دانلود رایگان مقاله ISI بازار بورس اوراق بهادار به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیزی از خرابکاری صورت های مالی در میان شرکت های تولیدی – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیزی از خرابکاری صورت های مالی در میان شرکت های تولیدی – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیلی از دستکاری صورتهای مالی در بین شرکتهای تولیدی و تجاری پذیرفته شده در بورس عنوان انگلیسی مقاله An Analysis of Financial Statement Manipulation among Listed Manufacturing and Trading Firms in انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک نزولی و عملکرد پرتفولی های مدیریت شده با نوسانات – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریسک نزولی و عملکرد پرتفولی های مدیریت شده با نوسانات – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ریسک نزولی و عملکرد پرتفولی های مدیریت شده با نوسانات عنوان انگلیسی مقاله Downside risk and the performance of volatility-managed portfolios انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر داشتن یا نداشتن بهره وری یا افزایش قدرت بازار بر ادغام بسیار خوب بازار بورس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر داشتن یا نداشتن بهره وری یا افزایش قدرت بازار بر ادغام بسیار خوب بازار بورس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا ادغام بسیار خوب بازار بورس ناشی از بهره وری یا افزایش قدرت بازار است؟ عنوان انگلیسی مقاله Are super stock exchange mergers motivated by efficiency or market power gains? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شوک قیمت نفت بر بورس – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر شوک قیمت نفت بر بورس – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر شوک قیمت نفت بر بورس اوراق بهادار در کشورهای حوزه دریای خزر عنوان انگلیسی مقاله The Impact of Oil Price Shocks on Stock Exchanges in Caspian Basin Countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل هایی برای مشکل پخش بار اقتصادی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راه حل هایی برای مشکل پخش بار اقتصادی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راه حل هایی برای مشکل پخش بار اقتصادی شامل مزارع بادی با استفاده از روش الگوریتم بازار بورس عنوان انگلیسی مقاله Solution to economic emission dispatch problem including wind farms using Exchange Market Algorithm Method انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تاثیرات نامتقارن بر فشار بازار بورس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تاثیرات نامتقارن بر فشار بازار بورس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تاثیرات نامتقارن بر فشار بازار بورس: شواهد تجربی از کشورهای نوظهور عنوان انگلیسی مقاله Assessment of asymmetric effects on exchange market pressure: Empirical evidence from emerging countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم تقارن اطلاعات و تأثیر تخصیص بودجه در بازار اوراق قرضه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم تقارن اطلاعات و تأثیر تخصیص بودجه در بازار اوراق قرضه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عدم تقارن اطلاعات و تأثیر تخصیص بودجه در بازار اوراق قرضه: شواهد از افشای اطلاعات عنوان انگلیسی مقاله Information asymmetry and the wealth appropriation effect in the bond market: Evidence from late disclosures انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن تغییرات در بازار بورس خارجی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یافتن تغییرات در بازار بورس خارجی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یافتن تغییرات در بازار بورس خارجی از دیدگاه شبکه ارزی عنوان انگلیسی مقاله Finding changes in the foreign exchange market from the perspective of currency network انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق در بازارهای بورس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری عمیق در بازارهای بورس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری عمیق در بازارهای بورس عنوان انگلیسی مقاله Deep learning in exchange markets انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا فعلا نابهنجاری آب و هوایی وجود دارد؟ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا فعلا نابهنجاری آب و هوایی وجود دارد؟ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا فعلا نابهنجاری آب و هوایی وجود دارد؟ بررسی سهام و بازار بورس خارجی عنوان انگلیسی مقاله Is there still a weather anomaly? An investigation of stock and foreign exchange markets انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ژانویه در بازار بورس خارجی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ژانویه در بازار بورس خارجی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر ژانویه در بازار بورس خارجی: شواهدی برای تجارت های حامل فصلی صاحبان سهام عنوان انگلیسی مقاله The January effect in the foreign exchange market: Evidence for seasonal equity carry trades انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نقدی و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نقدی و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ساختارهای حاکمیتی، دارایی های نقدی و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار غنا عنوان انگلیسی مقاله Governance structures, cash holdings and firm value on the Ghana stock exchange انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  نوسانات قیمت سهام در بورس و بازار مبادلاتی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوسانات قیمت سهام در بورس و بازار مبادلاتی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی نوسانات قیمت سهام بر اساس دیدگاه اطلاعات آماری در بورس و بازار مبادلاتی عنوان انگلیسی مقاله Forecast of stock price fluctuation based on the perspective of volume information in stock and exchange market انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان مقاله ISI بازار بورس اوراق بهادار (Stock Exchange) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
بازار بورس (Bourse): بهابازار بازار رسمی و سازمان‌یافته سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. تعیین قیمت سهام در بورس، بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. در بورس اوراق بهادار، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه هرچند کوچک خود، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس سرمایه‌گذاری نماید. سرمایه‌گذاران بورس، برای خرید و فروش سهام می‌بایست این کار را از طریق شرکت‌های کارگزاری بورس انجام دهند.
رشته های مرتبط: علوم اقتصادی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده بازار بورس اوراق بهادار اینجا کلیک نمایید.