مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش برای ریشه کن کردن فقر – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Knowledge management for poverty eradication: a South African perspective ترجمه عنوان مقاله مدیریت دانش برای ریشه کن کردن فقر: چشم انداز آفریقای جنوبی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوهای مباحث جنسیتی در شبکه های اجتماعی آنلاین – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Gendered discourse patterns on online social networks: A social network analysis perspective ترجمه عنوان مقاله الگوهای مباحث جنسیتی در شبکه های اجتماعی آنلاین: یک بینش تحلیلی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر جهانی سازی در بوجود آمدن کودکان کار – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of globalization and credit market imperfections on the incidence of child labour ترجمه عنوان مقاله اثر جهانی سازی و بازار اعتباری نقص ها در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات رضایت از زندگی در توسعه کشور – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Life satisfaction data in a developing country: CaliBRANDO measurement system ترجمه عنوان مقاله اطلاعات رضایت از زندگی در توسعه کشور: سیستم سنجش کالیبرندو فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رتبه های فقر منطقه ای جایگزینی برای قدرت خرید برابر – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sensitivity of global and regional poverty rates to alternative purchasing power parities ترجمه عنوان مقاله حساسیت جهانی و رتبه های فقر منطقه ای جایگزینی برای قدرت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد اقتصادی، نابرابری و فقر در ویتنام – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Economic growth, inequality, and poverty in Vietnam ترجمه عنوان مقاله رشد اقتصادی، نابرابری و فقر در ویتنام فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط علوم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زیبایی و سرمایه اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Beauty and social capital: Being attractive shapes social networks ترجمه عنوان مقاله زیبایی و سرمایه اجتماعی: شکل های جذاب شبکه های اجتماعی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت آنالیز معیارهای چندگانه زندگی شهری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Quality of city life multiple criteria analysis ترجمه عنوان مقاله کیفیت آنالیز معیارهای چندگانه زندگی شهری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط علوم اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناامنی غذایی و مشکلات رفتاری کودک در خانواده های شکننده (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Food insecurity and child behavior problems in fragile families ترجمه عنوان مقاله ناامنی غذایی و مشکلات رفتاری کودک در خانواده های شکننده فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه اجتماعی علمی و تحلیل یادگیری برای بررسی یادگیری خود ساماندهی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Academic Social Networks and Learning Analytics to Explore Self-Regulated Learning: a Case Study ترجمه عنوان مقاله  شبکه های اجتماعی علمی و تحلیل یادگیری برای بررسی یادگیری خود ساماندهی: مطالعه موردی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  علوم تربیتی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه اجتماعی آنلاین و انتشار اطلاعات: شبکه فردی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Online Social Networks and information diffusion: The role of ego networks ترجمه عنوان مقاله  شبکه های اجتماعی آنلاین و انتشار اطلاعات: نقش شبکه های فردی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  فناوری اطلاعات و علوم اجتماعی گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصول اخلاقی بنتام مارکس و رالز جستجوی سازش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Bentham, Marx and Rawls ethical principles: In search for a compromise ترجمه عنوان مقاله  اصول اخلاقی بنتام، مارکس و رالز: در جستجوی سازش فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی گرایش های مرتبط  جامعه شناسی و پژوهشگری اجتماعی مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان