دانلود رایگان مقاله ISI درباره کشور انگلستان به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران مدرسه کسب و کار در انگلستان – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیران مدرسه کسب و کار در انگلستان – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیران مدرسه کسب و کار در انگلستان: مذاکره هویت عنوان انگلیسی مقاله School business managers in England: negotiating identity انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد حس ارتباط بین حقوق بشر و CSR در شرکت های چند ملیتی انگلستان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد حس ارتباط بین حقوق بشر و CSR در شرکت های چند ملیتی انگلستان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برچیدن شکاف بزرگ؟ ایجاد حس ارتباط بین حقوق بشر و CSR در شرکت های چند ملیتی انگلستان عنوان انگلیسی مقاله Bridging the great divide? Making sense of the human rights-CSR relationship in UK multinational companies انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای هزینه ای، پوششی و جمع آوری از حافظه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای هزینه ای، پوششی و جمع آوری از حافظه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیامدهای هزینه ای، پوششی و جمع آوری از حافظه در زیرساخت نسل پنجم (۵G) در بریتانیا (انگلستان) عنوان انگلیسی مقاله The cost, coverage and rollout implications of 5G infrastructure in Britain انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاریخچه حسابرسی بخش دولتی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاریخچه حسابرسی بخش دولتی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاریخچه حسابرسی بخش دولتی در بریتانیا (انگلستان) و استرالیا عنوان انگلیسی مقاله Public sector audit history in Britain and Australia انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین کننده های داشتن قصد و نیت خرید به صورت حلال – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین کننده های داشتن قصد و نیت خرید به صورت حلال – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین کننده های داشتن قصد و نیت خرید به صورت حلال: شواهدی از انگلستان عنوان انگلیسی مقاله Determinants of halal purchasing intentions: evidences from UK انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصلت مدیران ارشد بر عملکرد مالی شرکت های ریسک کننده – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصلت مدیران ارشد بر عملکرد مالی شرکت های ریسک کننده – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر خصلت مدیران ارشد بر عملکرد مالی شرکت های ریسک کننده : شواهد ارائه شده از صنعت بیمه انگلستان عنوان انگلیسی مقاله Do Chief Executives’ Traits Affect the Financial Performance of Risk-trading Firms? Evidence from the UK Insurance Industry انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیرساخت ها در کشورهای توسعه یافته – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیرساخت ها در کشورهای توسعه یافته – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل مقایسه ای زیرساخت ها در کشورهای توسعه یافته عنوان انگلیسی مقاله Comparative Analyze of Infrastructure in Developed Countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود دما در پرونده حشره شناسی قانونی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود دما در پرونده حشره شناسی قانونی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimising crime scene temperature collection for forensic entomology casework ترجمه عنوان مقاله بهبود دمای صحنه جرم در پرونده حشره شناسی قانونی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت مداخله مشتری و عملکرد شرکت خدمات – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت مداخله مشتری و عملکرد شرکت خدمات – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Customer involvement capability and service firm performance: The mediating role of innovation ترجمه عنوان مقاله قابلیت مداخله مشتری و عملکرد شرکت خدمات: نقش واسطه نوآوری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر استفاده داوطلبانه از حسابرسی داخلی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مؤثر بر استفاده داوطلبانه از حسابرسی داخلی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Factors affecting the voluntary use of internal audit: evidence from the UK ترجمه عنوان مقاله عوامل مؤثر بر استفاده داوطلبانه از حسابرسی داخلی: شواهد از انگلستان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کیفیت مدیریت زنجیره تامین بر کیفیت عملکرد – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر کیفیت مدیریت زنجیره تامین بر کیفیت عملکرد – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Influence of Supply Chain Quality Management Practices on Quality Performance: An Empirical Investigation ترجمه عنوان مقاله تاثیر راه های کیفیت مدیریت زنجیره تامین بر کیفیت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خبرگی کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خبرگی کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of audit committee expertise on audit quality: Evidence from UK audit fees ترجمه عنوان مقاله تاثیر خبرگی کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی: شواهد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش کمیته حسابرسی و ارزش شرکت – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش کمیته حسابرسی و ارزش شرکت – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit committee adoption and firm value: evidence from UK financial institutions ترجمه عنوان مقاله پذیرش کمیته حسابرسی و ارزش شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

دانلود رایگان مقاله ISI کشور انگلستان (England) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده کشور انگلستان اینجا کلیک نمایید.