مقاله انگلیسی رایگان در مورد همبستگی منشا نفت پالازوئیک در حوضه تاریم ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Palaeozoic oil–source correlation in the Tarim Basin, NW China: A review ترجمه عنوان مقاله  همبستگی منشا – نفت پالازوئیک در حوضه تاریم، NW چین: یک مرور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  15 صفحه رشته های مرتبط  زمین شناسی و مهندسی نفت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رگرسیون بردار پشتیبانی ICA برای پیش بینی قیمت نفت خام

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An ICA-based support vector regression scheme for forecasting crude oil prices ترجمه عنوان مقاله  یک رگرسیون بردار پشتیبانی ICA برای پیش بینی قیمت های نفت خام فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9  صفحه رشته های مرتبط  مهندسی نفت گرایش های مرتبط  نفت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار تجمعی سوخت فسیلی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Cumulative emissions, unburnable fossil fuel, and the optimal carbon tax ترجمه عنوان مقاله  انتشار تجمعی، سوخت فسیلی غیرمجاز و مالیات بر کربن بهینه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی نفت ومدیریت مجله  پیش بینی فنی و تغییر اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت تکنولوژیکی رشد بهره وری شواهد کشور نفتی MENA

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Foreign affiliates, technological catch-up, and productivity growth: Evidence from MENA oil and non-oil-  producing countries ترجمه عنوان مقاله  وابستگان خارجی، پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره وری: شواهد از کشورهای نفتی MENA و کشورهای غیر نفتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سوئیچینگ رویکرد پیش بینی نوسانات بازار نفت خام

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Forecasting crude oil market volatility: A Markov switching multifractal volatility approach ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی نوسانات بازار نفت خام: یک سوئیچینگ رویکرد نوسانات چندفراکتالی مارکوف فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، اقتصاد و نفت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان