دانلود رایگان مقاله ISI شبکه بیزی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری شبکه های بیزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری شبکه های بیزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری شبکه های بیزی با ساختار محلی، متغیرهای مختلط و الگوریتم های دقیق عنوان انگلیسی مقاله Learning Bayesian networks with local structure, mixed variables, and exact algorithms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی چند منظوره احتمالی موثر سیستم های پیچیده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی چند منظوره احتمالی موثر سیستم های پیچیده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی چند منظوره احتمالی موثر سیستم های پیچیده با استفاده از شبکه بیزی مبتنی بر ماتریس عنوان انگلیسی مقاله Efficient probabilistic multi-objective optimization of complex systems using matrix-based Bayesian network انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستم های میکروگریدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستم های میکروگریدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستم های چند میکروگریدی شعاعی با توجه به ظرفیت انتقال شبکه توزیع عنوان انگلیسی مقاله A reliability evaluation method for radial multi-microgrid systems considering distribution network transmission capacity انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رتبه بندی شخصی شبکه بیزی آگاه به فاصله اجتماعی برای سیستم توصیه گر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رتبه بندی شخصی شبکه بیزی آگاه به فاصله اجتماعی برای سیستم توصیه گر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رتبه بندی شخصی شبکه بیزی آگاه به فاصله اجتماعی برای سیستم توصیه گر عنوان انگلیسی مقاله SDBPR: Social distance-aware Bayesian personalized ranking for recommendation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد BTEM: مکانیسم ارزیابی اعتماد مبتنی بر اعتقادات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد BTEM: مکانیسم ارزیابی اعتماد مبتنی بر اعتقادات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله BTEM: مکانیسم ارزیابی اعتماد مبتنی بر اعتقادات برای شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله BTEM: Belief based trust evaluation mechanism for Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری افزایشی شبکه های بیزی از داده های رانش مفهوم – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری افزایشی شبکه های بیزی از داده های رانش مفهوم – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری افزایشی شبکه های بیزی از داده های رانش مفهوم عنوان انگلیسی مقاله Incremental Learning of Bayesian Networks from Concept-Drift Data انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیتهای نرم افزاری کاوش اتوماتیک – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیتهای نرم افزاری کاوش اتوماتیک – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فعالیتهای روند نرم افزاری کاوش اتوماتیک در زمان واقعی از لاگ های کنترل نسخه تخریبی (SVN) با استفاده از طبقه بندی کننده نایو بیز (Bayes Naive) عنوان انگلیسی مقاله Automatic Real-Time Mining Software Process Activities From SVN Logs Using a Naive Bayes Classifier انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه بیزی پویا فازی بینشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه بیزی پویا فازی بینشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه بیزی پویا فازی بینشی و کاربرد آن برای ارزیابی موقعیت پایانه عنوان انگلیسی مقاله Intuitionistic Fuzzy Dynamic Bayesian Network and its Application to Terminating Situation Assessment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هرس مبتنی بر آنتروپی برای یادگیری شبکه های بیزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هرس مبتنی بر آنتروپی برای یادگیری شبکه های بیزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هرس مبتنی بر آنتروپی برای یادگیری شبکه های بیزی با استفاده از BIC عنوان انگلیسی مقاله Entropy-based pruning for learning Bayesian networks using BIC انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Short communication مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تاخیر قطار با استفاده از شبکه های بیزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تاخیر قطار با استفاده از شبکه های بیزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی تصادفی از تاخیر قطار در زمان واقعی با استفاده از شبکه های بیزی عنوان انگلیسی مقاله Stochastic prediction of train delays in real-time using Bayesian networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علیت واکنش های نامطلوب دارو با استفاده از شبکه بیزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علیت واکنش های نامطلوب دارو با استفاده از شبکه بیزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی علیت از گزارش های مربوط به واکنش های نامطلوب دارو با استفاده از یک شبکه متخصص بیزی عنوان انگلیسی مقاله Causality assessment of adverse drug reaction reports using an expert-defined Bayesian network انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک پارچگی کلان داده های رسانه اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک پارچگی کلان داده های رسانه اجتماعی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک پارچگی کلان داده های رسانه های اجتماعی: یک رویکرد جدید مبتنی کالیبراسیون عنوان انگلیسی مقاله Social media big data integration: A new approach based on calibration انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی آسیب پذیری جریان به تنش شهرسازی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی آسیب پذیری جریان به تنش شهرسازی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی آسیب پذیری جریان به تنش شهرسازی با مدل های شبکه بیزی عنوان انگلیسی مقاله Predicting stream vulnerability to urbanization stress with Bayesian network models انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI شبکه بیزی (Bayesian Network) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
شبکه های بیزین: یا شبکه باور یا شبکه باور بیزی یک گراف جهت‌دار غیرمدور است که مجموعه‌ای از متغیرهای تصادفی و نحوه ارتباط مستقل آنها را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه یک شبکه بیزی می‌تواند نشان دهنده ارتباط بین علت بیماری‌ها با خود آنها باشد. پس با داشتن عوامل باید بتوان احتمال یک بیماری خاص را در یک بیمار تشخیص داد. شبکه بیزین یک ابزار نسبتاً جدید برای شناسایی (هویت) روابط احتمالی به منظور پیشگویی یا ارزیابی کلاس عضویت است.
رشته های مرتبط: آمار و مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده شبکه بیزی اینجا کلیک نمایید.