مقاله انگلیسی رایگان در مورد نگرش های حل مسئله برای یادگیری مبتنی بر مسئله تلفیقی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Learning attitudes and problem solving attitudes for blended problem-based learning ترجمه عنوان مقاله نگرش های یادگیری و حل مسئله برای یادگیری مبتنی بر مسئله تلفیقی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عملکرد حل مسئله در یادگیری با کامپیوتر – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling students’ problem solving performance in the computer-based mathematics learning environment ترجمه عنوان مقاله مدل سازی عملکرد حل مسئله در محیط یادگیری با کامپیوتر دانش آموزان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر الگوریتم آموزشی بر مهارت حل مسئله دانش آموزان کم شنوا – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of algorithm teaching on the problem-solving skills of deaf-hard hearing students ترجمه عنوان مقاله تاثیر الگوریتم آموزشی بر مهارت های حل مسئله دانش آموزان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی نقش تعهد سازمانی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 45 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimizing the role of organizational commitment: a qualitative study in the school education sector ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی نقش تعهد سازمانی: یک مطالعه کیفی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مدرسه مرتبط با رضایت شغلی کارکنان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله School factors that are related to school principals’ job satisfaction and organizational commitment ترجمه عنوان مقاله عوامل مدرسه مرتبط با رضایت شغلی کارکنان مدرسه و تعهد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارب و انتظارات توسعه مدیریت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Management development experiences and expectations: informal versus formal learning ترجمه عنوان مقاله تجارب و انتظارات توسعه مدیریت: فراگیری رسمی و غیر رسمی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی مدرسه و تقسیم بندی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله School marketing and segmentation: A comparative study in Bulgaria and the Czech Republic ترجمه عنوان مقاله بازاریابی مدرسه و تقسیم بندی: مطالعه مقایسه ای در بلغارستان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارائه دهندگان آموزشی در بازار: بازاریابی مدارس – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Educational providers in the marketplace: Schools’ marketing responses in Chile ترجمه عنوان مقاله ارائه دهندگان آموزشی در بازار: پاسخ های بازاریابی مدارس در شیلی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی فرایند ارزیابی در یادگیری الکترونیکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Educational Data Mining: A review of evaluation process in the e-learning ترجمه عنوان مقاله داده کاوی آموزشی: بازبینی فرایند ارزیابی در یادگیری الکترونیکی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحصیل دلسوزانه از پیش دبستانی تا مدرسه عالی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 46 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Compassionate education from preschool to graduate school: Bringing a culture of compassion into the classroom ترجمه عنوان مقاله تحصیل دلسوزانه از پیش دبستانی تا مدرسه عالی: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاوش اثرات آموزش در عملکرد و خودکارآمدی خلاق – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploring the Effects of Creativity Training on Creative Performance and Creative Self-Efficacy: Evidence from a Longitudinal Study ترجمه عنوان مقاله کاوش اثرات آموزش خلاق در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاقیت در رویدادها: داستان ناگفته – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Creativity in events: the untold story ترجمه عنوان مقاله خلاقیت در رویدادها: داستان ناگفته فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط علوم تربیتی، مدیریت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاقیت در ریاضی و پاداش – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mathematical creativity and giftedness: perspectives in response ترجمه عنوان مقاله خلاقیت در ریاضی و پاداش: نگرش هایی در پاسخ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان