مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی عامل رقابت ماشین موازی نامربوط

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Just-in-time scheduling with two competing agents on unrelated parallel machines ترجمه عنوان مقاله  برنامه ریزی به موقع با دو عامل رقابت در ماشین های موازی نامربوط فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق گرایش های مرتبط  ماشینهای […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل ریاضی مسائل بارگذاری کانکتور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Mathematical models for multicontainer loading problems ترجمه عنوان مقاله مدل های ریاضی برای مسائل بارگذاری چندین کانکتور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق گرایش های مرتبط  الکترونیک مجله  مجله امگا – Omega دانشگاه  دانشگاه Castilla-La Mancha، بخش […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد تولید ستون کمترین مسائل هزینه مسدود منابع رله

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Models and Column Generation Approach for the Resource-constrained Minimum Cost Path Problem with  Relays ترجمه عنوان مقاله  مدل ها و رویکرد تولید ستون برای کمترین مسائل هزینه مسدود هزینه منابع با رله فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  29 صفحه رشته های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد مولد سازگاری محصول

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Evaluating productive performance: A new approach based on the product-mix problem consistent with Data  Envelopment Analysis ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی عملکرد مولد: یک رویکرد جدید براساس یک مساله سازگاری محصول با تحلیل پوششی داده ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی شارژ تخلیه وسایل نقلیه الکتریکی سیستم مدیریت انرژی ساختمان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A linear programming based heuristic algorithm for charge and discharge scheduling of electric vehicles in a  building energy management system ترجمه عنوان مقاله  یک الگوریتم اکتشافی مبتنی بر برنامه نویسی خطی برای برنامه ریزی شارژ و تخلیه وسایل نقلیه الکتریکی در سیستم  مدیریت انرژی ساختمان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر فناوری رادیویی شناختی بر شبکه سازمان بین المللی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of cognitive radio technology on mobile network operators’ interorganizational networks and  business models ترجمه عنوان مقاله  تاثیر فناوری رادیویی شناختی بر شبکه های سازمان های بین المللی شبکه های تلفن همراه و مدل های کسب و کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی بار برای غربالگری چمدان در فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   On load balancing strategies for baggage screening at airports ترجمه عنوان مقاله  استراتژی های متعادل کننده بار برای غربالگری چمدان در فرودگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق گرایش های مرتبط  اپتیک و لیزر مجله […]

Read More