دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های بی سیم به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی انتخاب رله مبتنی بر AHP برای WSN های برداشت انرژی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی انتخاب رله مبتنی بر AHP برای WSN های برداشت انرژی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی انتخاب رله مبتنی بر AHP برای شبکه های حسگر بی سیم برداشت انرژی عنوان انگلیسی مقاله AHP based relay selection strategy for energy harvesting wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مسیریابی بهینه برای شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن نرم افزار محور الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مسیریابی بهینه برای شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن نرم افزار محور الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش مسیریابی بهینه برای شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن نرم افزار محور فعال شده با اینترنت اشیا با استفاده از PSO مبنی بر جهش ژنتیکی عنوان انگلیسی مقاله Optimized routing technique for IoT enabled software-defined heterogeneous WSNs using genetic mutation based PSO انتشار مقاله سال  ۲۰۲۲ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح های نظارتی امنیت بهداشت و درمان مبنی بر هوش برای تشخیص حمله تکرار گره – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طرح های نظارتی امنیت بهداشت و درمان مبنی بر هوش برای تشخیص حمله تکرار گره – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طرح های نظارتی امنیت بهداشت و درمان مبنی بر هوش برای تشخیص حمله تکرار گره در شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله An intelligent based healthcare security monitoring schemes for detection of node replication attack in wireless sensor networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیارهای امنیت اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم مشابه – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیارهای امنیت اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم مشابه – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معیارهای امنیت اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم مشابه عنوان انگلیسی مقاله Information Security Measures in Homogeneous Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک پروتکل مسیریابی چند مسیره مش بی سیم – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک پروتکل مسیریابی چند مسیره مش بی سیم – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک پروتکل مسیریابی چند مسیره مش بی سیم مبنی بر مرتب سازی الگوریتم کلونی مورچه عنوان انگلیسی مقاله A Wireless Mesh Multipath Routing Protocol Based on Sorting Ant Colony Algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت و کاربردهای شبکه حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت و کاربردهای شبکه حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امنیت و کاربردهای شبکه حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Security and application of wireless sensor network انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش شبکه های عصبی عمیق برای شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از تصاویر – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش شبکه های عصبی عمیق برای شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از تصاویر – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آموزش شبکه های عصبی عمیق برای شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از تصاویر برچسب گذاری شده به طور آزاد و ضعیف عنوان انگلیسی مقاله Training deep neural networks for wireless sensor networks using loosely and weakly labeled images انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه بی سیم نرم افزار محور برای شبکه های IEEE 802.11 – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه بی سیم نرم افزار محور برای شبکه های IEEE 802.11 – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Ethanol: معماری شبکه بی سیم نرم افزار محور برای شبکه های IEEE 802.11 عنوان انگلیسی مقاله Ethanol: A Software-Defined Wireless Networking architecture for IEEE 802.11 networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های حسگر الکتروانسفالوگرافی بی سیم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های حسگر الکتروانسفالوگرافی بی سیم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی بهبود یافته کارآمد از نظر انرژی در شبکه های حسگر الکتروانسفالوگرافی بی سیم نرم افزار محور (WESN) با استفاده از معماری توزیع شده برای حذف مصنوعات عنوان انگلیسی مقاله Improved energy efficient design in software defined wireless electroencephalography sensor networks (WESN) using distributed architecture to remove artifact انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم شبکه های بی سیم ناهمگن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم شبکه های بی سیم ناهمگن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنظیم شبکه های بی سیم ناهمگن: وضعیت کنونی و چالش های باقیمانده عنوان انگلیسی مقاله Orchestration of heterogeneous wireless networks: State of the art and remaining challenges انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های حسگر بی سیم برای گلخانه ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های حسگر بی سیم برای گلخانه ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه های حسگر بی سیم برای گلخانه ها: بررسی نقطه به نقطه عنوان انگلیسی مقاله Wireless sensor networks for greenhouses: An end-to-end review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های بی سیم به کمک مه برای تحلیل محتوا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های بی سیم به کمک مه برای تحلیل محتوا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه های بی سیم به کمک مه برای تحلیل محتوا: یک رویکرد مبتنی بر دریافت حامل file-level عنوان انگلیسی مقاله Fog-aided wireless networks for content delivery: A file-level carrier sensing based approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود ارتباطات دستگاه ها در صنعت شبکه های بی سیم ۴٫۰ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود ارتباطات دستگاه ها در صنعت شبکه های بی سیم ۴٫۰ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود ارتباطات دستگاه ها در صنعت شبکه های بی سیم ۴٫۰ عنوان انگلیسی مقاله Improving devices communication in Industry 4.0 wireless networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های بی سیم (Wireless Networks) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف شبکه بی سیم (WN): یک شبکه بی سیم (وایرلس نتورک) یک شبکه رایانه ای است که ارتباط بین نقاط (اجزاء) شبکه به روش بی سیم برقرار می شود و داده ها منتقل می شوند. با اینکه به نظر می رسد که از نظر فنی عبارت شبکه بی سیم برای اشاره به هر نوع شبکه ای که بی سیم باشد بکار می رود، این اصطلاح بیشتر برای اشاره به شبکه ارتباطی بکار می رود که در آن گره ها بدون استفاده از سیم به یکدیگر متصل می شوند؛ برای نمونه یک شبکه رایانه ای که نوعی از شبکه های ارتباطی است.

رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات شبکه های بی سیم در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.