مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ حریم خصوصی در زیرساخت های بزرگ داده کاوی – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Privacy Issues in Big Data Mining Infrastructure, Platforms, and Applications ترجمه عنوان مقاله مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی در زیرساخت های بزرگ داده کاوی،پلتفرم ها […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه چارچوب یکپارچه برای تکنیک های داده کاوی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Developing an integrated framework for using data mining techniques and ontology concepts for process improvement ترجمه عنوان مقاله توسعه یک چارچوب یکپارچه برای تکنیک های داده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازبینی فرایند ارزیابی در یادگیری الکترونیکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Educational Data Mining: A review of evaluation process in the e-learning ترجمه عنوان مقاله داده کاوی آموزشی: بازبینی فرایند ارزیابی در یادگیری الکترونیکی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی پیشرفته در میدان یونی میکروسکوپی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Advanced data mining in field ion microscopy ترجمه عنوان مقاله داده کاوی پیشرفته در میدان یونی میکروسکوپی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی مواد، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی سیستماتیک کلان داده و داده کاوی در IoT – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 70 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Systematic survey of big data and data mining in internet of things ترجمه عنوان مقاله بررسی سیستماتیک کلان داده و داده کاوی در اینترنت اشیا فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص رویداد رسانه اجتماعی عظیم با تحلیل موقت – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Event Detection on Large Social Media Using Temporal Analysis ترجمه عنوان مقاله تشخیص رویداد رسانه اجتماعی عظیم با استفاده از تجزیه و تحلیل موقت فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی در تحقیقات کلاس درس فناوری آموزشی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 55 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data mining in educational technology classroom research: Can it make a contribution? ترجمه عنوان مقاله داده کاوی در تحقیقات کلاس درس فناوری آموزشی: آیا می تواند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند های پذیرش هوش تجاری و بلوغ – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The trend of business intelligence adoption and maturity ترجمه عنوان مقاله روند های پذیرش هوش تجاری و بلوغ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تخفیف به عنوان یک بعد از آنالیز رفتار مشتری – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluating discounts as a dimension of customer behavior analysis ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تخفیف به عنوان یک بعد از آنالیز رفتار مشتری فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی در زمینه ی پولشویی ضد پولی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data mining in anti-money laundering field ترجمه عنوان مقاله داده کاوی در زمینه ی پولشویی ضد پولی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی صنایع، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز عملکرد دانشجویان با استفاده از تکنیک های داده کاوی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analyzing Performance of Students by Using Data Mining Techniques ترجمه عنوان مقاله آنالیز عملکرد دانشجویان با استفاده از تکنیک های داده کاوی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد 10 روش برتر داده کاوی در کاربرد های تجاری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Top 10 Data Mining Techniques in Business Applications: A Brief Survey ترجمه عنوان مقاله 10 روش برتر داده کاوی در کاربرد های تجاری: یک تحقیق خلاصه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی تکاملی و کاربردها – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evolutionary data mining and applications: A revision on the most cited papers from the last 10 years (2007–2017) ترجمه عنوان مقاله داده کاوی تکاملی و […]

مشاهده و دانلود رایگان