دانلود رایگان مقاله ISI تامین مالی به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین مالی زنجیره تامین: رتبه بندی اعتباری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین مالی زنجیره تامین: رتبه بندی اعتباری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Supply chain finance: From traditional to supply chain credit rating ترجمه عنوان مقاله تامین مالی زنجیره تامین: از سنتی به رتبه بندی اعتباری زنجیره تامین فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر کربن، هزینه تامین مالی بدهی و اثر تعدیل کننده توجه رسانه – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر کربن، هزینه تامین مالی بدهی و اثر تعدیل کننده توجه رسانه – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Carbon risk, cost of debt financing and the moderation effect of media attention: Evidence from Chinese companies operating in high‐carbon industries ترجمه عنوان مقاله خطر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد “درک شرکت های رستورانی” تامین مالی بدهی سهام – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد “درک شرکت های رستورانی” تامین مالی بدهی سهام – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله ‘Understanding restaurant firms’ debt-equity financing ترجمه عنوان مقاله “درک شرکت های رستورانی” تامین مالی بدهی سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیر عاملان قدرتمند، تامین مالی بدهی و لیزینگ در SMEs – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیر عاملان قدرتمند، تامین مالی بدهی و لیزینگ در SMEs – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Powerful CEOs, debt financing, and leasing in Chinese SMEs: Evidence from threshold model ترجمه عنوان مقاله مدیر عاملان قدرتمند، تامین مالی بدهی و لیزینگ در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت بانکی، مداخله دولتی و تامین مالی بدهی SME – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت بانکی، مداخله دولتی و تامین مالی بدهی SME – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bank competition, government intervention and SME debt financing ترجمه عنوان مقاله رقابت بانکی، مداخله دولتی و تامین مالی بدهی SME فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر منبع تامین مالی بدهی بر خطر پیش فرض – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر منبع تامین مالی بدهی بر خطر پیش فرض – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does the Source of Debt Financing Affect Default Risk? ترجمه عنوان مقاله تاثیر منبع تامین مالی بدهی بر خطر پیش فرض فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترجیحات و شیوه های تامین مالی شرکت ها (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترجیحات و شیوه های تامین مالی شرکت ها (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Financing preferences and practices of Indian SMEs ترجمه عنوان مقاله ترجیحات و شیوه های تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط هند فرمت مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان مقاله ISI تامین مالی (Financing) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: اقتصاد
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات تامین مالی در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.