دانلود رایگان مقاله ISI گردشگری توریسم و جهانگردی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش سرمایه انسانی و قابلیت های پویای بازاریابی در بخش مهمان نوازی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش سرمایه انسانی و قابلیت های پویای بازاریابی در بخش مهمان نوازی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحول یا نابودی: بررسی نقش سرمایه انسانی و قابلیت های پویای بازاریابی در بخش مهمان نوازی عنوان انگلیسی مقاله Change or perish: Examining the role of human capital and dynamic marketing capabilities in the hospitality sector انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه برنامه ریزی گردشگری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه برنامه ریزی گردشگری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظریه برنامه ریزی و برنامه ریزی گردشگری: ریشه های تاریخی و هم ترازی معاصر عنوان انگلیسی مقاله Tourism planning and planning theory: Historical roots and contemporary alignment انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری در گردشگری از طریق بازاریابی رابطه ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری در گردشگری از طریق بازاریابی رابطه ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نوآوری در گردشگری از طریق بازاریابی رابطه ای و هم آفرینی ارزش: مطالعه ای بر روی پلتفرم های آنلاین همتا به همتا برای اشتراک گذاری اقامتگاه عنوان انگلیسی مقاله Tourism innovation through relationship marketing and value co-creation: A study on peer-to-peer online platforms for sharing accommodation انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نژاد پرستی در بازبینی های گردشگری و توریسم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نژاد پرستی در بازبینی های گردشگری و توریسم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نژاد پرستی در بازبینی های گردشگری و توریسم عنوان انگلیسی مقاله Racism in tourism reviews انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلی از رفتار متمدن گردشگران – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلی از رفتار متمدن گردشگران – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدلی از رفتار متمدن گردشگران: به سمت گردشگری پایدار ساحلی در چین عنوان انگلیسی مقاله A model of tourists’ civilized behaviors: Toward sustainable coastal tourism in China انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه گردشگری شهری فرهنگی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه گردشگری شهری فرهنگی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه دیدگاه های ادارات گردشگری شهری و ادارات فرهنگی در زمینه توسعه گردشگری شهری فرهنگی عنوان انگلیسی مقاله Comparing the perspectives of municipal tourism departments and cultural departments on urban cultural-tourism development انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ کارمندان در صنعت میهمان نوازی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ کارمندان در صنعت میهمان نوازی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چه عواملی بر حفظ کارمندان نسل Y در صنعت میهمان نوازی تأثیر می گذارد؟: یک رویکرد بازاریابی داخلی عنوان انگلیسی مقاله What factors influence Generation Y’s employee retention in the hospitality industry?: An internal marketing approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانش برند و عملکرد برند غیر مالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانش برند و عملکرد برند غیر مالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دانش برند و عملکرد برند غیر مالی در رستوران های سبز: تأثیر واسطه ای نگرش برند عنوان انگلیسی مقاله Brand knowledge and non-financial brand performance in the green restaurants: Mediating effect of brand attitude انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعدیل کننده سبک رهبری سرپرست – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تعدیل کننده سبک رهبری سرپرست – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات عدم تمدن مشتری در کارکنان خط مقدم و نقش تعدیل کننده سبک رهبری سرپرست عنوان انگلیسی مقاله Effects of customer incivility on frontline employees and the moderating role of supervisor leadership style انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گردشگری و اقامتگاه های نظیر به نظیر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گردشگری و اقامتگاه های نظیر به نظیر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دسته های گردشگری و اقامتگاه های نظیر به نظیر عنوان انگلیسی مقاله Tourism clusters and peer-to-peer accommodation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گردشگری بین المللی در تانزانیا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گردشگری بین المللی در تانزانیا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده گردشگری بین المللی در تانزانیا چیست؟ عنوان انگلیسی مقاله What are the determinant of international tourism in Tanzania? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در مورد رابطه تجربی بین گردشگری و رشد اقتصادی عنوان انگلیسی مقاله On the empirical relationship between tourism and economic growth انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ورود گردشگران با یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ورود گردشگران با یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی ورود گردشگران با یادگیری ماشین و جست و جوی فهرست اینترنت عنوان انگلیسی مقاله Forecasting tourist arrivals with machine learning and internet search index انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته گردشگری توریسم و جهانگردی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر