقرون به صرفه و آگاه از QoS – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد برنامه ریزی بهینه سازی شده انرژی، مقرون به صرفه و آگاه از QoS – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد برنامه ریزی بهینه سازی شده انرژی، مقرون به صرفه و آگاه از QoS برای کاربردهای گردش کار در زمان واقعی در سیستم های رایانش ابری با استفاده از DVFS و محاسبات تقریبی عنوان انگلیسی مقاله An energy-efficient, QoS-aware and cost-effective scheduling approach for real-time workflow applications in […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود جستجو در زمان واقعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود جستجو در زمان واقعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود جستجو در زمان واقعی در حافظه سازمانی عنوان انگلیسی مقاله Improving the Real-Time Searching in the Organizational Memory انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی ساختاری سایبری فیزیکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی ساختاری سایبری فیزیکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی ساختاری سایبری فیزیکی با استفاده از شبیه سازی ترکیبی در زمان واقعی عنوان انگلیسی مقاله Cyber-physical structural optimization using real-time hybrid simulation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تشخیص و اصلاح لغزش چرخه – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تشخیص و اصلاح لغزش چرخه – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم تشخیص و اصلاح لغزش چرخه چهار فرکانسی در زمان واقعی بر اساس چهار ترکیب خطی انتخاب شده عنوان انگلیسی مقاله Real-Time Quadruple-Frequency Cycle Slip Detection and Repair Algorithm Based on the Four Chosen Linear Combinations انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تاخیر قطار با استفاده از شبکه های بیزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تاخیر قطار با استفاده از شبکه های بیزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی تصادفی از تاخیر قطار در زمان واقعی با استفاده از شبکه های بیزی عنوان انگلیسی مقاله Stochastic prediction of train delays in real-time using Bayesian networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمانبندی بلادرنگ برای یک کارخانه هوشمند با استفاده از یک روش یادگیری تقویتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمانبندی بلادرنگ برای یک کارخانه هوشمند با استفاده از یک روش یادگیری تقویتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زمانبندی بلادرنگ برای یک کارخانه هوشمند با استفاده از یک روش یادگیری تقویتی عنوان انگلیسی مقاله Real-time scheduling for a smart factory using a reinforcement learning approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پنهان سازی داده های زمان واقعی و رمزنگاری ویژوال – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پنهان سازی داده های زمان واقعی و رمزنگاری ویژوال – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله GUEST EDITORIAL نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Special Issue: Real-Time Data Hiding and Visual Cryptography ترجمه عنوان مقاله پنهان سازی داده های زمان واقعی و رمزنگاری ویژوال […]

دانلود رایگان مقاله ISI سیستم عامل بلادرنگ یا زمان واقعی (Real Time Operating System) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف سیستم عامل بلادرنگ یا زمان واقعی (RTOS): سیستم عامل بی درنگ بر پایه Unix که توسط شرکت LynuxWorks ارائه می‌شود. این سیستم عامل منطبق با استاندارد POSIX و سازگار با Linux می‌باشد و دارای ویژگی چند نخی است و برای کاربردهای بی درنگ پیچیده ای که نیاز به پاسخگویی های سریع و قطعی دارند، طراحی شده است. نوعی سیستم عامل است که در آن، زمان، پارامتر کلیدی است. برای مثال در سیستم‌های کنترل فرایند، رایانه های بی‌درنگ باید داده‌های فرایند تولید را جمع‌آوری کرده و به کمک آن ماشین‌های داخل کارخانه را کنترل کنند. خیلی اوقات باید فرجه زمانی (deadline) به‌طور دقیق برآورده شود؛ یعنی باید کارها در لحظات خاصی از زمان انجام گیرد. برای مثال اگر یک خودرو در خط مونتاژ در حال حرکت باشد و ربات جوشکاری خیلی زود یا خیلی دیر جوش دهد، خودرو خراب خواهد شد.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات سیستم عامل بلادرنگ یا زمان واقعی در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.