دانلود رایگان مقاله ISI کشاورزی به زبان انگلیسی - صفحه 7 از 16 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنش خشکی در آفتابگردان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنش خشکی در آفتابگردان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنش خشکی در آفتابگردان: اثرات فیزیولوژیکی و مدیریت آن از طریق اصلاح و جایگزینی زراعی عنوان انگلیسی مقاله Drought stress in sunflower: Physiological effects and its management through breeding and agronomic alternatives انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فازی برای بهبود بهره وری محصول – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فازی برای بهبود بهره وری محصول – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم گیری فازی برای بهبود بهره وری محصول و استفاده موثر از کود عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy decision support system for improving the crop productivity and efficient use of fertilizers انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کارایی تعاونی کشاورزی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل کارایی تعاونی کشاورزی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل کارایی تعاونی کشاورزی در روسیه عنوان انگلیسی مقاله Efficiency Analysis of Agricultural Cooperation in Russia انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات نزولی استهلاک و سرمایه گذاری مزرعه – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالیات نزولی استهلاک و سرمایه گذاری مزرعه – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مالیات نزولی استهلاک و سرمایه گذاری مزرعه: شواهدی از میشیگان عنوان انگلیسی مقاله Accelerated tax depreciation and farm investment: evidence from Michigan انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکولوژی کنترل بیولوژیکی زیر زمینی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکولوژی کنترل بیولوژیکی زیر زمینی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اکولوژی کنترل بیولوژیکی زیر زمینی: کنش نماتودهاي بيماري زای حشره با حیات خاک عنوان انگلیسی مقاله Ecology of belowground biological control: Entomopathogenic nematode interactions with soil biota انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی منظره های زراعتی برای خدمات اکوسیستمی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی منظره های زراعتی برای خدمات اکوسیستمی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی منظره های زراعتی برای خدمات اکوسیستمی مبتنی بر گوناگونی زیستی عنوان انگلیسی مقاله Designing agricultural landscapes for biodiversity-based ecosystem services انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله Mini review مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم پمپ H+-ATP از غشای پلاسمایی در مرکز فیزیولوژی گیاهی – CellPress 2016

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم پمپ H+-ATP از غشای پلاسمایی در مرکز فیزیولوژی گیاهی – CellPress 2016

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظیم پمپ H+-ATP از غشای پلاسمایی در مرکز فیزیولوژی گیاهی عنوان انگلیسی مقاله Plasma Membrane H+-ATPase Regulation in the Center of Plant Physiology انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه CellPress نوع نگارش مقاله مقاله مروری(Review article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیلی بر فشار آب منفذی و پدیده تحکیم در ناحیه بدون یخ زدگی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیلی بر فشار آب منفذی و پدیده تحکیم در ناحیه بدون یخ زدگی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیلی بر فشار آب منفذی و پدیده تحکیم در ناحیه بدون یخ زدگی در طول یخ زدن خاک عنوان انگلیسی مقاله An investigation of pore water pressure and consolidation phenomenon in the unfrozen zone during soil freezing انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر یارانه ها بر عملکرد تولید کشاورزی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر یارانه ها بر عملکرد تولید کشاورزی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین میزان تأثیر یارانه ها بر عملکرد تولید کشاورزی اسلواکی عنوان انگلیسی مقاله Quantification of the effect of subsidies on the production performance of the Slovak agriculture انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزار آموزشی پروفایل کشاورزی و غذایی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزار آموزشی پروفایل کشاورزی و غذایی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Agritourism: ابزاری آموزشی برای دانش آموزان با پروفایل کشاورزی – غذایی عنوان انگلیسی مقاله Agritourism: An Educational Tool for the Students with Agro-Food Profile انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل تولید و قیمت شیر – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل تولید و قیمت شیر – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل تولید شیر و قیمت شیر در لتونی عنوان انگلیسی مقاله Analysis of the milk production and milk price in Latvia انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بخش کشاورزی بر اساس اقتصادهای در حال توسعه منتخب با درآمد بالا در کشورهای سازمان مشارکت اسلامی (OIC): یک مطالعه تجربی در مورد داده های پانل استانی با استفاده از Stata در سالهای ۲۰۰۳-۲۰۱۲ عنوان انگلیسی مقاله Determinants of Foreign Direct Investment […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی تأثیر مجاورت بر همکاری بازاریابی بین شرکتی – الزویر ۲۰۱۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی تأثیر مجاورت بر همکاری بازاریابی بین شرکتی – الزویر ۲۰۱۵

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ مطالعه ای بر خوشۀ تجارت کشاورزی عنوان انگلیسی مقاله How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an agribusiness cluster انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]