دانلود رایگان مقاله ISI ساختار سرمایه به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب ساختار سرمایه و نوسانات بازار سهام – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب ساختار سرمایه و نوسانات بازار سهام – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتخاب های ساختار سرمایه و نوسانات بازار سهام: شواهدی از شرکت های فهرست شده چینی عنوان انگلیسی مقاله Capital Structure Choices and Stock Market Volatility: Evidence from Chinese Listed Firms نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۶ صفحه هزینه  دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مدیریت سود و توسعه مالی نهادی بر انتخاب ساختار سرمایه در بازارهای آمریکای لاتین – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مدیریت سود و توسعه مالی نهادی بر انتخاب ساختار سرمایه در بازارهای آمریکای لاتین – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر مدیریت سود و توسعه مالی نهادی بر انتخاب ساختار سرمایه در بازارهای آمریکای لاتین عنوان انگلیسی مقاله Impacts of Earnings Management and Institutional-financial Development on Capital Structure Choice in Latin-American Markets انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت و نقش واسطه گر ساختار سرمایه – اسپرینگر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت و نقش واسطه گر ساختار سرمایه – اسپرینگر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر توانایی مدیریتی بر عملکرد شرکت و نقش واسطه گر ساختار سرمایه: شواهدی از تایوان عنوان انگلیسی مقاله The efects of managerial ability on frm performance and the mediating role of capital structure: evidence from Taiwan انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود و تعدیل و اصلاح نظری در الگوی عملکرد ساختار سرمایه – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود و تعدیل و اصلاح نظری در الگوی عملکرد ساختار سرمایه – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت سود و تعدیل و اصلاح نظری در الگوی عملکرد ساختار سرمایه: شواهدی از اقتصاد APTA عنوان انگلیسی مقاله Earnings management and theoretical adjustment in capital structure performance pattern: Evidence from APTA economies انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور موانع و استراتژی های تأمین مالی راه حل های مبتنی بر طبیعت شهری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرور موانع و استراتژی های تأمین مالی راه حل های مبتنی بر طبیعت شهری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مرور موانع و استراتژی های تأمین مالی راه حل های مبتنی بر طبیعت شهری عنوان انگلیسی مقاله Reviewing financing barriers and strategies for urban nature-based solutions انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا مسئولیت اجتماعی شرکت بر هزینه سرمایه در چین تأثیر دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Does corporate social responsibility affect cost of capital in China? انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بدهی، سر رسید بدهی و سرمایه اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بدهی، سر رسید بدهی و سرمایه اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بدهی، سر رسید بدهی و سرمایه اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Leverage, debt maturity, and social capital انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زنجیره تامین سبز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت زنجیره تامین سبز تحت محدودیت سرمایه عنوان انگلیسی مقاله Green Supply Chain Management under Capital Constraint انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سن شرکت، حاکمیت شرکتی و انتخاب ساختار سرمایه – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سن شرکت، حاکمیت شرکتی و انتخاب ساختار سرمایه – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – Master Journals List – JCR نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Firm age, corporate […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت دولتی و ساختار سرمایه شرکت ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مالکیت دولتی و ساختار سرمایه شرکت ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مالکیت دولتی و ساختار سرمایه شرکت ها: تجزیه و تحلیل ساختار نهادی از چین عنوان انگلیسی مقاله Government ownership and the capital structure of firms: Analysis of an institutional context from China انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین مالی بدهی در شرکت های خصوصی و دولتی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین مالی بدهی در شرکت های خصوصی و دولتی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تامین مالی بدهی در شرکت های خصوصی و دولتی عنوان انگلیسی مقاله Debt financing in private and public firms انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عدم تقارن اطلاعات بر تامین مالی بدهی – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عدم تقارن اطلاعات بر تامین مالی بدهی – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا عدم تقارن اطلاعات منجر به تامین مالی بدهی بیشتر می شود؟ شواهد از چین در دوره اصلاحات NTS عنوان انگلیسی مقاله Does information asymmetry lead to higher debt financing? Evidence from China during the NTS Reform period انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نسبت وام به سرمایه درونی و کانال ترازنامه – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نسبت وام به سرمایه درونی و کانال ترازنامه – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نسبت وام به سرمایه درونی و کانال ترازنامه: پیامدهای مربوط به رشد و رفاه عنوان انگلیسی مقاله ENDOGENOUS DEBT-EQUITY RATIO AND BALANCE-SHEET CHANNEL: IMPLICATIONS FOR GROWTH AND WELFARE انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقاله ISI ساختار سرمایه (Capital Structure) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
ساختار سرمایه: ساختار سرمایه در دانش مالی، به روشی که شرکت از طریق آن سرمایه‌گذاری می‌کند، ساختار سرمایه گفته می‌شود. یک شرکت می‌تواند در سهام عادی یا ممتاز، از طریق درآمد کسب شده (که در شرکت حفظ شده است) یا از طریق دریافت بدهی، سرمایه‌گذاری کند؛ بعضی اوقات یک شرکت از ترکیب این ساختارها بمنظور سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند.
رشته های مرتبط: علوم اقتصادی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده ساختار سرمایه اینجا کلیک نمایید.