دانلود رایگان مقاله ISI بازار کار به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نهادهای بازار کار و مشمولیت مالیات بر حقوق و دستمزد – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نهادهای بازار کار و مشمولیت مالیات بر حقوق و دستمزد – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نهادهای بازار کار و تعلق مالیات بر حقوق و دستمزد عنوان انگلیسی مقاله Labor market institutions and the incidence of payroll taxation نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت بازار کار و تجارت بین المللی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت بازار کار و تجارت بین المللی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قدرت بازار کار و تاثیرات تحریف کننده تجارت بین المللی عنوان انگلیسی مقاله Labor market power and the distorting effects of international trade انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاملی دیگر در محتوای اطلاعاتی اقتصاد کلان درباره سوددهی کل – SSRN 2017

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاملی دیگر در محتوای اطلاعاتی اقتصاد کلان درباره سوددهی کل – SSRN 2017

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاملی دیگر در محتوای اطلاعاتی اقتصاد کلان درباره سوددهی کل: شواهدی از بازار کار عنوان انگلیسی مقاله Another Look at the Macroeconomic Information Content of Aggregate Earnings: Evidence from the Labor Market انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ثبات و مزایده در بازار کار با امنیت شغلی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ثبات و مزایده در بازار کار با امنیت شغلی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stability and auctions in labor markets with job security ترجمه عنوان مقاله ثبات و مزایده در بازار کار با امنیت شغلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پویایی بازار کار، رشد درونی و قیمت دارایی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پویایی بازار کار، رشد درونی و قیمت دارایی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Labor market dynamics, endogenous growth, and asset prices ترجمه عنوان مقاله پویایی بازار کار، رشد درونی و قیمت دارایی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت و پویایی بازار کار (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجارت و پویایی بازار کار (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Trade and labor market dynamics: What do we learn from the data? ترجمه عنوان مقاله تجارت و پویایی بازار کار: از داده ها یاد می […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وثیقه زمین و پویایی بازار کار در فرانسه (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وثیقه زمین و پویایی بازار کار در فرانسه (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷  صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Land collateral and labor market dynamics in France ترجمه عنوان مقاله وثیقه زمین و پویایی بازار کار در فرانسه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر شغل در لتونی: نقش شرایط بازار کار  (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر شغل در لتونی: نقش شرایط بازار کار (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Job Change in Latvia: The Role of Labor Market Conditions and Employees’ Socio-Demographic Characteristics ترجمه عنوان مقاله تغییر شغل در لتونی: نقش شرایط بازار کار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمايه اجتماعی و هموفيلی برای نتايج بازار کار (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمايه اجتماعی و هموفيلی برای نتايج بازار کار (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social capital and homophily both matter for labor market outcomes – evidence from replication and extension ترجمه عنوان مقاله سرمايه اجتماعی و هموفيلی هر دو […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت های جنسیتی در الگوهای تنظیم بازار کار (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تفاوت های جنسیتی در الگوهای تنظیم بازار کار (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Gender-specific differences in labor market adjustment patterns: Evidence from the United States ترجمه عنوان مقاله تفاوت های جنسیتی در الگوهای تنظیم بازار کار: شواهد از […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناتوانی جزئی و تنظیم بازار کار (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناتوانی جزئی و تنظیم بازار کار (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Partial disability and labor market adjustment: The case of Spain ترجمه عنوان مقاله ناتوانی جزئی و تنظیم بازار کار: مورد اسپانیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مهاجرت در بازار کار اصطکاکی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات مهاجرت در بازار کار اصطکاکی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effects of immigration in frictional labor markets: Theory and empirical evidence from EU countries ترجمه عنوان مقاله  اثرات مهاجرت در بازار کار اصطکاکی: نظریه و شواهد تجربی از کشورهای اتحادیه اروپا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۳ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصطکاک بازار کار و تورم حالت ثابت مطلوب ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصطکاک بازار کار و تورم حالت ثابت مطلوب ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Labor market frictions and optimal steady-state inflation ترجمه عنوان مقاله  اصطکاک های بازار کار و تورم حالت ثابت بهینه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۳ صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد گرایش های مرتبط  اقتصاد پولی مجله  مجله اقتصاد پولی – Journal of […]

دانلود رایگان مقاله ISI بازار کار (Labor Market) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: اقتصاد
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده بازار کار اینجا کلیک نمایید.