دانلود رایگان مقالات سال 2019 - صفحه 2 از 176 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ کارمندان در صنعت میهمان نوازی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ کارمندان در صنعت میهمان نوازی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چه عواملی بر حفظ کارمندان نسل Y در صنعت میهمان نوازی تأثیر می گذارد؟: یک رویکرد بازاریابی داخلی عنوان انگلیسی مقاله What factors influence Generation Y’s employee retention in the hospitality industry?: An internal marketing approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزش کارکنان در مدیریت منابع انسانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزش کارکنان در مدیریت منابع انسانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر آموزش بر انگیزش کارکنان در مدیریت منابع انسانی عنوان انگلیسی مقاله Impact of training on employee motivation in human resources management انتشار  مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری شبکه های بیزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری شبکه های بیزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری شبکه های بیزی با ساختار محلی، متغیرهای مختلط و الگوریتم های دقیق عنوان انگلیسی مقاله Learning Bayesian networks with local structure, mixed variables, and exact algorithms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیار کیفیت کنترل داخلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معیار کیفیت کنترل داخلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی نادرست حق الزحمه مربوط به حسابرس به عنوان معیار کیفیت کنترل داخلی عنوان انگلیسی مقاله Misclassification of audit-related fees as a measure of internal control quality انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید فتوولتائیک خورشیدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید فتوولتائیک خورشیدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تولید فتوولتائیک خورشیدی: مزایا و چالش های عملکردی در شبکه های توزیع عنوان انگلیسی مقاله Solar photovoltaic generation: Benefits and operation challenges in distribution networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر استرس شغلی در بین معلمان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر استرس شغلی در بین معلمان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خطر استرس شغلی در بین معلمان مهد کودک ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Risk for occupational stress among U.S. kindergarten teachers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندسازی داخلی هتل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندسازی داخلی هتل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برندسازی داخلی هتل: یک مطالعه اقدام مشارکتی با مورد هتل عنوان انگلیسی مقاله Hotel internal branding: A participatory action study with a case hotel انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری تعهدی و سیاست مالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری تعهدی و سیاست مالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا حسابداری تعهدی تصمیمات سیاست مالی را تغییر می دهد؟ – شواهدی از آلمان عنوان انگلیسی مقاله Does accrual accounting alter fiscal policy decisions? – Evidence from Germany انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگاشت ابر داده های زیرساخت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگاشت ابر داده های زیرساخت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نگاشت ابر داده های زیرساخت تحقیق ناهمگن به یک کاتالوگ یکپارچه برای استفاده در یک محیط تحقیق مجازی عمومی عنوان انگلیسی مقاله Mapping heterogeneous research infrastructure metadata into a unified catalogue for use in a generic virtual research environment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین خصوصیات پیوند FRP – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین خصوصیات پیوند FRP – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین خصوصیات پیوند FRP به FRP و مدل طول باند مبتنی بر نیرو عنوان انگلیسی مقاله FRP-to-FRP bond characterization and force-based bond length model انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منحنی هزینه به کارگیری فناوری بازیابی آب اضافه شده با دی اکسید کربن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منحنی هزینه به کارگیری فناوری بازیابی آب اضافه شده با دی اکسید کربن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله منحنی هزینه به کارگیری فناوری بازیابی آب اضافه شده با دی اکسید کربن در مقیاس بزرگ در صنایع شیمایی مدرن زغال در چین عنوان انگلیسی مقاله Cost curve of large-scale deployment of CO2-enhanced water recovery technology in modern coal chemical industries in China انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه اندازهای تحلیل داده های عظیم در شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه اندازهای تحلیل داده های عظیم در شرکت ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله باز کردن راه اندازهای ارزش علوم تجزیه و تحلیل داده های عظیم در شرکت ها عنوان انگلیسی مقاله Unlocking the drivers of big data analytics value in firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری از بحران حوادث در یک زمینه بین المللی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری از بحران حوادث در یک زمینه بین المللی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصاحب بدون درد؟ یادگیری از بحران حوادث در یک زمینه بین المللی عنوان انگلیسی مقاله No pain, yet gain?: Learning from vicarious crises in an international context انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

در این صفحه لیست مقالات سال 2019 به زبان انگلیسی برای رشته های مختلف ارائه شده است. پس از مشاهده مشخصات مقاله میتوانید اقدام به دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت PDF نمایید.