مقاله انگلیسی رایگان در مورد انفجار زغال سنگ در طول توسعه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Coal bursts that occur during development: A rock mechanics enigma ترجمه عنوان مقاله انفجار زغال سنگ که در طول توسعه به وجود می آید: مهندسی مکانیک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثير ريزساختار ترکيبات سنگی بر خواص مکانیک سنگ آن – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of rock composition microstructure and pore characteristics on its rock mechanics properties ترجمه عنوان مقاله تاثير ريزساختار ترکيبات سنگی و ويژگی های منفی بر خواص […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معدن و تغییرات آب و هوایی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mining and climate change: A review and framework for analysis ترجمه عنوان مقاله معدن و تغییرات آب و هوایی: بررسی و چارچوبی برای تجزیه و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پارامتر انفجاری بر طیف سیگنالی ارتعاشات ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Impact of blasting parameters on vibration signal spectrum: Determination and statistical evidence ترجمه عنوان مقاله  تاثیر پارامترهای انفجاری بر طیف سیگنالی ارتعاشات: شواهد آماری و تعیین کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  معدن و مهندسی عمران گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی هندسه قالب سنگ در جای طبیعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How to determine the appropriate methods to identify the geometry of in situ rock blocks in dimension stones ترجمه عنوان مقاله  شیوه تعیین روش های مناسب برای شناسایی هندسه قالب سنگ ها در جای طبیعی در سنگ های بریده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منجمد سازی مصنوعی زمین در تونل سازی سپری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Artificial ground freezing application in shield tunneling ترجمه عنوان مقاله کاربرد روش منجمد سازی مصنوعی زمین در تونل سازی سپری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی عمران و مهندسی معدن گرایش های مرتبط  سازه و تونل و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Laboratory studies of hydraulic fracturing by cyclic injection ترجمه عنوان مقاله  مطالعات آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی معدن، عمران و زمین شناسی گرایش های مرتبط  مکانیک سنگ، مهندسی هیدرولیک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فن مناسب معدن زغال سنگ زیرزمینی با فرایند سلسله مراتبی تحلیلی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Selection of an appropriate fan for an underground coal mine using the Analytic Hierarchy Process ترجمه عنوان مقاله   انتخاب یک فن مناسب برای یک معدن زغال سنگ زیرزمینی با استفاده از فرایند سلسله مراتبی تحلیلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  9 […]

مشاهده و دانلود رایگان