دانلود رایگان مقالات کوتاه پزشکی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه خدمات سلامت روانی زنان حساس به جنسیت در قطر – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه خدمات سلامت روانی زنان حساس به جنسیت در قطر – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه خدمات سلامت روانی زنان حساس به جنسیت در قطر: یک چالش مفید عنوان انگلیسی مقاله Developing a gender sensitive women’s mental health service in Qatar: A rewarding challenge انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر COVID-19 بر آموزش پزشکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر COVID-19 بر آموزش پزشکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر COVID-19 بر آموزش پزشکی: تجربیات یک دانشگاه پزشکی در تایوان عنوان انگلیسی مقاله The impact of COVID-19 on medical education: Experiences from one medical university in Taiwan انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیری سالم در چارچوب سه گانه رژیم غذایی-محیط زیست-بهداشتی مدیترانه ای – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیری سالم در چارچوب سه گانه رژیم غذایی-محیط زیست-بهداشتی مدیترانه ای – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیری سالم در چارچوب سه گانه رژیم غذایی-محیط زیست-بهداشتی مدیترانه ای عنوان انگلیسی مقاله Healthy aging in the context of the Mediterranean diet–health-environment trilemma انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش مجازی در طول COVID-19 و بعد از آن – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش مجازی در طول COVID-19 و بعد از آن – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آموزش مجازی در طول COVID-19 و بعد از آن عنوان انگلیسی مقاله Virtual Education During COVID-19 and Beyond انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short Communication) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاطع بین رشته ای بین بهداشت عمومی و اقتصاد – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقاطع بین رشته ای بین بهداشت عمومی و اقتصاد – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقاطع بین رشته ای بین بهداشت عمومی و اقتصاد در تحقیقات خشونت شریک زندگی صمیمی عنوان انگلیسی مقاله Cross-disciplinary intersections between public health and economics in intimate partner violence research انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل تکاملی ژنوم کامل کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل تکاملی ژنوم کامل کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل تکاملی ژنوم کامل کرونا ویروس جدید (۲۰۱۹-nCoV) در ابطال فرضیه ظهور به عنوان نتیجه ترکیب مجدد رویداد اخیر عنوان انگلیسی مقاله Full-genome evolutionary analysis of the novel corona virus (2019-nCoV) rejects the hypothesis of emergence as a result of a recent recombination event انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مانیتورینگ برون دهی قلبی غیر تهاجمی در شوک کاردیوژنیک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مانیتورینگ برون دهی قلبی غیر تهاجمی در شوک کاردیوژنیک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مانیتورینگ برون دهی قلبی غیر تهاجمی در شوک کاردیوژنیک: مطالعه NICOM عنوان انگلیسی مقاله Non-Invasive Cardiac Output Monitoring in Cardiogenic Shock: The NICOM Study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ساختار اتصال گیرنده ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل ساختار اتصال گیرنده ۲۰۱۹-nCoV – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل ساختار اتصال گیرنده ۲۰۱۹-nCoV عنوان انگلیسی مقاله Structure analysis of the receptor binding of 2019-nCoV انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short Communication) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سابقه خانوادگی مصرف دخانیات و پیشرفت به سمت دخانیات در میان مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین سابقه خانوادگی مصرف دخانیات و پیشرفت به سمت دخانیات در میان مصرف کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین سابقه خانوادگی مصرف دخانیات و پیشرفت به سمت مصرف دخانیات در میان مصرف کنندگان بزرگسال جوان سیگار الکترونیکی عنوان انگلیسی مقاله The relationship between family history of tobacco use and progression to tobacco use among young adult e-cigarette users انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم قطبیدگی یاخته بیگانه خوار با ویتامین ب۳ در بیماری پارکینسون – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم قطبیدگی یاخته بیگانه خوار با ویتامین ب۳ در بیماری پارکینسون – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنظیم قطبیدگی یاخته بیگانه خوار با ویتامین ب۳ در بیماری پارکینسون عنوان انگلیسی مقاله Niacin modulates macrophage polarization in Parkinson’s disease انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short Communication) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش رفتار یک جا نشینی و فعالیت بدنی در افسردگی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش رفتار یک جا نشینی و فعالیت بدنی در افسردگی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جست و جوی نقش رفتار یک جا نشینی و فعالیت بدنی در افسردگی و شدت نشانه های اضطراب در بیمارانی که در برابر اختلالات با استقامت هستند عنوان انگلیسی مقاله Exploring the role of sedentary behavior and physical activity in depression and anxiety symptom severity among patients with substance […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های بیماری پارکینسون در حامل های LRRK2 G2019S – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های بیماری پارکینسون در حامل های LRRK2 G2019S – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی های حرکتی و غیر حرکتی بیماری پارکینسون در حامل های LRRK2 G2019S در مقابل مطالعات مشهود عنوان انگلیسی مقاله Motor and non-motor features of Parkinson’s disease in LRRK2 G2019S carriers versus matched controls انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تیروئید در بیماری قلبی عروقی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تیروئید در بیماری قلبی عروقی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تیروئید در بیماری قلبی عروقی – مطالعه کالبد شکافی عنوان انگلیسی مقاله The Thyroid in Ischemic Heart Disease – An Autopsy Study انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله کوتاه (Short Communication) مقاله […]

دانلود رایگان مقالات کوتاه پزشکی (Short Communication) به زبان انگلیسی از مجلات ISI