دانلود رایگان مقالات سال 2019 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعادل نش در تعرفه های گمرکی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعادل نش در تعرفه های گمرکی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعادل نش در تعرفه های گمرکی در یک مدل تجارت چند کشوری عنوان انگلیسی مقاله Nash equilibrium in tariffs in a multi-country trade model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت زندگی کودکان طلاق – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت زندگی کودکان طلاق – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کودکان طلاق کیفیت زندگی خود را ارزیابی می کنند: تأثیر تعدیل کننده فرایندهای روانشناختی عنوان انگلیسی مقاله Children of divorce evaluate their quality of life: The moderating effect of psychological processes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژي بازاريابي و پيامدهاي کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژي بازاريابي و پيامدهاي کسب و کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش پراكندگي بين شرکتی قابليت هاي بازاريابي بين المللي در استراتژي بازاريابي و پيامدهاي کسب و کار عنوان انگلیسی مقاله The role of inter-firm dispersion of international marketing capabilities in marketing strategy and business outcomes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأمین مالی بدهی و کمک های نقدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأمین مالی بدهی و کمک های نقدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر متقابل تأمین مالی بدهی، کمک های نقدی و سیاست مطلوب سرمایه گذاری در عدم اطمینان عنوان انگلیسی مقاله The interaction of debt financing, cash grants and the optimal investment policy under uncertainty انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز شهر زیست پذیر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز شهر زیست پذیر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چشم انداز شهر زیست پذیر: ارزیابی کاربری اراضی استخراج شده توسط GIS و سنجش از دور برای زیست پذیری شهری در Changchun Proper، چین عنوان انگلیسی مقاله The livable urban landscape: GIS and remote sensing extracted land use assessment for urban livability in Changchun Proper, China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکامل ارتباطات بازاریابی دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکامل ارتباطات بازاریابی دیجیتال – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تکامل ارتباطات بازاریابی دیجیتال: تجزیه و تحلیل کتاب شناختی و تجسم شبکه از مقالات کلیدی عنوان انگلیسی مقاله Evolution of digital marketing communication: Bibliometric analysis and network visualization from key articles انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاخیر در گزارش حسابرسی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاخیر در گزارش حسابرسی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاخیر در گزارش حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی به دنبال ادغام شرکت حسابرسی: شواهدی از هنگ کنگ عنوان انگلیسی مقاله Audit Report Lag, Audit Fees, and Audit Quality Following an Audit Firm Merger: Evidence from Hong Kong انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم برنامه ریزی ماشین مجازی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم برنامه ریزی ماشین مجازی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله VMSAGE: یک الگوریتم برنامه ریزی ماشین مجازی مبتنی بر اثر گرانشی برای رایانش ابری سبز عنوان انگلیسی مقاله VMSAGE: A Virtual Machine Scheduling Algorithm based on the Gravitational Effect for Green Cloud Computing انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری جامع بر اتوماسیون در کشاورزی با استفاده از هوش مصنوعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری جامع بر اتوماسیون در کشاورزی با استفاده از هوش مصنوعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری جامع بر اتوماسیون در کشاورزی با استفاده از هوش مصنوعی عنوان انگلیسی مقاله A comprehensive review on automation in agriculture using artificial intelligence انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بودجه بندی سرمایه در شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بودجه بندی سرمایه در شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تکامل کاربرد تکنیک های بودجه بندی سرمایه در شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله THE EVOLUTION OF THE APPLICATION OF CAPITAL BUDGETING TECHNIQUES IN ENTERPRISES انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آماده سازی فارغ التحصیلان آماده به کار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آماده سازی فارغ التحصیلان آماده به کار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آماده سازی فارغ التحصیلان آماده به کار – درس های تقویت مهارت آموخته شده از تمرین حسابرسی داخلی عنوان انگلیسی مقاله Preparing work-ready graduates – skills development lessons learnt from internal audit practice انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی پایدار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع انسانی پایدار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مرور سیستماتیک مقالات درمورد مدیریت منابع انسانی پایدار عنوان انگلیسی مقاله Systematic Literature Review on Sustainable Human Resource Management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیارهای حسابرسی بازاریابی سبز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیارهای حسابرسی بازاریابی سبز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره برای ایجاد معیارهای حسابرسی بازاریابی سبز عنوان انگلیسی مقاله Applying a multiple criteria decision-making approach to establishing green marketing audit criteria انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

در این صفحه لیست مقالات سال 2019 به زبان انگلیسی برای رشته های مختلف ارائه شده است. پس از مشاهده مشخصات مقاله میتوانید اقدام به دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت PDF نمایید.