سال انتشار - صفحه 952 از 959 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم انباشتگی پراکنده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم انباشتگی پراکنده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Forecasting using sparse cointegration ترجمه عنوان مقاله پیش بینی با استفاده از هم انباشتگی پراکنده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار MBA مجله  مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات پیش بینی مدل سری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات پیش بینی مدل سری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A simple model for now-casting volatility series ترجمه عنوان مقاله   یک مدل ساده برای سری نوسانات پیش بینی حال حاضر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط   آمار مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره قابل پیش بینی تجدیدنظر شده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره قابل پیش بینی تجدیدنظر شده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   The forecastability quotient reconsidered ترجمه عنوان مقاله   بهره قابل پیش بینی تجدیدنظر شده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته های مرتبط   مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار MBA […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فضای حالت وبهینه سازی روش تتا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل فضای حالت وبهینه سازی روش تتا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Models for optimising the theta method and their relationship to state space models ترجمه عنوان مقاله  مدل برای بهینه سازی روش تتا و ارتباط آنها با مدل فضای حالت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام سازمان یافته قضاوت متخصص در روند توسعه سناریو

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام سازمان یافته قضاوت متخصص در روند توسعه سناریو

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Quantifiying blind spots and weak signals in executive judgment: A structured integration of expert judgment  into the scenario development process ترجمه عنوان مقاله تعیین کمیت نقاط کور و سیگنال های ضعیف در قضاوت اجرایی: ادغام سازمان یافته قضاوت متخصص در روند توسعه سناریو فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی نقاط عطف چرخه کسب و کار با کوانتیزاسیون برداری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی نقاط عطف چرخه کسب و کار با کوانتیزاسیون برداری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Identifying business cycle turning points in real time with vector quantization ترجمه عنوان مقاله  شناسایی نقاط عطف چرخه کسب و کار در زمان واقعی با کوانتیزاسیون برداری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده پایدار با ارزیابی پیش بینی مونت کارلو

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده پایدار با ارزیابی پیش بینی مونت کارلو

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Monte Carlo forecast evaluation with persistent data ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی پیش بینی مونت کارلو با داده های پایدار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط اقتصاد و آمار گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی منحنی بازده برزیل با متغیر فوروارد لوکینگ

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی منحنی بازده برزیل با متغیر فوروارد لوکینگ

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Forecasting the Brazilian yield curve using forward-looking variables ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی منحنی بازده برزیل با استفاده از متغیر فوروارد-لوکینگ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عدم تجانس درون فصلی در مدل واکنشی تبلیغاتی ساعتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عدم تجانس درون فصلی در مدل واکنشی تبلیغاتی ساعتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Modeling intra-seasonal heterogeneity in hourly advertising-response models: Do forecasts improve? ترجمه عنوان مقاله  مدل سازی عدم تجانس درون فصلی در مدل های واکنشی – تبلیغاتی ساعتی: آیا پیش بینی را بهبود می بخشد؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم قطعیت پیش بینی رگرسیون چندک تورم

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم قطعیت پیش بینی رگرسیون چندک تورم

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Quantile regression forecasts of inflation under model uncertainty ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی رگرسیون چندک تورم تحت عدم قطعیت مدل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد پیش بینی بایاس

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد پیش بینی بایاس

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Interpreting estimates of forecast bias ترجمه عنوان مقاله  تفسیر برآورد بایاس پیش بینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد مجله  مجله بین المللی پیش بینی – International Journal of […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی دولت ایالات متحده از بدهی دولت فدرال

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی دولت ایالات متحده از بدهی دولت فدرال

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Comment on ‘‘How Biased are US Government Forecasts of the Federal Debt?’’ ترجمه عنوان مقاله  اظهار نظر در مورد ” چگونگی پیش بینی دولت ایالات متحده از بدهی دولت فدرال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل چند مرحله برای پیش بینی اتلاف خودکار وام بانکی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل چند مرحله برای پیش بینی اتلاف خودکار وام بانکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Forecasting loss given default of bank loans with multi-stage model ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی اتلاف خودکار با توجه به وام های بانکی با استفاده از مدل چند مرحله فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]