دانلود رایگان مقالات سال 2020 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمایش اسپارس تحت نظارت قوی برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمایش اسپارس تحت نظارت قوی برای تشخیص چهره – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نمایش اسپارس تحت نظارت قوی برای تشخیص چهره عنوان انگلیسی مقاله Robust supervised sparse representation for face recognition انتشار  مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی پردازش شنیداری در کودکان با لکنت رشدی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی پردازش شنیداری در کودکان با لکنت رشدی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی پردازش زمانی شنیداری در کودکان مبتلا به لکنت رشدی عنوان انگلیسی مقاله Auditory temporal processing assessment in children with developmental stuttering انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کودکان دو زبانه و داشتن لکنت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کودکان دو زبانه و داشتن لکنت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کودکان دو زبانه که لکنت دارند: همگرایی، شکاف ها و جهت های تحقیق عنوان انگلیسی مقاله Bilingual children who stutter: Convergence, gaps and directions for research انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین اولیه عدد بازتولید اساسی کرونا ویروس جدید در چین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین اولیه عدد بازتولید اساسی کرونا ویروس جدید در چین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تخمین اولیه عدد بازتولید اساسی کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) در چین، از سال ۲۰۱۹ تا سال ۲۰۲۰: یک تحلیل داده محور در مرحله اول طغیان عنوان انگلیسی مقاله Preliminary estimation of the basic reproduction number of novel coronavirus (2019-nCoV) in China, from 2019 to 2020: A data-driven analysis in […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت در تغییر نگرشها نسبت به لکنت زبان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موفقیت در تغییر نگرشها نسبت به لکنت زبان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله موفقیت در تغییر نگرشها نسبت به لکنت زبان: یک تحلیل گذشته نگر از ۲۹ مطالعه مداخله ای عنوان انگلیسی مقاله Success in changing stuttering attitudes: A retrospective analysis of 29 intervention studies انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهرم مالی شرکت و انتخابات ادغام ها و اکتساب ها – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهرم مالی شرکت و انتخابات ادغام ها و اکتساب ها – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهرم مالی شرکت و انتخابات ادغام ها و اکتساب ها: شواهدی از صنعت کشتی رانی عنوان انگلیسی مقاله Corporate financial leverage and M&As choices: Evidence from the shipping industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آینده رابطه هوش مصنوعی و انسان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آینده رابطه هوش مصنوعی و انسان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آینده رابطه هوش مصنوعی و انسان و هزینه های زیست محیطی آن عنوان انگلیسی مقاله The future of human-artificial intelligence nexus and its environmental costs انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میمیکس سکته مغزی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میمیکس سکته مغزی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله میمیکس سکته مغزی: تجربه یک بخش سکته مغزی مراکشی عنوان انگلیسی مقاله Stroke Mimics: Experience of a Moroccan Stroke Unit انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برچسب گذاری توالی برای تشخیص رویداد لکنت زبان در گفتار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برچسب گذاری توالی برای تشخیص رویداد لکنت زبان در گفتار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برچسب گذاری توالی برای تشخیص رویدادهای لکنت زبان در گفتار خوانده شده عنوان انگلیسی مقاله Sequence labeling to detect stuttering events in read speech انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک استراتژی برای جلوگیری از بیماری های واگیردار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک استراتژی برای جلوگیری از بیماری های واگیردار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک استراتژی برای جلوگیری از بیماری های واگیردار مشابه طغیان ۲۰۱۹-nCoV عنوان انگلیسی مقاله A strategy to prevent future epidemics similar to the 2019-nCoV outbreak انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله ادیتوریال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش جمعی: نحوه خلق ارزش – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش جمعی: نحوه خلق ارزش – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هوش جمعی: نحوه خلق ارزش انسان و هوش مصنوعی در میان باریکه فروش های B2B عنوان انگلیسی مقاله Collaborative intelligence: How human and artificial intelligence create value along the B2B sales funnel انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنون بینی و پیش بینی پتانسیل انتشار محلی و بین المللی ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنون بینی و پیش بینی پتانسیل انتشار محلی و بین المللی ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنون بینی و پیش بینی پتانسیل انتشار محلی و بین المللی ۲۰۱۹-nCoV آغاز شده در ووهان، چین: یک مطالعه مدلسازی عنوان انگلیسی مقاله Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازی تیراندازی شخص اول با روش های یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازی تیراندازی شخص اول با روش های یادگیری ماشین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازی تیراندازی شخص اول با روش های یادگیری ماشین با استفاده از پلتفرم تحقیقات هوش مصنوعی بازی VizDoom عنوان انگلیسی مقاله Playing first-person shooter games with machine learning techniques and methods using the VizDoom Game-AI research platform انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود […]

در این صفحه لیست مقالات سال 2020 به زبان انگلیسی برای رشته های مختلف ارائه شده است. پس از مشاهده مشخصات مقاله میتوانید اقدام به دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت PDF نمایید.