مقالات اقتصاد با مدل مفهومی به زبان انگلیسی - صفحه 7 از 13 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا حجم معاملات اوراق حاوی اطلاعاتی در مورد وام های غیرفعال است؟ – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آیا حجم معاملات اوراق حاوی اطلاعاتی در مورد وام های غیرفعال است؟ – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا حجم معاملات اوراق قرضه شرکت های مدیریت دارایی حاوی اطلاعاتی در مورد وام های غیرفعال است؟ عنوان انگلیسی مقاله Does the Trading Volume of Asset Management Companies’ Bonds Contain Information on Non-performing Loans? انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی آموزش الکترونیکی اضطراری در طی بیماری COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثربخشی آموزش الکترونیکی اضطراری در طی بیماری COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثربخشی آموزش الکترونیکی اضطراری در طی بیماری همه گیر COVID-19. مورد آموزش عالی اقتصاد در رومانی عنوان انگلیسی مقاله The effectiveness of the emergency eLearning during COVID-19 pandemic. The case of higher education in economics in Romania انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سهام بخشی طلا و سهام ایالات متحده در طی همه گیر COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سهام بخشی طلا و سهام ایالات متحده در طی همه گیر COVID-19 – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سهام بخشی طلا و سهام ایالات متحده در طی همه گیر COVID-19 عنوان انگلیسی مقاله Gold and US sectoral stocks during COVID-19 pandemic انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبعیض مالکیت و تأمین مالی شرکتهای خصوصی در چین – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبعیض مالکیت و تأمین مالی شرکتهای خصوصی در چین – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تبعیض مالکیت و تأمین مالی شرکتهای خصوصی در چین عنوان انگلیسی مقاله Ownership discrimination and private firms financing in China انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امور مالی در حالات گذار جهانی: ترسیم نقشه سرمایه گذاری ها – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امور مالی در حالات گذار جهانی: ترسیم نقشه سرمایه گذاری ها – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امور مالی در حالات گذار جهانی: ترسیم نقشه سرمایه گذاری ها توسط فناوری به نیازهای مالی از طریق منبع عنوان انگلیسی مقاله Finance in global transition scenarios: Mapping investments by technology into finance needs by source انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات تأمین مالی موجودی در ترانزیت بر زنجیره تأمین محدود سرمایه – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات تأمین مالی موجودی در ترانزیت بر زنجیره تأمین محدود سرمایه – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات تأمین مالی موجودی در ترانزیت بر زنجیره تأمین محدود سرمایه عنوان انگلیسی مقاله The effects of in-transit inventory financing on the capital-constrained supply chain انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشدید سیاست های پولی، مقایسه اطلاعات حسابداری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشدید سیاست های پولی، مقایسه اطلاعات حسابداری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشدید سیاست های پولی ، مقایسه اطلاعات حسابداری و سرمایه گذاری کم: مدارکی از چین عنوان انگلیسی مقاله Monetary policy tightening, accounting information comparability, and underinvestment: Evidence from China انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونه یک تولیدکننده خدمات محدود به سرمایه باید برای تأمین مالی جستجو کند – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونه یک تولیدکننده خدمات محدود به سرمایه باید برای تأمین مالی جستجو کند – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونه یک تولیدکننده خدمات محدود به سرمایه باید برای تأمین مالی جستجو کند؟ تأثیر رهبری زنجیره تأمین عنوان انگلیسی مقاله How should a capital-constrained servicizing manufacturer search for financing? The impact of supply chain leadership انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بشردوستانه-سرمایه گذاری جمعی-مشارکت: یک مطالعه اثبات مفهوم – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بشردوستانه-سرمایه گذاری جمعی-مشارکت: یک مطالعه اثبات مفهوم – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بشردوستانه-سرمایه گذاری جمعی-مشارکت: یک مطالعه اثبات مفهوم برای تأمین مالی پایدار در انتقال انرژی کم کربن عنوان انگلیسی مقاله Philanthropic-crowdfunding-partnership: A proof-of-concept study for sustainable financing in low-carbon energy transitions انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تاب آوری شبکه زنجیره تامین در حضور اثر فزونگر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تاب آوری شبکه زنجیره تامین در حضور اثر فزونگر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تاب آوری شبکه زنجیره تامین در حضور اثر فزونگر عنوان انگلیسی مقاله Exploring supply chain network resilience in the presence of the ripple effect انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی انتظارات (کاهش) لنگر تورم طولانی مدت خانوارها – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی انتظارات (کاهش) لنگر تورم طولانی مدت خانوارها – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی انتظارات (کاهش) لنگر تورم طولانی مدت خانوارها در ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله Assessing the (de-)anchoring of households’ long-term inflation expectations in the US انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگ سازی چرخه تورم در کشورهای آ سه آن – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگ سازی چرخه تورم در کشورهای آ سه آن – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله هماهنگ سازی چرخه تورم در کشورهای ASEAN عنوان انگلیسی مقاله Inflation cycle synchronization in ASEAN countries انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتظارات تورمی و بهبودی از رکود بزرگ در آلمان – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتظارات تورمی و بهبودی از رکود بزرگ در آلمان – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتظارات تورمی و بهبودی از رکود بزرگ در آلمان عنوان انگلیسی مقاله Inflation expectations and the recovery from the Great Depression in Germany انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

دانلود رایگان مقالات جدید اقتصاد با مدل مفهومی (Conceptual Model) به زبان انگلیسی از مجلات ISI