مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاشیه سازی مذهب در سال های آخر زندگی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The marginalisation of religion in end of life care: signs of microaggression ترجمه عنوان مقاله حاشیه سازی مذهب در سال های آخر زندگی: نشانه ریزپرخاشگری فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیجان پذیری و ارتباط آن با حافظه – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Afectivity in Its Relation to Memory ترجمه عنوان مقاله هیجان پذیری و ارتباط آن با حافظه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام حافظه معنایی و رویدادی – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Integration of Semantic and Episodic Memories ترجمه عنوان مقاله ادغام حافظه معنایی و رویدادی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی گرایش های مرتبط روانشناسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر الگوریتم آموزشی بر مهارت حل مسئله دانش آموزان کم شنوا – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of algorithm teaching on the problem-solving skills of deaf-hard hearing students ترجمه عنوان مقاله تاثیر الگوریتم آموزشی بر مهارت های حل مسئله دانش آموزان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه میان استرس شغلی و تعهد سازمانی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A New Look at the Relationship Between Job Stress and Organizational Commitment: a Three-Wave Longitudinal Study ترجمه عنوان مقاله نگاهی نو به رابطه میان استرس […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی در پرستاران – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Serial multiple mediation of organizational commitment and job burnout in the relationship between psychological capital and anxiety in Chinese female nurses: A cross-sectional questionnaire survey ترجمه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خانواده های دارای اعضای معلول – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Families with a disabled member: impact and family education ترجمه عنوان مقاله خانواده های دارای اعضای معلول: تاثیر و تربیت خانوادگی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خودکشی با اجرای قانون – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Law enforcement suicide: a review ترجمه عنوان مقاله خودکشی با اجرای قانون: یک بررسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی، حقوق گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت هایی در زمینه جلوگیری از خودکشی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Suicide prevention activities in Bangladesh ترجمه عنوان مقاله فعالیت هایی در زمینه جلوگیری از خودکشی در بنگلادش فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش برای خودکشی در سریلانکا – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Attempted suicide in Sri Lanka – An epidemiological study of household and community factors ترجمه عنوان مقاله تلاش برای خودکشی در سریلانکا – یک مطالعه همه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش کیفیت خواب مسافران کاری و رضایت از هتل ها – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله “How’d you sleep?” measuring business travelers’ sleep quality and satisfaction in hotels ترجمه عنوان مقاله “شما چطور می خوابید؟” سنجش کیفیت خواب مسافران کاری و رضایت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت بحران استاندارد برای خودزنی و خودکشی – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A standardized crisis management model for self-harming and suicidal individuals with three or more diagnostic criteria of borderline personality disorder: The Brief Admission Skåne randomized controlled […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوش بینی و بدبینی به عنوان پیش گوی خلاقیت کارمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The optimism-pessimism ratio as predictor of employee creativity: the promise of duality ترجمه عنوان مقاله نسبت خوش بینی و بد بینی به عنوان پیش گوی خلاقیت […]

مشاهده و دانلود رایگان