مقاله انگلیسی رایگان در مورد آملوبلاستومای عود کننده – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Recurrent Ameloblastoma: A Surgical Challenge ترجمه عنوان مقاله آملوبلاستومای عود کننده: چالشی در جراحی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط دندانپزشکی گرایش های مرتبط آسیب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های مختلف تک فایل در کانال های ریشه منحنی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Canal shaping of different single-file systems in curved root canals ترجمه عنوان مقاله شکل دادن به کانال در سیستم های مختلف تک فایل در کانال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیست پوشش دار اپیتلیوم تنفسی فک بالا – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Respiratory Epithelium Lined Cyst of the Maxilla: Differential Diagnosis ترجمه عنوان مقاله کیست پوشش دار اپیتلیوم تنفسی فک بالا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اپی ژنتیک و پیامدهای آن برای سلامت دهان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Epigenetics and its implications for oral health ترجمه عنوان مقاله اپی ژنتیک و پیامدهای آن برای سلامت دهان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مراقبت از ناحیه جلویی دهان با یک ماده پیوندی – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Alveolar Ridge Preservation Using a Novel Synthetic Grafting Material: A Case with Two-Year Follow-Up ترجمه عنوان مقاله حفاظت از ناحیه جلویی دهان با استفاده از یک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی دانش سرطان دهان – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Oral Cancer Knowledge Assessment: Newly Graduated versus Senior Dental Clinicians ترجمه عنوان مقاله ارزیابی دانش سرطان دهان: متخصصین تازه کار در مقابل دانپزشکان مجرب فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دررفتگی مفصل تمپورال فک پایین – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Traumatic Lingual Hematoma Resulting In Bilateral Temporal Mandibular Joint Dislocations ترجمه عنوان مقاله دررفتگی مفصل تمپورال فک پایین ناشی از هماتوم ترومایی لینگوال فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دهانشویه فلوراید پیشگیری از پوسیدگی دندان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Fluoride mouthrinses for preventing dental caries in children and adolescents ترجمه عنوان مقاله  دهانشویه های فلوراید جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان در بچه ها و نوجوانان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  3 صفحه رشته های مرتبط  دندانپزشکی گرایش های مرتبط  آسیب شناسی […]

مشاهده و دانلود رایگان