دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت گردشگری به زبان انگلیسی - صفحه 7 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی در زمینه مهمان نوازی و گردشگری – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی در زمینه مهمان نوازی و گردشگری – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Job satisfaction research in the field of hospitality and tourism ترجمه عنوان مقاله تحقیق رضایت شغلی در زمینه مهمان نوازی و گردشگری فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گردشگری هوشمند موبایل و طراحی سیستم بازاریابی برای هاربین – IEEE 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گردشگری هوشمند موبایل و طراحی سیستم بازاریابی برای هاربین – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Mobile Smart Tourism and Marketing System Design for Harbin ترجمه عنوان مقاله گردشگری هوشمند موبایل و طراحی سیستم بازاریابی برای هاربین فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی گردشگری هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی گردشگری هوشمند – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Not such smart tourism? The concept of e-lienation ترجمه عنوان مقاله چگونگی گردشگری هوشمند: مفهوم بیگانگی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط گردشگری و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پدیده شناسی گوانشی در مدیریت گردشگری روستایی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پدیده شناسی گوانشی در مدیریت گردشگری روستایی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A phenomenological explication of guanxi in rural tourism management: A case study of a village in China ترجمه عنوان مقاله توضیح پدیده شناسی گوانشی در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران زن عاطفی: مدیریت گردشگری (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران زن عاطفی: مدیریت گردشگری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله ‘Emotional’ female managers: How gendered roles influence tourism management discourse ترجمه عنوان مقاله مدیران زن عاطفی: چگونه نقش های جنسیتی بر گفتمان مدیریت گردشگری تاثیر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی اثربخشی مدیریت در مناطق محافظت شده (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی اثربخشی مدیریت در مناطق محافظت شده (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Management effectiveness evaluation in protected areas of southern Ecuador ترجمه عنوان مقاله ارزیابی اثربخشی مدیریت در مناطق محافظت شده در جنوب اکوادور فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی انتقادی از اقتصاد سیاسی توسعه گردشگری (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی انتقادی از اقتصاد سیاسی توسعه گردشگری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The political economy of tourism development: A critical review ترجمه عنوان مقاله بررسی انتقادی از اقتصاد سیاسی توسعه گردشگری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد نوآورانه به مالکیت معنوی در غذاهای عالی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد نوآورانه به مالکیت معنوی در غذاهای عالی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An innovative approach to the intellectual property in haute cuisine ترجمه عنوان مقاله رویکرد نوآورانه به مالکیت معنوی در غذاهای عالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گردشگری و پایگاه میراث جهانی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گردشگری و پایگاه میراث جهانی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Culture, tourism and World Heritage Sites ترجمه عنوان مقاله  فرهنگ، گردشگری و پایگاه های میراث جهانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  گردشگری و توریسم گرایش های مرتبط  مدیریت گردشگری مجله  چشم انداز مدیریت گردشگری – Tourism Management […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تبلیغ رویداد بر نگرش و مقاصد بازدید ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تبلیغ رویداد بر نگرش و مقاصد بازدید ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of event advertising on attitudes and visit intentions ترجمه عنوان مقاله  تاثیر تبلیغ رویداد بر نگرش ها و مقاصد بازدید فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  گردشگری و توریسم گرایش های مرتبط  برنامه ریزی توریسم و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد قیمت توسط اپراتور تور آلمان و بریتانیا در مالورکا ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهبرد قیمت توسط اپراتور تور آلمان و بریتانیا در مالورکا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Price strategies by German and British tour operators in Mallorca ترجمه عنوان مقاله  استراتژی های قیمت توسط اپراتور تور آلمان و بریتانیا در مالورکا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و  گردشگری و توریسم گرایش های مرتبط  مدیریت استراتژیک، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد ارزش نام تجاری از طریق توریسم صنعتی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد ارزش نام تجاری از طریق توریسم صنعتی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Building brand equity through industrial tourism ترجمه عنوان مقاله  ایجاد ارزش برند با استفاده از گردشگری صنعتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت  و اقتصاد و گردشگری و توریسم گرایش های مرتبط  بازاریابی، مدیریت گردشگری مجله  بررسی مدیریت آسیا […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت گردشگری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر