دانلود رایگان مقاله ISI تامین مالی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبعیض مالکیت و تأمین مالی شرکتهای خصوصی در چین – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبعیض مالکیت و تأمین مالی شرکتهای خصوصی در چین – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تبعیض مالکیت و تأمین مالی شرکتهای خصوصی در چین عنوان انگلیسی مقاله Ownership discrimination and private firms financing in China انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور موانع و استراتژی های تأمین مالی راه حل های مبتنی بر طبیعت شهری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور موانع و استراتژی های تأمین مالی راه حل های مبتنی بر طبیعت شهری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مرور موانع و استراتژی های تأمین مالی راه حل های مبتنی بر طبیعت شهری عنوان انگلیسی مقاله Reviewing financing barriers and strategies for urban nature-based solutions انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات تأمین مالی موجودی در ترانزیت بر زنجیره تأمین محدود سرمایه – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات تأمین مالی موجودی در ترانزیت بر زنجیره تأمین محدود سرمایه – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات تأمین مالی موجودی در ترانزیت بر زنجیره تأمین محدود سرمایه عنوان انگلیسی مقاله The effects of in-transit inventory financing on the capital-constrained supply chain انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونه یک تولیدکننده خدمات محدود به سرمایه باید برای تأمین مالی جستجو کند – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونه یک تولیدکننده خدمات محدود به سرمایه باید برای تأمین مالی جستجو کند – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه یک تولیدکننده خدمات محدود به سرمایه باید برای تأمین مالی جستجو کند؟ تأثیر رهبری زنجیره تأمین عنوان انگلیسی مقاله How should a capital-constrained servicizing manufacturer search for financing? The impact of supply chain leadership انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افق های سرمایه گذاری سهامدار و تامین مالی بدهی بانک – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افق های سرمایه گذاری سهامدار و تامین مالی بدهی بانک – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله افق های سرمایه گذاری سهامدار و تامین مالی بدهی بانک عنوان انگلیسی مقاله Shareholder investment horizons and bank debt financing انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تامین مالی بر سرمایه گذاری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تامین مالی بر سرمایه گذاری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا بحران مالی تاثیر تامین مالی بر سرمایه گذاری را تغییر می دهد؟ شواهدی از شرکت های کوچک و متوسط (SME) های خصوصی عنوان انگلیسی مقاله Does the financial crisis change the effect of financing on investment? Evidence from private SMEs انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأمین مالی سرمایه در گردش و عملکرد شرکت – امرالد ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأمین مالی سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت های مالی: شواهد تجربی از هند عنوان انگلیسی مقاله Working capital financing, firm performance and financial constraints: Empirical evidence from India انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه امرالد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین مالی بدهی، بقا و رشد شرکت های استارت آپ – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین مالی بدهی، بقا و رشد شرکت های استارت آپ – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تامین مالی بدهی، بقا و رشد شرکت های استارت آپ عنوان انگلیسی مقاله Debt financing, survival, and growth of start-up firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال پول از طریق کانال تامین مالی بدهی بانک های اسلامی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال پول از طریق کانال تامین مالی بدهی بانک های اسلامی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتقال پول از طریق کانال تامین مالی بدهی بانک های اسلامی: آیا PSIA نقش مهمی دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Monetary transmission through the debt financing channel of Islamic banks: Does PSIA play a role? انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بحران مالی اخیر، تامین مالی شرکت های نوپا و بقا عنوان انگلیسی مقاله The Recent Financial Crisis, Start-up Financing, and Survival انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تصمیم گیری برای تامین مالی زنجیره تأمین پس از عدم قطعیت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تصمیم گیری برای تامین مالی زنجیره تأمین پس از عدم قطعیت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل تصمیم گیری برای تامین مالی زنجیره تأمین پس از عدم قطعیت عنوان انگلیسی مقاله Decision-making model for sustainable supply chain finance under uncertainties انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین مالی بدهی در شرکت های خصوصی و دولتی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین مالی بدهی در شرکت های خصوصی و دولتی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تامین مالی بدهی در شرکت های خصوصی و دولتی عنوان انگلیسی مقاله Debt financing in private and public firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عدم تقارن اطلاعات بر تامین مالی بدهی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عدم تقارن اطلاعات بر تامین مالی بدهی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا عدم تقارن اطلاعات منجر به تامین مالی بدهی بیشتر می شود؟ شواهد از چین در دوره اصلاحات NTS عنوان انگلیسی مقاله Does information asymmetry lead to higher debt financing? Evidence from China during the NTS Reform period انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه […]

دانلود رایگان مقاله ISI تامین مالی (Financing) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
رشته های مرتبط: اقتصاد
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات تامین مالی در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.