دانلود رایگان مقاله ISI اقتصاد مالی به زبان انگلیسی - صفحه 63 از 64 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بحران اقتصادی بر تحقیقات عمومی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بحران اقتصادی بر تحقیقات عمومی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effects of the economic crisis on public research: Spanish budgetary policies and research organizations ترجمه عنوان مقاله  تأثیر بحران اقتصادی بر تحقیقات عمومی: سیاست های بودجه اسپانیایی و سازمان های تحقیقاتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق اثر سیگنال دولتی سوبسید

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق اثر سیگنال دولتی سوبسید

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The signal effect of Government R&D Subsidies in China: Do ownership matter? ترجمه عنوان مقاله  اثر سیگنال دولتی سوبسید های تحقیق و توسعه در چین: آیا مالکیت مهم است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل روش MCDM ارزیابی هزینه مسکن

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل روش MCDM ارزیابی هزینه مسکن

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Comparative analysis of MCDM methods for the assessment of sustainable housing affordability ترجمه عنوان مقاله  تجزیه و تحلیل مقایسه ای از روش های MCDM برای ارزیابی هزینه های مسکن پایدار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف استفاده سیستم واسطه ای خانگی دیدگاه سرمایه گذاران بازار سهام

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هدف استفاده سیستم واسطه ای خانگی دیدگاه سرمایه گذاران بازار سهام

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Intention of use of home broker systems from the stock market investors’ perspective ترجمه عنوان مقاله  هدف استفاده از سیستم های واسطه ای خانگی از دیدگاه سرمایه گذاران بازار سهام فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت خارجی بازار سهام در حال ظهور

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت خارجی بازار سهام در حال ظهور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Foreign Ownership in Emerging Stock Markets ترجمه عنوان مقاله  مالکیت خارجی در بازارهای سهام در حال ظهور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۲۸ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی و اقتصاد پولی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی اهمیت نسبی ویژگی سهام

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی اهمیت نسبی ویژگی سهام

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Identifying the relative importance of stock characteristics ترجمه عنوان مقاله  شناسایی اهمیت نسبی ویژگی های سهام فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی و اقتصاد پولی مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف کنندگان مادی گرا سیستم اشتراک گذاری تجاری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصرف کنندگان مادی گرا سیستم اشتراک گذاری تجاری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  When do materialistic consumers join commercial sharing systems ترجمه عنوان مقاله  زمانی که مصرف کنندگان مادی گرا به سیستم های اشتراک گذاری تجاری می پیوندند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوشه بندی قیمت ثبات قیمت سهام

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوشه بندی قیمت ثبات قیمت سهام

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Price clustering and the stability of stock prices ترجمه عنوان مقاله خوشه بندی قیمت و ثبات قیمت سهام فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد مالی و مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب برای تنظیم قیمت فرودگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب برای تنظیم قیمت فرودگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A general framework for price regulation of airports ترجمه عنوان مقاله  یک چارچوب کلی برای تنظیم قیمت در فرودگاه ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی فعالیت قتصادی فنلاندی با داده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی فعالیت قتصادی فنلاندی با داده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Predicting Finnish economic activity using firm-level data ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی فعالیت های اقتصادی فنلاندی با استفاده از داده ها در سطح بنگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازنگری کارایی پیش بینی نسبی کارکنان فدرال

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازنگری کارایی پیش بینی نسبی کارکنان فدرال

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Revisiting the relative forecast performances of Fed staff and private forecasters: A dynamic approach ترجمه عنوان مقاله   بازنگری کارایی پیش بینی نسبی کارکنان فدرال و پیش بینی کننده های خصوصی: یک رویکرد پویا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت اقتصادی و سوگیری بی ثباتی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت اقتصادی و سوگیری بی ثباتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Time varying biases and the state of the economy ترجمه عنوان مقاله   سوگیری بی ثباتی زمانی و وضعیت اقتصادی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد برای بازار گاز سری زمانی تابعی مقید

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد برای بازار گاز سری زمانی تابعی مقید

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Constrained functional time series: Applications to the Italian gas market ترجمه عنوان مقاله سری زمانی تابعی مقید: کاربردهایی برای بازار گاز ایتالیایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته اقتصاد مالی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر