مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های ساخت آلیاژهای حافظه دار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Methods of fabricating Cu-Al-Ni shape memory alloys ترجمه عنوان مقاله روش های ساخت آلیاژهای حافظه دار Cu-Al-Ni فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی مواد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جوشکاری لیزری آلومینیوم حافظه ای Cu-Al-Be – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Laser welding of Cu-Al-Be shape memory alloys: Microstructure and mechanical properties ترجمه عنوان مقاله جوشکاری لیزری آلومینیوم حافظه ای Cu-Al-Be: خواص میکروارگانیسم و خواص مکانیکی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خواص مکانیکی و ساختار کامپوزیت تقویت شده آلیاژ الومینیوم

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Evaluation of Mechanical Properties and Structure of Al-1100 Composite Reinforced with ZrO2 Nanoparticles via Accumulative Roll-Bonding ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی خواص مکانیکی و ساختار کامپوزیت تقویت شده آلیاژ الومینیوم 1100 با نانوذرات ZrO2 از طریق اتصال نورد تجمعی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بافت بر موضعی کردن تغییر شکل در منطقه فعال یت تیتانیوم جوشکاری( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Influence of texture on strain localization in stir zone of friction stir welded titanium ترجمه عنوان مقاله تاثیر بافت بر موضعی کردن تغییر شکل در منطقه فعالیت تیتانیوم جوشکاری اصطکاکی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط مهندسی مواد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت میکرو کانال در میکرو ماشین کاری آلتراسونیک ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Tool wear studies in fabrication of microchannels in ultrasonic micromachining ترجمه عنوان مقاله  مطالعات فرسایش ابزار در ساخت میکرو کانال ها در میکرو ماشین کاری آلتراسونیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی مواد و مهندسی مکانیک گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان