دانلود رایگان مقاله ISI کشاورزی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 7 از 17 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجموعه داده Plantain-Optim: صفات زراعی از کاشت تا برداشت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجموعه داده Plantain-Optim: صفات زراعی از کاشت تا برداشت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مجموعه داده Plantain-Optim: صفات زراعی ۴۰۵ ساله هر ۱۵ روز از زمان کاشت تا برداشت عنوان انگلیسی مقاله The ‘Plantain-Optim’ dataset: Agronomic traits of 405 plantains every 15 days from planting to harvest انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم ادغام با کشاورزی و اصلاح برای اطمینان از امنیت غذایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم ادغام با کشاورزی و اصلاح برای اطمینان از امنیت غذایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم ادغام با کشاورزی و اصلاح برای اطمینان از امنیت غذایی در چین عنوان انگلیسی مقاله Integrating mechanization with agronomy and breeding to ensure food security in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضایعات زیستی برگ خرمالو برای حذف جاذب فلزات سنگین – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضایعات زیستی برگ خرمالو برای حذف جاذب فلزات سنگین – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ضایعات زیستی برگ خرمالو برای حذف جاذب فلزات سنگین از محلول های آبی عنوان انگلیسی مقاله Persimmon leaf bio-waste for adsorptive removal of heavy metals from aqueous solution انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت دانشجویان پرستاری کاردانی در برنامه درسی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت دانشجویان پرستاری کاردانی در برنامه درسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی موفقیت دانشجویان پرستاری کاردانی در یک برنامه درسی مبتنی بر مفهوم عنوان انگلیسی مقاله Predicting Success for Associate Degree Nursing Students in a Concept-Based Curriculum انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنش خشکی در آفتابگردان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنش خشکی در آفتابگردان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنش خشکی در آفتابگردان: اثرات فیزیولوژیکی و مدیریت آن از طریق اصلاح و جایگزینی زراعی عنوان انگلیسی مقاله Drought stress in sunflower: Physiological effects and its management through breeding and agronomic alternatives انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فازی برای بهبود بهره وری محصول – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فازی برای بهبود بهره وری محصول – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فازی برای بهبود بهره وری محصول و استفاده موثر از کود عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy decision support system for improving the crop productivity and efficient use of fertilizers انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کارایی تعاونی کشاورزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کارایی تعاونی کشاورزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل کارایی تعاونی کشاورزی در روسیه عنوان انگلیسی مقاله Efficiency Analysis of Agricultural Cooperation in Russia انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات نزولی استهلاک و سرمایه گذاری مزرعه – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات نزولی استهلاک و سرمایه گذاری مزرعه – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مالیات نزولی استهلاک و سرمایه گذاری مزرعه: شواهدی از میشیگان عنوان انگلیسی مقاله Accelerated tax depreciation and farm investment: evidence from Michigan انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکولوژی کنترل بیولوژیکی زیر زمینی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکولوژی کنترل بیولوژیکی زیر زمینی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اکولوژی کنترل بیولوژیکی زیر زمینی: کنش نماتودهاي بيماري زای حشره با حیات خاک عنوان انگلیسی مقاله Ecology of belowground biological control: Entomopathogenic nematode interactions with soil biota انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی منظره های زراعتی برای خدمات اکوسیستمی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی منظره های زراعتی برای خدمات اکوسیستمی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی منظره های زراعتی برای خدمات اکوسیستمی مبتنی بر گوناگونی زیستی عنوان انگلیسی مقاله Designing agricultural landscapes for biodiversity-based ecosystem services انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Mini review مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم پمپ H+-ATP از غشای پلاسمایی در مرکز فیزیولوژی گیاهی – CellPress 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم پمپ H+-ATP از غشای پلاسمایی در مرکز فیزیولوژی گیاهی – CellPress 2016

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظیم پمپ H+-ATP از غشای پلاسمایی در مرکز فیزیولوژی گیاهی عنوان انگلیسی مقاله Plasma Membrane H+-ATPase Regulation in the Center of Plant Physiology انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه CellPress نوع نگارش مقاله مقاله مروری(Review article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیلی بر فشار آب منفذی و پدیده تحکیم در ناحیه بدون یخ زدگی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیلی بر فشار آب منفذی و پدیده تحکیم در ناحیه بدون یخ زدگی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیلی بر فشار آب منفذی و پدیده تحکیم در ناحیه بدون یخ زدگی در طول یخ زدن خاک عنوان انگلیسی مقاله An investigation of pore water pressure and consolidation phenomenon in the unfrozen zone during soil freezing انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر یارانه ها بر عملکرد تولید کشاورزی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر یارانه ها بر عملکرد تولید کشاورزی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین میزان تأثیر یارانه ها بر عملکرد تولید کشاورزی اسلواکی عنوان انگلیسی مقاله Quantification of the effect of subsidies on the production performance of the Slovak agriculture انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقالات انگلیسی رایگان کشاورزی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته کشاورزی (به انگلیسی Agricultural Engineering) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های کشاورزی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مهندسی کشاورزی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده کشاورزی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه کشاورزی به ترتیب سال انتشار: