مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش برای ریشه کن کردن فقر – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge management for poverty eradication: a South African perspective ترجمه عنوان مقاله مدیریت دانش برای ریشه کن کردن فقر: چشم انداز آفریقای جنوبی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حافظه فرهنگی و ارث بری از یک جامعه گوش کننده آهنگ – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cultural memory and the heritagisation of a music consumption community ترجمه عنوان مقاله حافظه فرهنگی و ارث بری از یک جامعه گوش کننده آهنگ فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه خشونت خانوادگی علیه زنان و خودکشی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Relationship Between Domestic Violence Against Women and Suicide Risk ترجمه عنوان مقاله رابطه میان خشونت خانوادگی علیه زنان و خطر خودکشی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از زندگی و استفاده از مراقبت های بهداشتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Relationship Between Life Satisfaction and Healthcare Utilization: A Longitudinal Study ترجمه عنوان مقاله رابطه بین رضایت از زندگی و استفاده از مراقبت های بهداشتی: یک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از زندگی، عوامل سازمانی و خود اشتغالی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Satisfaction guaranteed? Life satisfaction, institutional factors, and self-employment ترجمه عنوان مقاله رضایت تضمین شده؟ رضایت از زندگی، عوامل سازمانی و خود اشتغالی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از زندگی و بیکاری در ترکیه – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Life satisfaction and unemployment in Turkey: evidence from Life Satisfaction Surveys 2004–2013 ترجمه عنوان مقاله رضایت از زندگی و بیکاری در ترکیه: شواهدی از نظرسنجی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش فرهنگی و سازگاری مهاجران مذهبی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Religious expatriates’ cultural intelligence and adaptation: The role of intrinsic motivation for successful expatriation ترجمه عنوان مقاله هوش فرهنگی و سازگاری مهاجران مذهبی: نقش ذاتی انگیزه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش فرهنگی مورد استفاده در فرآیند مهاجرت مادری – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Ethnography and emotions: cultural intelligence applied to motherhood migration process ترجمه عنوان مقاله قوم شناسی و احساسات: هوش فرهنگی مورد استفاده در فرآیند مهاجرت مادری فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی و تعیین کننده رضایت از قابلیت زندگی شهری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment and determinants of satisfaction with urban livability in China ترجمه عنوان مقاله ارزیابی و تعیین کننده رضایت از قابلیت زندگی شهری در چین فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجاوز، بازداشت و توانبخشی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Rape, deterrence and rehabilitation: a need to relook the policy discourse ترجمه عنوان مقاله تجاوز، بازداشت و توانبخشی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار خاص شریک در شبکه های اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Partner-specific behavior in social networks: Coordination among actors with heterogeneous preferences ترجمه عنوان مقاله رفتار خاص شریک در شبکه های اجتماعی: هماهنگی بازیگران با اولویت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیبایی و سرمایه اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Beauty and social capital: Being attractive shapes social networks ترجمه عنوان مقاله زیبایی و سرمایه اجتماعی: شکل های جذاب شبکه های اجتماعی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری امنیت غذایی در مفهوم جهانی: ناامنی غذایی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Food security measurement in a global context: The food insecurity experience scale ترجمه عنوان مقاله اندازه گیری امنیت غذایی در یک مفهوم جهانی: مقیاس تجربی […]

مشاهده و دانلود رایگان