دانلود رایگان مقاله ISI رباتیک یا ربوتیک به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار ربات های انسان نما و یادگیری تقویتی – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار ربات های انسان نما و یادگیری تقویتی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری تقویتی عمیق برای رفتارهای ربات انسان نما عنوان انگلیسی مقاله Deep Reinforcement Learning for Humanoid Robot Behaviors انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رباتیک: از سایبرنتیک مرتبه اول تا سایبرنتیک مرتبه سوم – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رباتیک: از سایبرنتیک مرتبه اول تا سایبرنتیک مرتبه سوم – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رباتیک: از سایبرنتیک مرتبه اول تا سایبرنتیک مرتبه سوم عنوان انگلیسی مقاله Robotics: From first-order cybernetics to third-order cybernetics انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک معماری رباتیک موبایلی واحدی در تونل های باریک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک معماری رباتیک موبایلی واحدی در تونل های باریک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک معماری رباتیک موبایلی واحدی برای شناسایی نواقص و تعمیر در تونل های باریک اجزای مکانیک پرواز CFRP عنوان انگلیسی مقاله A modular mobile robotic architecture for defects detection and repair in narrow tunnels of CFRP aeronautic components انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری اینترنت اشیا برای سیستم کمکهای اولیه رباتیک هوشمند در اتومبیل سواری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری اینترنت اشیا برای سیستم کمکهای اولیه رباتیک هوشمند در اتومبیل سواری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معماری اینترنت اشیا برای سیستم کمکهای اولیه رباتیک هوشمند در اتومبیل سواری عنوان انگلیسی مقاله Internet of things architecture for a smart passenger-car robotic first aid system انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای پردازش تصویر در رباتیک و ابزار دقیق – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربردهای پردازش تصویر در رباتیک و ابزار دقیق – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربردهای پردازش تصویر در رباتیک و ابزار دقیق عنوان انگلیسی مقاله Applications of image processing in robotics and instrumentation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ربات متحرک تمام جهته عملگر ناقص – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ربات متحرک تمام جهته عملگر ناقص – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد یک ربات متحرک تمام جهته عملگر ناقص با سبک جدید مبتنی بر سیستم هدایت جفت سازی ویژه عنوان انگلیسی مقاله Research on a New-Style Under-Actuated Omnidirectional Mobile Robot Based on Special Coupling Drive System انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقسیم بندی ابزار بلادرنگ در جراحی رباتیک با استفاده از یادگیری تخاصمی عمیق نظارت شده – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقسیم بندی ابزار بلادرنگ در جراحی رباتیک با استفاده از یادگیری تخاصمی عمیق نظارت شده – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقسیم بندی ابزار بلادرنگ در جراحی رباتیک با استفاده از یادگیری تخاصمی عمیق نظارت شده کمکی عنوان انگلیسی مقاله Real-Time Instrument Segmentation in Robotic Surgery Using Auxiliary Supervised Deep Adversarial Learning انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحرک در شبکه تلفن همراه ادهاک با استفاده از ربات – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحرک در شبکه تلفن همراه ادهاک با استفاده از ربات – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحرک در شبکه تلفن همراه ادهاک با استفاده از ربات تست شده: بررسی فنی و انتقادی عنوان انگلیسی مقاله Mobility in mobile ad-hoc network testbed using robot: Technical and critical review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اهمیت رباتیک ها در توانبخشی عصبی – هینداوی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اهمیت رباتیک ها در توانبخشی عصبی – هینداوی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی اهمیت رباتیک ها در توانبخشی عصبی: به سوی یک فرآیند خودکار برای اندام بالایی عنوان انگلیسی مقاله A Review of Robotics in Neurorehabilitation: Towards an Automated Process for Upper Limb انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رباتیک ها و واقعیت مجازی بر پیشرفت واقعی توانبخشی – هینداوی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رباتیک ها و واقعیت مجازی بر پیشرفت واقعی توانبخشی – هینداوی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر رباتیک ها و واقعیت مجازی بر پیشرفت واقعی توانبخشی آینه درمانی: بررسی محدود عنوان انگلیسی مقاله Do Robotics and Virtual Reality Add Real Progress to Mirror Therapy Rehabilitation? A Scoping Review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رباتیک توانبخشی و بازیابی حرکتی دست بعد از سکته مغزی – هینداوی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رباتیک توانبخشی و بازیابی حرکتی دست بعد از سکته مغزی – هینداوی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Hand Rehabilitation Robotics on Poststroke Motor Recovery ترجمه عنوان مقاله رباتیک توانبخشی و بازیابی حرکتی دست بعد از سکته مغزی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل دستکاری ربات با استفاده از شبکه های عصبی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل دستکاری ربات با استفاده از شبکه های عصبی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Robot manipulator control using neural networks: A survey ترجمه عنوان مقاله کنترل دستکاری ربات با استفاده از شبکه های عصبی: یک نظرسنجی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش دقت ردیابی مسیر برای ربات های صنعتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش دقت ردیابی مسیر برای ربات های صنعتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing trajectory tracking accuracy for industrial robot with robust adaptive control ترجمه عنوان مقاله افزایش دقت ردیابی مسیر برای ربات های صنعتی با کنترل تطبیقی […]

مقالات انگلیسی رایگان رباتیک – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته رباتیک (به انگلیسی Robotic) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های رباتیک با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مدیریت دولتی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

مقالات ترجمه شده رباتیک (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

مقالات انگلیسی رایگان رباتیک

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه تحقیقات آموزشی به ترتیب سال انتشار: