دانلود رایگان مقاله ISI کشاورزی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 5 از 17 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان مصرف نیتروژن در تولید هلو – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان مصرف نیتروژن در تولید هلو – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر کود آزاد کنترل شده کیسه ای بر فقدان نیتروژن ، انتشار گازهای گلخانه ای و میزان مصرف نیتروژن در تولید هلو عنوان انگلیسی مقاله Effect of bag-controlled release fertilizer on nitrogen loss, greenhouse gas emissions, and nitrogen applied amount in peach production انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی ساختار بهینه کشاورزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی ساختار بهینه کشاورزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی ساختار بهینه کشاورزی و اندازه جمعیت در یک حوضه آبخیز مخزن بر اساس ظرفیت حمل اکولوژیکی آب تحت عدم قطعیت عنوان انگلیسی مقاله Identification of the optimal agricultural structure and population size in a reservoir watershed based on the water ecological carrying capacity under uncertainty انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود دانه های بی رنگ انار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود دانه های بی رنگ انار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود دانه های بی رنگ انار با استفاده از کود آهن و روی عنوان انگلیسی مقاله Improvement of pomegranate colorless arils using iron and zinc fertilization انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش اکولوژیکی تولید برنج – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش اکولوژیکی تولید برنج – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افزایش اکولوژیکی تولید برنج از طریق هم کشتی برنج و ماهی عنوان انگلیسی مقاله Ecological intensification of rice production through rice-fish co-culture انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات کربن در تولید گوشت گاو – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات کربن در تولید گوشت گاو – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درک عدم اطمینان در تاثیرات کربن در تولید گوشت گاو عنوان انگلیسی مقاله Understanding uncertainty in the carbon footprint of beef production انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تصمیم گیری چند صفتی با نقاط مرجع دوگانه – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تصمیم گیری چند صفتی با نقاط مرجع دوگانه – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش تصمیم گیری چند صفتی با نقاط مرجع دوگانه و کاربرد آن در موقعیت مرکز لجستیک محصولات کشاورزی عنوان انگلیسی مقاله A Method of Multi-Attribute Decision Making With Double-Reference Points and Its Application in Location of Agricultural Products Logistics Center انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآیی اقتصادی کشاورزی شهری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارآیی اقتصادی کشاورزی شهری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر کربن و کارآیی اقتصادی کشاورزی شهری در پکن – یک مطالعه موردی مقایسه ای از کشاورزی مرسوم و خانگی عنوان انگلیسی مقاله Carbon footprint and economic efficiency of urban agriculture in Beijing – a comparative case study of conventional and homedelivery agriculture انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی بیماریهای گیاهی با استفاده از روش پردازش تصویر – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی بیماریهای گیاهی با استفاده از روش پردازش تصویر – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی بیماریهای گیاهی با استفاده از روش پردازش تصویر عنوان انگلیسی مقاله Identification of Plant Disease using Image Processing Technique انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش اینترنت اشیا در کشاورزی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش اینترنت اشیا در کشاورزی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نقش اینترنت اشیا (IoT) در کشاورزی برای اجرای کشاورزی هوشمند عنوان انگلیسی مقاله A Survey on the Role of IoT in Agriculture for the Implementation of Smart Farming انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر روشهای مختلف خاکورزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر روشهای مختلف خاکورزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر روشهای مختلف خاکورزی بر وجود کربن در تولید گندم و ذرت در فلات Loess چین عنوان انگلیسی مقاله Effects of different tillage practices on the carbon footprint of wheat and maize production in the Loess Plateau of China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد محتوا کل کلروفیل برگهای پرتقال – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد محتوا کل کلروفیل برگهای پرتقال – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برآورد محتوا کل کلروفیل برگهای پرتقال Gannan Navel با استفاده از داده های فراطیفی بر اساس رگرسیون حداقل مربعات جزئی عنوان انگلیسی مقاله Estimating Total Leaf Chlorophyll Content of Gannan Navel Orange Leaves Using Hyperspectral Data Based on Partial Least Squares Regression انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های محافظت از گیاهان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های محافظت از گیاهان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه برنامه های محافظت از گیاهان پایدار از طریق نوآوری هم زمان چند عاملی: یک مطالعه موردی ۸ ساله در تولید سیب سوئدی عنوان انگلیسی مقاله Development of sustainable plant protection programs through multiactor Co-innovation: An 8-year case study in Swedish apple production انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آتش سوزی به عنوان یک سرویس اکوسیستم – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آتش سوزی به عنوان یک سرویس اکوسیستم – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آتش سوزی به عنوان یک سرویس اکوسیستم عنوان انگلیسی مقاله Wildfires as an ecosystem service انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Master Journal List – Scopus نوع مقاله […]

مقالات انگلیسی رایگان کشاورزی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته کشاورزی (به انگلیسی Agricultural Engineering) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های کشاورزی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مهندسی کشاورزی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده کشاورزی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه کشاورزی به ترتیب سال انتشار: