مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social Media in Crisis Management: An Evaluation and Analysis of Crisis Informatics Research ترجمه عنوان مقاله رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران: ارزیابی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بالا بردن همکاری امنیتی اتحادیه اروپا و استرالیا – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhanced European Union–Australia security cooperation through crisis management ترجمه عنوان مقاله بالا بردن همکاری امنیتی بین اتحادیه اروپا و استرالیا از طریق مدیریت بحران […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات ساختاری منطقه یورو در زمان بحران جهانی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 52 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Euro area structural reforms in times of a global crisis ترجمه عنوان مقاله اصلاحات ساختاری منطقه یورو در زمان بحران جهانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آناتومی آسیب پذیری های مالی و بحران های بانکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 52 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The anatomy of financial vulnerabilities and banking crises ترجمه عنوان مقاله آناتومی آسیب پذیری های مالی و بحران های بانکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی با حوادث بد – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational learning through disasters: a multi-utility company’s experience ترجمه عنوان مقاله یادگیری سازمانی با حوادث بد: تجربه چند منفعتی شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت های مالی خارجی و مدیریت درآمد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 51 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Relationship between External Financing Activities and Earnings Management: Evidence from Enterprise Risk Management ترجمه عنوان مقاله رابطه بین فعالیت های مالی خارجی و مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی های ملی برای DRR و مدیریت بحران مرزی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comparison of national strategies in France, Germany and Switzerland for DRR and cross-border crisis management ترجمه عنوان مقاله مقایسه استراتژی های ملی در فرانسه، آلمان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهارت گردش کار مشترک از طریق رویکرد مبتنی بر رویداد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Towards the agility of collaborative workflows through an event driven approach – Application to crisis management ترجمه عنوان مقاله مهارت گردش کار مشترک از طریق […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابتکار اجتماعی در مدیریت بحران – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On collective improvisation in crisis management – A scoping study analysis ترجمه عنوان مقاله ابتکار اجتماعی در مدیریت بحران – آنالیز مطالعات محدوده فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات نرم افزاری برای حمایت از مدیریت بحران از راه دور – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Software Services for supporting Remote Crisis Management ترجمه عنوان مقاله خدمات نرم افزاری برای حمایت از مدیریت بحران از راه دور فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب شبیه سازی برای مدیریت بحران – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A simulation framework for crisis management: Design and use ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب شبیه سازی برای مدیریت بحران: طراحی و استفاده فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بلایای طبیعی بر نابرابری درآمد در سریلانکا – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impact of natural disasters on income inequality in Sri Lanka ترجمه عنوان مقاله تاثیر بلایای طبیعی بر نابرابری درآمد در سریلانکا فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ سازمانی و سبک رهبری: رهبر مناسب مدیریت بحران (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational culture and leadership style: The missing combination for selecting the right leader for effective crisis management ترجمه عنوان مقاله فرهنگ سازمانی و سبک رهبری: […]

مشاهده و دانلود رایگان