دانلود رایگان مقاله ISI اقتصاد مالی به زبان انگلیسی - صفحه 62 از 63 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش پیش روی New Normal چین

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش پیش روی New Normal چین

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Opportunities and Challenges Ahead of China’s “New Normal” ترجمه عنوان مقاله  فرصت ها و چالش های پیش روی ” New Normal ” چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹  صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی مجله  برنامه ریزی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک تمرکز و نرخ بازگشت داخلی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک تمرکز و نرخ بازگشت داخلی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Concentration risk and internal rate of return: Evidence from the infrastructure equity market ترجمه عنوان مقاله  ریسک تمرکز و نرخ بازگشت داخلی: شواهد از بازار سهام زیرساخت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کراودفاندینگ به عنوان یک ابزار بازاریابی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کراودفاندینگ به عنوان یک ابزار بازاریابی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Seeking funding in order to sell: Crowdfunding as a marketing tool ترجمه عنوان مقاله  به دنبال سرمایه گذاری برای فروش: کراودفاندینگ به عنوان یک ابزار بازاریابی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط اقتصاد مالی، مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمايه انساني غير بنیانگذار و رشد و بقای درازمدت پروژه با تکنولوژی بالا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمايه انساني غير بنیانگذار و رشد و بقای درازمدت پروژه با تکنولوژی بالا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Non-founder human capital and the long-run growth and survival of hightech ventures ترجمه عنوان مقاله  سرمايه انساني غير بنیانگذار و رشد و بقای درازمدت پروژه های با تکنولوژی بالا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منابع آب پایدار و رشد اقتصادی درونزا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منابع آب پایدار و رشد اقتصادی درونزا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Sustainable water resource and endogenous economic growth ترجمه عنوان مقاله  منابع آب پایدار و رشد اقتصادی درونزا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی مجله  پیش بینی فنی و تغییر اجتماعی – Technological […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The rate of return to investment in R&D: The case of research infrastructures ترجمه عنوان مقاله  نرخ بازگشت به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه: مورد زیرساخت های تحقیقاتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بحران اقتصادی بر تحقیقات عمومی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بحران اقتصادی بر تحقیقات عمومی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effects of the economic crisis on public research: Spanish budgetary policies and research organizations ترجمه عنوان مقاله  تأثیر بحران اقتصادی بر تحقیقات عمومی: سیاست های بودجه اسپانیایی و سازمان های تحقیقاتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق اثر سیگنال دولتی سوبسید

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق اثر سیگنال دولتی سوبسید

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The signal effect of Government R&D Subsidies in China: Do ownership matter? ترجمه عنوان مقاله  اثر سیگنال دولتی سوبسید های تحقیق و توسعه در چین: آیا مالکیت مهم است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل روش MCDM ارزیابی هزینه مسکن

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل روش MCDM ارزیابی هزینه مسکن

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Comparative analysis of MCDM methods for the assessment of sustainable housing affordability ترجمه عنوان مقاله  تجزیه و تحلیل مقایسه ای از روش های MCDM برای ارزیابی هزینه های مسکن پایدار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف استفاده سیستم واسطه ای خانگی دیدگاه سرمایه گذاران بازار سهام

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف استفاده سیستم واسطه ای خانگی دیدگاه سرمایه گذاران بازار سهام

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Intention of use of home broker systems from the stock market investors’ perspective ترجمه عنوان مقاله  هدف استفاده از سیستم های واسطه ای خانگی از دیدگاه سرمایه گذاران بازار سهام فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت خارجی بازار سهام در حال ظهور

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت خارجی بازار سهام در حال ظهور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Foreign Ownership in Emerging Stock Markets ترجمه عنوان مقاله  مالکیت خارجی در بازارهای سهام در حال ظهور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۲۸ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی و اقتصاد پولی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی اهمیت نسبی ویژگی سهام

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی اهمیت نسبی ویژگی سهام

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Identifying the relative importance of stock characteristics ترجمه عنوان مقاله  شناسایی اهمیت نسبی ویژگی های سهام فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی و اقتصاد پولی مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف کنندگان مادی گرا سیستم اشتراک گذاری تجاری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف کنندگان مادی گرا سیستم اشتراک گذاری تجاری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  When do materialistic consumers join commercial sharing systems ترجمه عنوان مقاله  زمانی که مصرف کنندگان مادی گرا به سیستم های اشتراک گذاری تجاری می پیوندند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته اقتصاد مالی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر