مقاله کوتاه چیست؟ + دانلود رایگان مقالات کوتاه جدید به زبان انگلیسی

مقالات کوتاه یا Short Communication

 

Short Communications is a new section dedicated to short papers addressing new ideas, controversial opinions, “Negative” results and much more.

 

برای دانلود رایگان جدیدترین مقالات کوتاه روی رشته های زیر کلیک نمایید:

 

دانلود رایگان مقالات کوتاه عمران

دانلود رایگان مقالات کوتاه مدیریت

دانلود رایگان مقالات کوتاه اقتصاد

دانلود رایگان مقالات کوتاه کامپیوتر

دانلود رایگان مقالات کوتاه علوم و فنون هوایی

دانلود رایگان مقالات کوتاه علوم اجتماعی

دانلود رایگان مقالات کوتاه تربیت بدنی