دانلود رایگان مقاله ISI معماری سیستم های کامپیوتری به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 15 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مسیریابی بهینه برای شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن نرم افزار محور الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مسیریابی بهینه برای شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن نرم افزار محور الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش مسیریابی بهینه برای شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن نرم افزار محور فعال شده با اینترنت اشیا با استفاده از PSO مبنی بر جهش ژنتیکی عنوان انگلیسی مقاله Optimized routing technique for IoT enabled software-defined heterogeneous WSNs using genetic mutation based PSO انتشار مقاله سال  ۲۰۲۲ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم اطلاعات مدیریتی به منظور غرامت تحت معماری شبکه – هینداوی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم اطلاعات مدیریتی به منظور غرامت تحت معماری شبکه – هینداوی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم اطلاعات مدیریتی برای غرامت تحت معماری شبکه چند میزبانی عنوان انگلیسی مقاله Management Information System for Compensation under Multihoming Network Architecture انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه هینداوی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کووید-۱۹ بر پذیرش اینترنت اشیا در بهداشت و درمان، خانه های هوشمند، ساختمان های هوشمند، شهرهای هوشمند، حمل و نقل و اینترنت اشیای صنعتی – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کووید-۱۹ بر پذیرش اینترنت اشیا در بهداشت و درمان، خانه های هوشمند، ساختمان های هوشمند، شهرهای هوشمند، حمل و نقل و اینترنت اشیای صنعتی – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر کووید-۱۹ بر پذیرش اینترنت اشیا در بهداشت و درمان، خانه های هوشمند، ساختمان های هوشمند، شهرهای هوشمند، حمل و نقل و اینترنت اشیای صنعتی عنوان انگلیسی مقاله Impact of COVID-19 on IoT Adoption in Healthcare, Smart Homes, Smart Buildings, Smart Cities, Transportation and Industrial IoT انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم اینترنت اشیا برای جلوگیری از کووید-۱۹ و کنترل آن – IEEE 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم اینترنت اشیا برای جلوگیری از کووید-۱۹ و کنترل آن – IEEE 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پلتفرم اینترنت اشیا برای جلوگیری از کووید-۱۹ و کنترل آن: یک تحقیق عنوان انگلیسی مقاله IoT Platform for COVID-19 Prevention and Control: A Survey انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیای مبتنی بر بلاک چین و اینترنت اشیای صنعتی- اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیای مبتنی بر بلاک چین و اینترنت اشیای صنعتی- اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیای مبتنی بر بلاک چین و اینترنت اشیای صنعتی: یک مطالعه جامع عنوان انگلیسی مقاله Blockchain-Based Internet of Things and Industrial IoT: A Comprehensive Survey انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری سیستم کامپیوتری اولین آزمایش همزمان در دنیای واقعی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری سیستم کامپیوتری اولین آزمایش همزمان در دنیای واقعی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معماری سیستم کامپیوتری اولین آزمایش همزمان در دنیای واقعی سیگنال های ترافیک سازگار با خودروهای “متصل” عنوان انگلیسی مقاله The Computer System Architecture of our first real-time real-world experiment of adaptive traffic signals with “connected” vehicles انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی چند مسیره تطبیقی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی چند مسیره تطبیقی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اجرای آزمایش FAMTAR: مسیریابی چند مسیره تطبیقی عنوان انگلیسی مقاله Testing implementation of FAMTAR: Adaptive multipath routing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل ماژول های جاسازی شده اینترنت خانگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل ماژول های جاسازی شده اینترنت خانگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راه حل ماژول های جاسازی شده اینترنت خانگی درباره سیستم اشیا و توسعه آینده عنوان انگلیسی مقاله The Embedded Modules Solution of Household Internet of Things System and The Future Development انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا در نظام های مزرعه داری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا در نظام های مزرعه داری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا در نظام های مزرعه داری: پیاده سازی، کاربردها، چالش ها و پتانسیل عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things in arable farming: Implementation, applications, challenges and potential انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره هوشمند مبتنی بر یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره هوشمند مبتنی بر یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص چهره هوشمند مبتنی بر یادگیری عمیق در محیط اینترنت اشیا-ابر عنوان انگلیسی مقاله Deep learning-based intelligent face recognition in IoT-cloud environment انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی چندعامله شناختی محاسبات لبه تلفن همراه برای تشریک و ذخیره سازی منابع – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توانمندسازی چندعامله شناختی محاسبات لبه تلفن همراه برای تشریک و ذخیره سازی منابع – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توانمندسازی چندعامله شناختی محاسبات لبه تلفن همراه برای تشریک و ذخیره سازی منابع عنوان انگلیسی مقاله Cognitive multi-agent empowering mobile edge computing for resource caching and collaboration انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره با وضوح پایین با استفاده از معماری شبکه عصبی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره با وضوح پایین با استفاده از معماری شبکه عصبی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص چهره با وضوح پایین با استفاده از یک معماری شبکه عصبی پیچشی عمیق دو شاخه عنوان انگلیسی مقاله Low resolution face recognition using a two-branch deep convolutional neural network architecture انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یک الگوریتم خوشه بندی طیفی موازی کارآمد – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یک الگوریتم خوشه بندی طیفی موازی کارآمد – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی یک الگوریتم خوشه بندی طیفی موازی کارآمد بر روی پردازنده های چند هسته ای در جولیا عنوان انگلیسی مقاله Designing an efficient parallel spectral clustering algorithm on multi-core processors in Julia انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته معماری سیستم های کامپیوتری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر