دانلود رایگان مقاله ISI اقتصاد مالی به زبان انگلیسی - صفحه 62 از 65 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Modeling power networks using dynamic phasors in the dq0 reference frame ترجمه عنوان مقاله تجارت crowded در سهام فردی، اهداف سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۵ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، اقتصاد و حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازده انرژی برای خطوط هوایی – الزویر ۲۰۱۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازده انرژی برای خطوط هوایی – الزویر ۲۰۱۵

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Evaluating energy efficiency for airlines: An application of VFB-DEA ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی بازده انرژی برای خطوط هوایی: کاربرد روش VFB-DEA فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم شبکه عصبی خفاشی در پیش بینی قیمت سهام ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم شبکه عصبی خفاشی در پیش بینی قیمت سهام ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A bat-neural network multi-agent system (BNNMAS) for stock price prediction: Case study of DAX stock price ترجمه عنوان مقاله  مطالعه سیستم های شبکه عصبی خفاشی در پیش بینی قیمت سهام: مطالعه موردی در قیمت سهام DAX فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۵ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Random matrix theory and portfolio optimization in Moroccan stock exchange ترجمه عنوان مقاله  تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس مراکشی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط اقتصاد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تحریم اقتصادی و قیمت نفت بر روبل روسیه ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تحریم اقتصادی و قیمت نفت بر روبل روسیه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Between the hammer and the anvil: The impact of economic sanctions and oil prices on Russia’s ruble ترجمه عنوان مقاله  تاثیر تحریم های اقتصادی و قیمت نفت بر روبل روسیه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۳۵ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهار اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مهار اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Harnessing Financial Information in Investors Decissions: Accrual Accounting versus Cash Accounting ترجمه عنوان مقاله  مهار اطلاعات مالی در تصمیمات سرمایه گذاران: حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، اقتصاد و حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد تسلط تصادفی استراتژی مدیریت ریسک مالی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد تسلط تصادفی استراتژی مدیریت ریسک مالی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A stochastic dominance approach to financial risk management strategies ترجمه عنوان مقاله  یک رویکرد تسلط تصادفی برای استراتژی های مدیریت ریسک مالی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم اقتصادی گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی، مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ساز و کار تصدیق داخلی و خارجی در عرضه سهام ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ساز و کار تصدیق داخلی و خارجی در عرضه سهام ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The role of internal and external certification mechanisms in seasoned equity offerings ترجمه عنوان مقاله  نقش ساز و کارهای تصدیق داخلی و خارجی در عرضه سهام فصلی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۸ صفحه رشته های مرتبط  علوم اقتصادی و حسابداری گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درصد ناهنجاری اقلام تعهدی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درصد ناهنجاری اقلام تعهدی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Percent accruals and the accrual anomaly: Korean evidence ترجمه عنوان مقاله  اقلام تعهدی درصدی و ناهنجاری اقلام تعهدی: شواهدی از کره فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۲۷ صفحه رشته های مرتبط  حسابداری و علوم اقتصادی گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی و حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم مدل تجارتی استراتژی تجارتی و سهیم بودن در عملکرد ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم مدل تجارتی استراتژی تجارتی و سهیم بودن در عملکرد ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Alignment between business model and business strategy and contribution to the performance: Empirical evidence from ICT Tunisian venture. ترجمه عنوان مقاله  تنظیم (صف بندی) بین مدل تجارتی و استراتژی تجارتی و سهیم بودن در عملکرد: شواهد تجربی از سرمایه گذاری ICT تونس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Stock price synchronicity and information disclosure: Evidence from an emerging market ترجمه عنوان مقاله  همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات: سندی از یک بازار در حال ظهور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۴ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه اختلافات مالی و سواد مالی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه اختلافات مالی و سواد مالی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The relationship between financial disputes and financial literacy ترجمه عنوان مقاله  رابطه بین اختلافات مالی و سواد مالی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۰ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت مالی، مدیریت دانش و اقتصاد مالی مجله  مجله مالی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تجارت سرمایه گذار فردی در عدم تقارن اطلاعات بازار ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تجارت سرمایه گذار فردی در عدم تقارن اطلاعات بازار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of individual investor trading on information asymmetry in the Korean stock market ترجمه عنوان مقاله  تاثیر تجارت سرمایه گذار فردی در عدم تقارن اطلاعات در بازار سهام کره ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۳ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته اقتصاد مالی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر