دانلود رایگان مقاله ISI اقتصاد مالی به زبان انگلیسی - صفحه 60 از 64 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی چند هدفه در برنامه ریزی موجودی با انتخاب عرضه کننده ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی چند هدفه در برنامه ریزی موجودی با انتخاب عرضه کننده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Multi-objective Optimisation in Inventory Planning with Supplier Selection ترجمه عنوان مقاله  بهینه سازی چند هدفه در برنامه ریزی موجودی با انتخاب تامین کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۴۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت  و اقتصاد، مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  مدیریت مالی، اقتصاد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی تحت عدم تقارن اطلاعاتی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی تحت عدم تقارن اطلاعاتی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Enhancing Corporate Social Responsibility: Contract Design under Information Asymmetry ترجمه عنوان مقاله  افزایش مسئولیت اجتماعی شرکتی: طراحی قرارداد تحت عدم تقارن اطلاعاتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۴۶ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی،مدیریت مالی مجله  امگا – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد عدم تقارن اطلاعاتی جهت کاهش ضعف در زنجیره تامین ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد عدم تقارن اطلاعاتی جهت کاهش ضعف در زنجیره تامین ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Using information asymmetry to mitigate hold-ups in supply chains ترجمه عنوان مقاله  استفاده از عدم تقارن اطلاعاتی برای کاهش ضعف در زنجیره تامین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی مجله  تحقیقات حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم تقارن اطلاعات و دینامیک توسعه مالی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم تقارن اطلاعات و دینامیک توسعه مالی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Information asymmetry and financial development dynamics in Africa ترجمه عنوان مقاله  عدم تقارن اطلاعات و پویایی توسعه مالی در آفریقا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۳ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی مجله  بازنگری سرمایه گذاری پیشرفته – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط عدم تقارن اطلاعات، سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط عدم تقارن اطلاعات، سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The relationship among information asymmetry, dividend policy and ownership structure ترجمه عنوان مقاله رابطه بین عدم تقارن اطلاعات، سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۳۲ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت مالی و اقتصاد مالی مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خط مشی سود سهام بر ثروت سهامداران

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر خط مشی سود سهام بر ثروت سهامداران

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Impact of dividend policy on shareholders’ wealth A case of Karachi Stock Exchange ترجمه عنوان مقاله  تاثیر خط مشی سود سهام بر ثروت سهامداران مورد بورس سهام کراچی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۲۰ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و حسابداری گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اطلاعات نامتقارن بر نتایج بازار کالا ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اطلاعات نامتقارن بر نتایج بازار کالا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effect of asymmetric information on product market outcomes ترجمه عنوان مقاله  اثر اطلاعات نامتقارن بر نتایج بازار کالا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  E5077 تعداد صفحات مقاله  ۲۰ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی مجله  مجله اقتصاد مالی – Journal of Financial […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استاندارد حسابداری و اثر آن بر وضعیت مالی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استاندارد حسابداری و اثر آن بر وضعیت مالی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The upcoming lease accounting standard and its impacts on lessee’s financial statements, and financial ratios ترجمه عنوان مقاله  استاندارد حسابداری اجاره در آینده نزدیک و اثرات آن بر صورت وضعیتهای مالی اجاره دار و نسبت های مالی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک حسابرسان از پیاده سازی استاندارد گزارشگری مالی بین المللی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک حسابرسان از پیاده سازی استاندارد گزارشگری مالی بین المللی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Auditors’ perceptions of the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) in a developing country ترجمه عنوان مقاله  ادراک حسابرسان از پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در یک کشور در حال توسعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۳۳ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مبنای حسابداری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مبنای حسابداری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Role of Accrual Accounting Basis in the Prediction of Future Cash Flows: The Nigerian Evidence ترجمه عنوان مقاله  نقش مبنای حسابداری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی آتی: شواهدی از نیجریه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار سهامداری بر تصمیم گیری سود سهام شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار سهامداری بر تصمیم گیری سود سهام شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of shareholding structure on firms’ dividend decisions: Evidence from Chinese listed companies ترجمه عنوان مقاله  تاثیر ساختار سهامداری بر تصمیم گیری های سود سهام شرکت: شواهدی از شرکت های ثبت شده چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۳۳ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش سهامدار با مکانیسم حکومت شرکتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش سهامدار با مکانیسم حکومت شرکتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Does Corporate Governance Mechanism Improve Shareholder Value? A Panel Analysis  of Malaysian Listed Companies ترجمه عنوان مقاله  آیا مکانیسم حکومت شرکتی، ارزش سهامدار را بهبود می‌بخشد؟ یک تجزیه و تحلیل پانلی شرکت های فهرست شده‌ مالزیایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استحکام بازار کار، سیاست های اجتماعی و سهم نیروی کار ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استحکام بازار کار، سیاست های اجتماعی و سهم نیروی کار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Title: Labor market rigidity, social policies and the labor share: Empirical evidence before and after the big crisis ترجمه عنوان مقاله  استحکام بازار کار، سیاست های اجتماعی و سهم نیروی کار: شواهد تجربی قبل و بعد از بحران بزرگ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۷ […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته اقتصاد مالی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر